שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
646
שולמית פתח תקווה שואל/ת: בשיח בנושא ספרות או בנושא מוזיקה מרבים לשמוע את המושגים "תקליט קאלט", "ספר קאלט" וכדומה. למיטב הבנתי, מקור המילה הוא culture . מה הקשר בין השתיים?
רוביק עונה:
קאלט היא מילה אנגלית (cult), שפירושה פולחן. מקורה הלטיני הוא גם מקורה הלטיני של המילה culture, מה שקוראים קולטורה. cult פירושה בלטינית להתיישב ולעבד את האדמה.
647
שי תמיר שואל/ת: האם המילה monitor איננה ממקור עברי? הרי 'נוטר' זה 'שומר', והצָג, המוניטור, נועד במקורו להציג אותות סריקת מכ"ם וסונאר, כלומר, לשמור ולפקח?
רוביק עונה:
השאלה נאה, אך הקשר הוא מקרי בהחלט. המילה הלועזית מוניטור קשורה אכן לשמירה ולפיקוח, ובמאה ה-16 היתה שמו של מי שהופקד לפקח על הנעשה במוסדות חינוך. המקור לטיני: monereפירושו בלטינית לייעץ ולפקח , tor היא סיומת לטינית נפוצה, מדוק-טור ועד דיקט-טור. מכאן התגלגל המוניטור אל מסכי המתקנים הצבאיים, אל תחום הסאונד במוזיקה, אל המחשבים, ולעוד תחומים רבים.
648
שיאון מורבצ'יק שואל/ת: בדקתי ומצאתי ששוטר, cop, קשור בפועל האנגלי cop שפירושו לחטוף, והוא קיים גם בשפות נוספות כמו צרפתית והולנדית ומקורו לטיני. האם זה אינו המקור של המילים ביידיש חאפ וחאפר?
רוביק עונה:
חאפר הוא אכן אדם ה"חוטף" דבר מה, והוא קשור גם במונחים כמו "שכונת חאפ" או "חאפ-לאפ. המקור הוא הפועל ביידיש, כאפן, לחטוף. יידיש קיבלה את הפועל הזה מהשפות הסלאביות, בעיקר מרוסית, ונראה שהדמיון לפועל הלטיני מקרי.
649
אביב מקרית ביאליק שואל/ת: האם יש קשר בין המילה 'נאצה' למילה 'נאצי'?
רוביק עונה:
נאצה היא מילה מקראית שפירושה קללה. 'נאצי' היא קיצור של חבר המפלגה הנאציונאל-סוציאליסטית הגרמנית, שהקימה את משטר הרשע בגרמניה בשנות השלושים. נאציונאל פירושו בגרמנית לאומי.
650
שואל/ת: האם "כמו לוּ" אקוויולנטי ל"כאילו"? .
רוביק עונה:
"כמו לו" הוא צירוף תנאי הנדיר בשימוש. הוא דומה בכוונתו לכאילו: מילת תנאי המייחסת דבר מה לדומה לו. במילה "כאילו" קיים צירוף של מילית הדמיון כ', ושתי מילות תנאי: אם+לו, שאחת מהן למעשה מיותרת. "כמו לו" מוותר על אחת מהשתיים
651
אבנר מתל אביב שואל/ת: בעניין המילה בולבול: מה הקשר בין הסלנג "בולבול", שהוא אבר המין הגברי, לבין ציפור השיר?
רוביק עונה:
בולבול, השם העברי לציפור השיר, נקבע בעקבות שמה הערבי של הציפור, בִּלְבֵּל. בולבול בסלנג פירושו גם "מבולבל", בעקבות הפועל 'לבלבל', וכן כינוי לאיבר המין. בכרך הראשון של מילון הסלנג של נתיבה בן יהודה ודן בן אמוץ מופיעה המילה רק ברבים: "בולבולים", ופירושה שם אשכים. בכרך השני המילה מופיעה גם ביחיד, במשמעות אבר המין, וגם במשמעות אשך. השימוש הזה נולד אולי בהשפעת "פושפוש", כינוי לאיבר האשה, שהתפתח מהצורה האנגלית pussy.
652
אודי גרנות שואל/ת: השורש עצ"ב משמש הן למילים המתארות עצבות, והן למילים המתארות תכנון ויזואלי, כמו עיצוב בית, מעצב פנים וכו'. מהו הקשר ההגיוני בין המילים מאותו השורש? מדוע מילה המתארת בנייה והתגבשות נגזרת מאותו השורש שטמונות בו עצבות ועצבים?
רוביק עונה:
חוקרי השפות השמיות מציגים את שלוש המילים (עֶצֶב, עצבים, עיצוב) כבאות משורשים נפרדים, וזאת על פי המקבילות בערבית, ארמית ועוד. ככל הנראה אין כל קשר בין "עֶצֶב" ל"עצבים". "עיצוב" מופיע פעם אחת במקרא, בספר איוב: "ידיך עיצבוני ויעשוני", והוא נקשר לעצבים, פסלי האלילים. עם זאת יתכן שיש קשר דווקא בין עצב במשמעות תוגה, המקביל לפועל הערבי עַ'צִ'בַּ (כעס), לבין עיצב במשמעות פיסל, המקביל לפועל הערבי עַ'צַ'בַּ (חתך).
