שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
481
שואל/ת: כיצד נכון לומר: "לא ב-ל' רבתי" או "לא ב-א' רבתי"? אני סבור שהאפשרות הראשונה היא הנכונה, כיוון שהאות הראשונה והמובילה צריכה להיות המודגשת, וזאת בדומה לאנגלית: "No with a capital N"?
רוביק עונה:
אות רבתי היא אות המופיעה במקרא, על פי המסורה, בהגדלה לצורך הבלטה, ולאו דווקא בראש המילה. כך במילה "בראשית" הפותחת את המקרא, או האותיות ע' וד' במלים "שמע" ו"אחד" ב"שמע ישראל" בספר דברים. מכאן ההשראה לגירסה העברית של הביטוי האנגלי No with a capital N, שפירושו "בשום פנים ואופן לא". "לא בא' רבתי" הועדף באופן טבעי על "לא בל' רבתי" עקב בכירות האות א', וכן להסיר ספק שהמילה אינה "לו".
482
שואל/ת: לאחרונה מרבים להשתמש בביטוי "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" במשמעות שהפוגעים במדינה באים מתוכה. האם לכך התכוון הנביא?
רוביק עונה:
ישעיהו התכוון למשהו אחר לגמרי. הפסוק המקורי מופיע בפרק מט, במסגרת נבואת נחמה, ופירושו שם שהאויב שבא להחריב את ציון יעזוב אותה. יש לציין שכמה מפרשני התנ"ך כגון מצודת דוד מבינים את הפסוק במשמעותו העכשווית.
483
שואל/ת: לאחרונה שמעתי לא אחת בתקשורת את הביטוי "הובא לקבורות". האם נכון לומר כך?
רוביק עונה:
"הובא לקבורות" הוא ביטוי חדש, אך הוא מזכיר את הביטוי התלמודי "ניתנו לקבורות" שנכתב במדרש תנחומא על הרוגי בית"ר. הוא מעין וריאציה על "הובא למנוחות", שגם הוא ביטוי מהעברית החדשה. הרעיון שהמוות הוא מנוחה מופיע כבר בתלמוד: "בכו לאבלים ולא לאבידה, שהיא למנוחה ואנו לאנחה". צורת הריבוי "מנוחות" מופיעה בהקשר זה בימי הביניים. בשני המקרים זהו גם המקור לביטוי "עזב לאנחות".
484
שואל/ת: למה אומרים "ירוק מקנאה"?
רוביק עונה:
הצבע הירוק מופיע במקורות היהדות ובשפות שונות לציון מחלה וגם כעס. הקישור הישיר שלו לקנאה מצוי בכתבי שקספיר, הן ב"הסוחר מוונציה" והן ב"אותלו" שם אומר יאגו: "היזהרו מהקנאה, היא המפלצת ירוקת העין".
485
שואל/ת: למה אומרים "ללמד סניגוריה?" מה עניין לימוד לכאן?
רוביק עונה:
הביטוי נפוץ ביותר בתלמוד, כמו גם "ללמד זכות" וכן "ללמד קטגוריה", ו"ללמד חובה". "לימד" כאן פירושו "השמיע טענות", "הביא מידע רלוונטי".
486
שואל/ת: למה אומרים בעברית "שומר ראש" ובאנגלית "שומר גוף" (body guard) . למה לא שומר אדם, למשל? .
רוביק עונה:
בשמואל א' נכתב: "לכן שומר לראשי אשימך כל הימים", ומכאן "שומר ראש". באנגלית מודגש האספקט ששומר הראש מגן על שלומו הפיזי של אדם
487
שואל/ת: לנוכח הביטוי "אזרחים חפים מפשע", האם חיילי צה"ל הם ההיפך מ"חפים מפשע"?
רוביק עונה:
הביטויים החלופיים "אזרחים חפים מפשע" ו"אזרחים תמימים" נכנסו לשפת התקשורת במקביל בעקבות האנגלית. "חפים מפשע" ו"תמימים" הם באנגלית innocent. למילה האנגלית משמעות פלילית ומכאן "חף מפשע"; ומשמעות פסיכולוגית-תפקודית, ומכאן "תמים", מי שאינו זומם להילחם או לפגוע. זו המשמעות הנכונה בענייננו: "אזרחים תמימים" הם מי שאינם מתכוונים או מיועדים לעסוק בפעולת מלחמה. השימוש בביטוי "אזרחים חפים מפשע" מעמיד בדרך הניגוד את החייל כפושע, בעוד שמול "אזרחים תמימים" החייל "משתתף בפעולות המלחמה". השימוש ב"אזרחים חפים מפשע" משחק בלי דעת לידי הטוענים שהחייל הישראלי הוא פושע מלחמה.
488
שואל/ת: מדוע "השאור בעיסה" מציין דבר מה משובח? הרי מדובר בחמץ?
רוביק עונה:
בתלמוד אכן "שאור שבעיסה" הוא דימוי ליסוד פגום ומזיק, אם כי יש לו גם כמה הופעות כיסוד חיובי. בעברית החדשה הביטוי הוא דימוי חיובי ליסוד מתסיס ומשפיע ומכאן משובח.
489
שואל/ת: מדוע אומרי 'ניצולי שואה' ללא יידוע, ו'קורבנות השואה' ביידוע?
רוביק עונה:
התשובה נעוצה בהקשר. כאשר קורבנות השואה נתפסים כקבוצה מוגדרת, קולקטיבית (כמו "אזרחי המדינה"), הם יופיעו בה"א הידיעה, וכאשר ניצולי השואה נתפסים כאנשים בודדים בטיפול פרטני, הצירוף לא יקבל יידוע. אפשר למצוא לשני המקרים דוגמאות הפוכות: "קורבנות שואה" במקרה של טיפול במשפחתו של הקורבן, ו"ניצולי השואה" כשעוסקים בגורלם ומורשתם.
490
שואל/ת: מדוע אומרים "אלוהים אדירים" ולא "אלוהים אדיר"?
רוביק עונה:
אלוהים הוא שם ברבים, והוא מתייחס במקרא לעתים לאלים רבים ("אלוהים אחרים"), ובדרך כלל לאל היחיד. גם באפשרות השנייה הפועל או התואר יהיו לעתים ברבים, כמו ב"אלוהים קדושים" בספר יהושע. הביטוי "אלוהים אדירים" התגלגל מקריאת החרדה של הפלישתים בספר שמואל א': "מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה".
491
שואל/ת: מדוע אומרים "האופטימיסט רואה את חצי הכוס המלאה". האם אין כאן טעות, שהרי החצי מלא ולא הכוס?
רוביק עונה:
"רואה את חצי הכוס המלאה" הוא אכן טעות נפוצה, שכן פירושו: הכוס מלאה, אבל האופטימיסט רואה רק את חצייה, וזה מנוגד לכוונת המשורר. מקור הביטוי באנגלית ויש לו נוסחים שונים, ביניהם The optimist sees the glass as half full. על פי התרגום מאנגלית צריך היה לומר: האופטימיסט רואה את הכוס חצי מלאה, ואז היה "מלא" מתייחס לכוס ובא בנקבה. דרך נוספת נכונה היא לומר: "האופטימיסט רואה את החצי המלא של הכוס", ואז "מלא" היה מתייחס ל"חצי", כמו "סיימנו את החצי הקשה של הריצה". והכי פשוט: "רואה את מחצית הכוס המלאה", ושיהיה שקט בבית.
492
שואל/ת: מדוע אומרים "לפנות בוקר" ולא "לפני בוקר"?
רוביק עונה:
"לפנות בוקר" פירושו "עם בואו של הבוקר", כלומר, הבוקר פונה בשעה זו לבוא אלינו. "לפני בוקר" (ובעצם, "לפני הבוקר"), שאינו בשימוש, פירושו קודם לבואו של הבוקר, מן המילה "לפנים", כמו "לפני הצהריים".
493
שואל/ת: מדוע אומרים לצד "חסר עמוד שדרה" גם "חסר חוט שדרה", הרי חוט השדרה הוא סתם סליל עצבים דק?
רוביק עונה:
עמוד שדרה, באנגלית spine או backbone, הוא החוליות המגנות על העצבים והוא גם דימוי טבעי לחוסן ויציבות. חוט שדרה, spinal cord, הוא הסתעפות העצבים לאורך הגב. עם זאת, קשה לראות בביטוי שהשתרש טעות, ובכל מקרה, השימוש ב"חסר עמוד שדרה" נפוץ יותר מ"חסר חוט שדרה".
494
שואל/ת: מדוע באוטובוס, בחנות, בבית המגורים הדלת סגורה, ורק בבית המשפט נערכים דיונים בדלתיים סגורות?
רוביק עונה:
הצורה "דלתיים" היא מקראית. כך בישעיהו פרק מה: "דלתיים ושערים לא ייסגרו". רש"י מסביר: "שערים הוא חלל פתח השער, דלתיים הם הפותחים ונועלין בהן את השער". בעקבות זאת נקבע הביטוי המשפטי "בדלתיים פתוחות" (או סגורות) בעברית החדשה.
495
שואל/ת: מדוע נבחר המספר 60 בביטוי "בטל בשישים"?
רוביק עונה:
"בטל בשישים" הוא מונח תלמודי שפירושו חסר השפעה, בהיותו החלק השישים של השלם. הוא מעין ברירת מחדל בדיני איסורים, כפי שעולה מן המדרש הבא: "וכל איסורין שבתורה בשישים, חוץ מאותן דברים ששנינו [...] תרומה שהיא באחד ומאה [...] פירות ערלה וכלאי הכרם שמקדשין ועלייתן במאתים [...] וכגון דבר שיש לו מתירין דאפילו באלף לא בטיל". משמע, האיסור בטל כשהפגם הוא בחלק השישים של הדבר, פרט למקרים מיוחדים שבהם הוא בחלק קטן עוד יותר.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >