שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
451
שואל/ת: האם נכון לומר "המסיבה המשיכה" ולא "נמשכה"?
רוביק עונה:
"המסיבה המשיכה", "המגמה במשק תמשיך", הן שגיאות, ולמרבה הצער נפוצות למדי. "המשיך", בניין הפעיל, הוא מהלך אקטיבי של מבצעי הפעולה או יוצרי האירוע, בדרך כלל כפועל עזר. כך במשפטים כמו "החוגגים המשיכו לרקוד", "המפגינים ימשיכו במחאתם". "נמשך", הסביל, חל על אירוע או תהליך, שאין לו כושר פעולה משלו. מגמה אינה יכולה להמשיך, כמו שמסיבה אינה יכולה לרקוד. נכון ש"הפעיל" משמש גם למצבים של מעין סבילות כמו "החיטה הבשילה" או "החולה החלים", אבל לא במקרה של "המשיך".
452
שחר בצלאל שואל/ת: "בדרך כלל אומרים "סע יְמינה", ביו"ד שואית. לדעתי יש לומר יָמינה, ביו"ד קמוצה, כמו "צפונה, דרומה, קדימה"?
רוביק עונה:
בשפת הדיבור נפוצה "יְמינה", בעיקר בהשפעת נטיות כמו "יד יְמינו" או "תשכח יְמיני", אך יש לומר כמובן יָמינה. אגב, בעניין "קדימה" שהזכרת נפוצה שגיאה הפוכה: "זכות קָדימה" (במלעיל), במקום הצורה הנכונה "זכות קְדימה" (במלרע).
453
שואל/ת: בעקבות האזנה לדיווחי התנועה בגלגל"צ, שבהם מדווח על עומס בסִבּוּב (sibuv) מוצא, רציתי לשאול: איך נכון לומר - סִבּוּב או סִיבוּב (sivuv)?
רוביק עונה:
בעניין זה מתחבטת האקדמיה ללשון כבר יותר מארבעים שנה, ועל פי הגדרת רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה, מתרוצצות כאן שתי גישות. על פי הגישה התיאורטית יש לומר "סיבוב", ב' רפה, מאחר שהפועל הוא "לסובב" – כלומר, כאן וכאן יש תנועה לפני ע' הפועל. הגישה השנייה היא גישה מסורתית האומרת שאין משקל כזה, "פיעול" ללא דגש, ויש ללכת על פי שם הפעולה המסורתי והנפוץ של בניין פיעל, עם דגש. ב-1958 התקבלה הגישה התיאורטית שהוביל פרופ' טור סיני, והוחלט על "סיבוב", אבל כאבי הבטן הרבים הובילו לדיון נוסף באקדמיה בעניין לפני כעשר שנים. הגישה הכללית בדיון המאוחר היתה ש"סִבּוּב" עדיף, אבל הוחלט לא לשנות החלטה ותיקה. במקרה קרוב, בשורש דב"ב, נוצר דווקא בידול: לדובב פירושו לגרום למישהו לדבר, ולכן שם הפעולה הוא דיבוב. לדַבֵּב פירושו להביא גירסה קולית עברית לסרט בשפה זרה, ולכן שם הפעולה הוא דִבּוּב.
454
יעל שואל/ת: המילים יתְרון, דמְיון, פְריט, צְמיג (כשם העצם ולא כשם התואר) נשמעות ברדיו, בטלוויזיה ולא רק בפי עמך, בקמץ במקום בשווא. האם זה מקובל כתקני?
רוביק עונה:
המעבר לקמץ במילים שיש בהן בצורה התקנית שווא נהוג במילים לא מעטות. הסיבות לכך הן לעיתים נוחות הגייה, ובדרך כלל אנאלוגיה לצורה נפוצה יותר. יתְרון ופתְרון נאמרות לעיתים בקמץ בדומה לחיסָרון, צימָאון ודיכָאון. במילה דמְיון כמעט אין מוסיפים קמץ. לתקנים שנקבעו סיבות שונות, בדרך כלל היסטוריות, אבל בשפה החיה אין לראות, למשל, במילה כמו יתָרון שגיאה, ודאי לא קטגורית, מה גם שהיא מקבילה לניגוד שלה, חיסָרון.