653
אלי שואל/ת: ל"חלל" יש שתי משמעויות בעברית: מת במלחמה, וריקנות. האם יש קשר ביניהם? האם איש שמת במלחמה הוא ריק כיון שהנשמה יצאה ממנו? ומדוע זה קיים רק לגבי אנשים שמתים מלחמה?
רוביק עונה:
הקשר כאן אינו מקרי, אך בהקשר שונה מזה המוצע בשאלה. 'חלל' פירושו ריק. במקרא הוא מי שנבעו בו חללים, כלומר חורים בגופו, עקב נעיצת כלי נשק כגון רומחים וחניתות, כפי שה"חליל" מנוקב בחורים ובתוכו עובר זרם אוויר. 'החלל החיצון' הוא "המקום הריק".
654
אלי מתל אביב שואל/ת: האם הקשר בין המילים רוחני-גשמי מבוסס על הקשר בין המילים רוח-גשם?
רוביק עונה:
יש קשר ברור בין 'רוחני' לבין 'רוח'. הרוח כתנועת אוויר, וכאן אוויר היוצא מן הגוף, היא מקור השימוש ברוח כחלק הלא גשמי של קיומנו. זה המצב גם עם נשמה ונפש, האוויר הננשם או הנשאף. לעומת זאת, הדמיון בין 'גשמי' במובן לא-רוחני לבין 'גשם' היורד או לא הוא מקרי בהחלט.
655
אלישע פרוינד שואל/ת: האם יש קשר בין "עצם" של השלד ובין המונח "עצם העניין"?
רוביק עונה:
יש ויש קשר. זו עוד דוגמה להרחבת משמעותו של איבר בגוף האדם למושגים מופשטים וכלליים. העצמות נחשבות החלק הקשה והעמיד של הגוף, ומכאן נתפסו כעיקר הקיום, כמהות הרעיונית או הנפשית, וכך קיבלנו את עצם העניין, את העצמאות (מתוצרת איתמר בן אב"י) ובתנ"ך כבר את "עד עצם היום הזה" (יחזקאל).
656
אלישע פרוינד שואל/ת: האם יש קשר בין פיק ברכיים לבין פיקת הברך?
רוביק עונה:
אין ככל הנראה כל קשר. פיק ברכיים המקראי בא מהשורש השמי פוק, שפירושו התנודד או נכשל, ומכאן גם "להתפוקק". פיקה היא מונח תלמודי ופירושה בליטה, ומכאן פיקת הגרוגרת מן התלמוד, ופיקת הברך של העברית החדשה. יש קושרים אותה למילה פקק ואחרים למילה פקעת. פיקה, במלעיל, היא מטען הנפץ בתחמושת הרובה.
657
אנג'י שואל/ת: האם יש קשר בין כיבוש שטחים לכבישת מלפפונים?
רוביק עונה:
יש ויש. כבש פירושו דרך, לחץ. מכאן כובשים מדינה או אזור באמצעות לחץ ודריסה צבאית, אבל גם דרכים, ומכאן המילה כביש. כיבוש ירקות בציר נוזלי כלשהו מקובל מן התלמוד, והכוונה כאן כנראה לפעולת הדחיסה של הירק אל הכלי.
658
שואל/ת: האם הדמיון בין המילה "קותל" (מהצירוף המקובל "קותלי חזיר") לבין המילה באנגלית cutlet מקרי?
רוביק עונה:
הדמיון מקרי. "קותל" בתלמוד הוא אכן גם קיר (כותל) וגם דופן רגלה של בהמה, על פי הביטוי הארמי התלמודי "קותלי דחזירי". cutlet שמקורה לטיני היא נתח בשר, לאו דווקא של חזיר. מכאן המילה הגרמנית שנקלטה בז'רגון הישראלי קוטלט.
659
אריק בן-ארי שואל/ת: האם יש קשר בין הפג, שנולד קודם זמנו, לבין "פג" בביטויים כמו "פג תוקף"?
רוביק עונה:
על פי השוואה לשפות מקבילות אין קשר. פג במקורו הוא פרי בוסר, בעיקר תאנה, גם בערבית ובארמית. פאג' בערבית, הקשור לענייני התפוגגות, נקשר למזג אוויר ההולך ומתקרר.
660
בצלאל לנדאו שואל/ת: מה ההקשר בין "הלבין כספים" לבין "הלבין אדם ברבים", כאשר הכוונה היא להעליב?
רוביק עונה:
הקשר הוא בצבע, אבל הביטויים הם מתקופות שונות. "הלבין פני חברו ברבים" הוא מן התלמוד, ומתייחס לעובדה שכאשר מעליבים אדם בפומבי הוא מחוויר. "הלבין כספים" הוא תרגום עברי למונח האמריקני החדש יחסית laundering money, כיבוס כסף.