שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
496
עדי מהרצליה שואל/ת: מחלוקת רחבת משתתפים הובילה לשאלה בדבר הביטוי שבכותרת "את הכסף סופרים במדרגות". היו שטענו שיש לומר "את הכסף לא סופרים במדרגות", מאחר ואין מתהדרים בכסף לפני החתימה על החוזה?
רוביק עונה:
האפשרות הראשונה היא הנכונה, המדרגות הן אלה שבהן יורדים לאחר שמקבלים את הכסף. כוונת הביטוי היא שכל עוד העיסקה (או ההימור) לא נסתיימו אין לדעת מה תהיה השורה הסופית. מקור הביטוי במשקי קלפים. מדרגות היציאה הן גם ההקשר המתאים לביטוי "חוכמת החדר המדרגות", וכאן הכוונה לרעיונות הבאים במאוחר, לאחר שהעיסקה או הוויכוח הסתיימו.
497
פטריק מתל אביב שואל/ת: רבים אומרים כשהם נהנו או התלהבו ממשהו "שמע, זה היה חצי זיון", והשאלה שלי היא, מה כל כך טוב בחצי זיון?
רוביק עונה:
אכן, זיון הנקטע באמצעו אינו חוויה מרנינה, והוא מזכיר את הביטוי מן המדרש "יצא וחצי תאוותו בידו". אלא שהכוונה בביטוי היא "חצי מההנאה המופקת מזיון". זיון נחשב פסגת ההנאות המזומנות לבני האדם, גברים כנשים, ועל כן גם מחצית מהעוצמה היא הנאה גדולה.
498
צבי לישר שואל/ת: מדי פעם אני שומע וקורא בתקשורת את הביטוי "מאחורי סורג ובריח", וזאת בהקשר למישהו שנכלא וכד'. האם אין לומר "סוגר ובריח"?
רוביק עונה:
הביטוי "מאחורי סורג ובריח", וכן "מאחורי הסורגים", הוא תרגום של ביטויים שונים בשפות אירופה, כגון גרמנית: hinter Schloss und Riegel sitzen, ואנגלית: behind bars (מאחורי סורגים). ביידיש אומרים: הינטער זיבן שלעסער (מאחורי שבעה מנעולים). 'סוֹרֵג' היא מילה תלמודית שפירושה שבכה, רשת, עקב צורתה המסורגת, ולכן היא מתאימה לביטוי. 'סוּגָר' היא מילה מקראית שפירושה כלוב, וכיוון שהאדם הכלוא יושב בתוך הכלוב ולא מאחורו, המילה אינה מתאימה.
499
צבי שפירו שואל/ת: מה פירוש לא דק פורתא?
רוביק עונה:
פירוש הביטוי הארמי-תלמודי הזה הוא "לא דייק בדבריו". הוא מופיע במסכת סוכה, והפירוש המילולי הוא "לא דקדק מעט".
500
רבקה בר שואל/ת: השבוע שמעתי ברדיו מישהו מתבטא: אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו". האמירה הזאת בעצם מנוגדת למציאות, כי דווקא כן אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. אז מאין זה מגיע?
רוביק עונה:
הביטוי המקורי הוא "לאחוז בחבל בשני קצותיו" ומקורו בתלמוד, והוא מציג דבר שאין אפשרות לעשותו, מעין ריבוע העיגול. הכוונה שם היא לחבל שבאמצעותו מורידים שני דליים לבאר, כאשר דלי אחד יורד השני עולה, ועל כן אין אפשרות לאחוז בו בשני קצותיו. החלפת "חבל" ב"מקל" היא התפתחות מאוחרת.
501
רועי שואל/ת: לאחרונה התעורר ויכוח ביני לבין אחד מחבריי באשר לפירוש הניב "שמו הולך לפניו", והאם הוא חיובי או שלילי?
רוביק עונה:
הביטוי הוא ערבוב של שני צירופים, תלמודי ולועזי. במסכת יבמות נכתב: "אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו?". הביטוי בצורתו היום מופיע בספרות התחייה, והוא תרגום של הביטוי האנגלי His reputation precedes him. אפשרים קישון שכתב ספר בשם זה העניק לניב חיי נצח.
502
שי שואל/ת: כעובד ותיק בשוק ההון, אנו משתמשים לעיתים בצירוף המילים "חשבון סנדלרים", שפירושו חשבון פשוט. מה מקורו?
רוביק עונה:
הביטוי אכן קיים אם כי אינו נפוץ, והמדור לא מצא את מקורו. קוראים היכולים לשפוך אור על מקור הצירוף, רצוי באמצעות "כתוב לעורך", יזכו לברכת שמים.
503
שי שרון שואל/ת: איך התגלגל הביטוי "ניפגש על כוס קפה", המופיע היום גם בפרסומות? הרי איננו יושבים על הכוס?
רוביק עונה:
לשבת, להיפגש או לדון "על כוס קפה" הוא תרגום מצורת הדיבור המקובלת באנגלית over a cup of coffee. מילת היחס האנגלית over מתייחסת גם למקום (מעבר להרים, מעל הגדר), וגם לזמן (במהלך האירוע), כמו במקרה שלפנינו: "נשוחח על העניין במהלך ישיבה בבית קפה".
504
שני חג׳בי שואל/ת: למה נקראים כדורי הכותנה צמר גפן? מה הקשר לגפן?
רוביק עונה:
צמר גפן מופיע במשנה, וכאן פירוש המילה הוא צמח הכותנה, שגדל בקרבת גפנים. במסכת כלאים נכתב: "גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת. רבי מאיר אומר, אף צמר גפן אסור ואינו מקדש". בעברית החדשה השם ניתן למוצר המיוחד העשוי מסיבי כותנה ומשמש בעיקר להיגיינה, גם בהשפעת המקבילה בגרמנית לכותנה: Baumwolle (צמר עץ). באנגלית נהוג לצמר גפן השם cotton wool (צמר כותנה), כך שהמרחק בין השפות כאן אינו גדול.