455
יפעת מחיפה שואל/ת: האם תקני לומר כמו שאומרים בחדשות ברדיו: "פִצְצַת מרגמה?" האם לא נכון לומר "פְצָצַת מרגמה?"
רוביק עונה:
עד לפני כעשור היתה הצורה התקנית היחידה פִצְצַת מרגמה. כיוון שהצורה השנייה, פְצָצַת, היתה נפוצה יותר ונוחה יותר בהגייה, זכתה גם היא לתו תקן, ובא לציון גואל.
456
יצחק ארגמן טורונטו שואל/ת: בעבר הרחוק אני זוכר שהיינו אומרים "גנב ממני" ו"שיקר לי". בימים אלה אני שומע יותר ויותר "גנב אותי", "שיקר אותי". מהי הצורה הנכונה?
רוביק עונה:
בשפת הדיבור אכן קיימות הצורות שמזכיר יצחק. בדרך כלל הן נולדו כאנלוגיה לפעלים קרובים: "גנב אותי" בעקבות "שדד אותי"; "שיקר אותי" בעקבות "רימה אותי". לעיתים אפשר להצביע על השפעות של שפות זרות, כמו בצירוף "ניצח את המשחק". הצורה החדשה יחסית "שיקר עלי" מקורה בערבית.
457
ירום מאזור המרכז שואל/ת: רבים אומרים "יש כאן 5 ילדים", "כמה אנשים יש פה?" וכו'. אני לרוב מקפיד לומר "ישנם" או "ישנן" במקרים אלה. מה הצורה הנכונה?
רוביק עונה:
"יש" במסגרת משפטי קיום היא הצורה המובילה במקורות כולל במקרא, אך לצידה מופיעות גם הצורות המורחבות "ישנו", "ישכם" ועוד. בעברית החדשה נוצר בידול. כאשר הנושא אינו מיודע יופיע בדרך כלל "יש" ("יש מקום אחד אי שם"), אבל נשמע גם את הצורה המקבילה ("אומרים ישנה ארץ"). הצורה המקובלת כאשר הנושא מיודע היא שם העצם המיודע+ישנו: "הספר ישנו" (ולא "הספר יש" או "יש הספר"). כך גם ב"אין" ו"אינם" ("אין מורה היום", "המורה איננו היום").
458
ליאור שואל/ת: כיצד יש לומר, העז או העיז? בגמרא כתוב: "אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו". האם חז"ל דברו עברית קלוקלת?
רוביק עונה:
הצורה הדקדוקית היא הֵעֵז, שכן השורש הוא עז"ז, כמו הֵסֵב, מן השורש סב"ב, ועוד רבים. במקרא מופיע הפועל פעמיים, בספר משלי, בצורה הדקדוקית המקובלת. 'העיז' השגויה (אם כי יש העיז במשמעות אחרת, הקשורה בניהול הצאן), משקפת ככל הנראה הגייה מקובלת בתקופת התלמוד, שגלשה גם לצורת הדיבור היום. על כך נאמר, 'שבשתא כיוון דעל על', דהיינו, אין רואים שיבושים בסטיות דקדוקיות במקורות, והן רבות מאוד, אבל מקפידים על הכללים בעברית החדשה.
459
ליאור שפיגלר שואל/ת: "האם אני משקר ל-... או משקר את...? ומדוע קיימים שני נוסחים לעניין מהותי כמו שקר?
רוביק עונה:
הצורה התקנית היא "משקר ל…", וזאת בעקבות ספר בראשית, שם הפועל מופיע דווקא בבניין קל: "אם תשקור לי ולניני ולנכדי". כך גם בשפות זרות כמו אנגלית: don't lie to me!. בספר ויקרא מופיעה הצורה "לשַקֵר ב...": "ולא תשקרו איש בעמיתו". נראה ש"משקר את" נובע מאנלוגיה לפעלים קרובים כמו רימה, הונה וכדומה, שם יש לאמר "רימה את", "הונה את".
460
ליאת מור מרמת גן שואל/ת: במקום עבודתי התעורר ויכוח האם יש לומר חדר עיסקאות, או חדר עסקות. מה נכון?
רוביק עונה:
בשורה התחתונה: גם וגם, אך עדיף לומר עיסקאות. מדובר במילים שמקורן ארמי ולכן בצורת היחיד הן מסתיימות בדרך הארמית באות א', ובדרך העברית באות ה': דוגמא/דוגמה, קופסא/קופסה, עיסקא/עיסקה. צורת הריבוי לפי העברית צריכה להיות עסקות וקופסות, אבל הא' הארמית נשמרת, ומכאן קופסאות, דוגמאות ועיסקאות. בעברית החדשה חל פיצול. הצורה ביחיד לפי הדרך העברית (דוגמה, עיסקה) נפוצה הרבה יותר מהארמית. ברבים הצורה המושפעת מארמית נפוצה הרבה יותר. במקורות שתי הצורות אפשריות, ביחיד וברבים. בלשון חז"ל אפשר למצוא "אין לוקחים מן הצבא לא אותו ולא דוגמאות", אבל אצל רש"י נמצא "כל דבריו דוגמות ומשלים משל התורה". "עסקא" היא הצורה הנפוצה בתלמוד, אבל בשולחן ערוך נכתב "עיסקות". עיסקאות מצוי רק בעברית המודרנית, וכאמור, בתפוצה רחבה.
461
מוטי ג'קובסון שואל/ת: ראיתי את השלט 'זהירות! הסדרי תנועה חדשים בצומת'. האם לא נכון לומר "סדרי תנועה"?
רוביק עונה:
התשובה היא גם וגם, אך בהסתייגות. "הסדר" משמשת בעברית בעיקר להסכמה על הדרך בה דברים צריכים להתנהל במערכות פוליטיות ומשפטיות, והיא קצת גדולה על עבודות בצומת. עדיף "סדרי תנועה".
462
מירב מאילת שואל/ת: איך נכון לומר, ראש עיר או ראש עירייה?
רוביק עונה:
שתי הצורות נכונות. "ראש עירייה" הוא המונח הרשמי והנחשב מדויק יותר. הוא מקביל ל"ראש ממשלה", "ראש מועצה מקומית" ועוד. "ראש עיר" הוא ביטוי בעל אופי מטפורי, והוא מצוי במדרש תנחומא: "וכיוון שהיו נכנסין, מוצאין כל בני העיר מטפלים עם ראש העיר".
463
מנחם שואל/ת: "במאמר באחד המדורים הספרותיים קראתי על "סגולות טרומיות" של סופר. האם אין כאן טעות?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה היא תרומי, מילה חדשה שהתגלגלה משימושים בתלמוד. טרומי פירושה מוקדם, בעקבות טרום, צורת משה של "טרם". הטעות, יש לומר, נפוצה למדי.
464
מני פשיטיצקי שואל/ת: תוקף החלטה זו 'יפוג' או 'יתפוגג'? ההחלטה 'התקבלה' או 'נתקבלה'? 'נסיבות אלו' או 'נסיבות אלה'?
רוביק עונה:
'יפוג' מתאים יותר מאחר שיש לו תוקף רשמי בעוד 'יתפוגג' הוא בעל אופי מטאפורי. 'נתקבלה' בבניין נתפעל היא צורה תלמודית תקינה, אך אינה נפוצה בעברית החדשה. 'אלו' ו'אלה' זהים בכל היבט שהוא, לזכר ולנקבה.
465
מני פשיטיצקי שואל/ת: כיצד יש לומר: "תענה על השאלות" או "תענה לשאלות"?
רוביק עונה:
יש לומר שאין סיבה להכריע בין שתי האפשרויות. מילות יחס משתנות באופן חופשי בין שפות ובין תקופות, ובתנ"ך יש אפילו "לַעֲנות את". "ענה על שאלות" נפוץ מאוד, אך "ענה לשאלות" אלגנטי יותר.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >