שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
511
רבקה בר שואל/ת: השבוע שמעתי ברדיו מישהו מתבטא: אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו". האמירה הזאת בעצם מנוגדת למציאות, כי דווקא כן אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. אז מאין זה מגיע?
רוביק עונה:
הביטוי המקורי הוא "לאחוז בחבל בשני קצותיו" ומקורו בתלמוד, והוא מציג דבר שאין אפשרות לעשותו, מעין ריבוע העיגול. הכוונה שם היא לחבל שבאמצעותו מורידים שני דליים לבאר, כאשר דלי אחד יורד השני עולה, ועל כן אין אפשרות לאחוז בו בשני קצותיו. החלפת "חבל" ב"מקל" היא התפתחות מאוחרת.
512
רועי שואל/ת: לאחרונה התעורר ויכוח ביני לבין אחד מחבריי באשר לפירוש הניב "שמו הולך לפניו", והאם הוא חיובי או שלילי?
רוביק עונה:
הביטוי הוא ערבוב של שני צירופים, תלמודי ולועזי. במסכת יבמות נכתב: "אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו?". הביטוי בצורתו היום מופיע בספרות התחייה, והוא תרגום של הביטוי האנגלי His reputation precedes him. אפשרים קישון שכתב ספר בשם זה העניק לניב חיי נצח.
513
שי שואל/ת: כעובד ותיק בשוק ההון, אנו משתמשים לעיתים בצירוף המילים "חשבון סנדלרים", שפירושו חשבון פשוט. מה מקורו?
רוביק עונה:
הביטוי אכן קיים אם כי אינו נפוץ, והמדור לא מצא את מקורו. קוראים היכולים לשפוך אור על מקור הצירוף, רצוי באמצעות "כתוב לעורך", יזכו לברכת שמים.
514
שי שרון שואל/ת: איך התגלגל הביטוי "ניפגש על כוס קפה", המופיע היום גם בפרסומות? הרי איננו יושבים על הכוס?
רוביק עונה:
לשבת, להיפגש או לדון "על כוס קפה" הוא תרגום מצורת הדיבור המקובלת באנגלית over a cup of coffee. מילת היחס האנגלית over מתייחסת גם למקום (מעבר להרים, מעל הגדר), וגם לזמן (במהלך האירוע), כמו במקרה שלפנינו: "נשוחח על העניין במהלך ישיבה בבית קפה".
515
שני חג׳בי שואל/ת: למה נקראים כדורי הכותנה צמר גפן? מה הקשר לגפן?
רוביק עונה:
צמר גפן מופיע במשנה, וכאן פירוש המילה הוא צמח הכותנה, שגדל בקרבת גפנים. במסכת כלאים נכתב: "גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת. רבי מאיר אומר, אף צמר גפן אסור ואינו מקדש". בעברית החדשה השם ניתן למוצר המיוחד העשוי מסיבי כותנה ומשמש בעיקר להיגיינה, גם בהשפעת המקבילה בגרמנית לכותנה: Baumwolle (צמר עץ). באנגלית נהוג לצמר גפן השם cotton wool (צמר כותנה), כך שהמרחק בין השפות כאן אינו גדול.