שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
166
יוחאי ברנאי שואל/ת: מדוע אתה קובע בבטחון שאין קשר בין שעת ערב, ערב רב, שתי וערב, ערבות בנקאית? הנה השערתי: האם "ויהי ערב ויהי בקר באמת מתיחס לחלקי היממה? אולי המשמעות היא שבהתחלה היה ערבוב, לאחר מכן הגיעה הבקורת ואז הושלם התהליך ונוצר יום? ואולי הערב נקרא ערב בשל ערבוב השמש בים? ומכאן שערב רב, הוא ערבוב רב של אנשים (למשל) בשתי וערב, השתי הוא חוטי התשתית. הערב הוא החוט שמעורבב על גבי השתי. והערבות הבנקאית? אם תהיה ערב לי מול הבנק, אתה מעורב בעסקה ועלול להיות מעורבב עם הכספים שלי?
רוביק עונה:
השורש ער"ב נחקר ביסודיות על ידי בלשנים רבים, והאקדמיה ללשון אף פרסמה חוברת שלמה על השורש וכל הופעותיו מאת זאב בן חיים, שקבע ללא ספק שמדובר בשורשים נפרדים. הנטייה למצוא בכל זאת קשר בין שורשים כאלה (הומונימים) היא טבעית, וזכתה לשם אטימולוגיה עממית, אך בדיקה בלשנית במקרה זה מוכיחה שהזהות בשורשים מקרית.
167
אלה זיידנברג שואל/ת: האם הפועל רע"ף - נזל, נטף מלמעלה למטה, ושם העצם רעף - לוח המשמש לכיסוי הגג, מקורם באותו שורש, ואם כן - מה משמעותו, ומה המקור שלו (בערבית נניח)?
רוביק עונה:
אין קשר בין המילים והשורשים שבשאלה. השורש רע"ף פירושו נזל, ומכאן בתהילים "ירעפון נאות מדבר", ובישעיהו "ירעיפו שמים מעל". השורש קרוב לפעלים ולשורשים דומים בערבית. רעף המורכב בגג היא מילה תלמודית שמקורה ארמי, וקרובה לשורש רצ"ף. הן רעף והן רצף מתייחסים למוצר שטוח, ומכאן "עוגת רצפים", עוגה שטוחה, ועוד. חילופי ע-צ מוכרים במעברים בין שפות שמיות, כגון ארץ=ארעא.
168
תומר שואל/ת: האם יש קשר בין חול (ההפך מקודש) וחול (שעל שפת הים)?
רוביק עונה:
אין קשר. 'חול' שהוא ההפך מקודש נגזר מהשורש חל"ל הקשור באיסורים ומכאן חילול הקודש, חולין ועוד. לשורש זה מקבילות בשפות שמיות נוספות, והוא נכתב חֹל. 'חול' במשמעות גרגירי האדמה שעל שפת הים ולא רק שם היא מילה שאינה נקשרת לשורש כלשהו, ויש לה מקבילה בארמית – חולא.
169
יחזקאל ליאור שואל/ת: אל חמדו לאללה...., הערבי, קשור לאל חמדה ליבי וחוסה .....???
רוביק עונה:
'אלחמדולאללה', ובתעתיק מדויק: אִל-חַמְדֻ לִלַּאהּ פירושו השבח לאל. 'אלה חמדה לבי' פירושו: אלה שאני אוהבם. זהו שיבוש מקובל של המקור בפיוט "ידיד נפש": "אנא אלי מחמד לבי, חושה נא ואל תתעלם", וכאן אני הוא זה האוהב את האל. גם 'חוסה' הוא שיבוש של 'חושה'. שיבוש על שיבוש: "עלם חמדה לבי". אין קשר ישיר בין מילות השיר המקוריות לבין הביטוי הערבי, אך הדמיון אינו מקרי. הן השורש חמ"ד והן שם האל דומים בשתי השפות, ומופיעים בשני המקרים.
170
רינה ברוך שואל/ת: אחד מבּנַי דורש ממני בכל תוקף לשאול אותך מה עניין "הקָפָה" לקנייה בּהקָפָה. התוכל להצילני?
רוביק עונה:
הַקָּפָה במשמעות סיבוב והַקָּפָה במשמעות מכירה תוך דחיית התשלום מקורן בתלמוד, מן השורש נק"ף במשמעות סובב, התקדם במעגלים. יש גם שמשייכים את הקיף במשמעות התשלום למילה 'תקופה' ולשורש הנדיר 'קוף', ואז יש לכתוב הֲקָפָה ולא הַקָּפָה. הקשר מורכב אך הגיוני. הקפה במשמעות דחיית התשלום מתייחסת למחזוריות הזמן: אדם קונה בראשית החודש, ומשלם בסוף החודש, קובע תקופת זמן בין הרכישה והתשלום.
171
אברי שון שואל/ת: : המילה "חג" מהשורש ח.ג.ג., ו"חג" משורש ח.ו.ג. -- האם יש קשר אטימולוגי ביניהן?
רוביק עונה:
מקובל לראות קשר קרוב בין חו"ג לבין חג"ג. חגיגה הנקשרת לריקוד, הסתובבות במעגל. הקשר בין התכנסות או חג לבין סיבוב מופיע גם בשורש סב"ב, שממנו נגזרה 'מסיבה'.
172
בצלאל שואל/ת: השורש נ.פ.ח. (לנפח בלון. ברזל) ומה הקשר (סליחה על הבוטות) לנפיחה? להפליץ? כמו כן אדם שנפטר "נפח את נשמתו".
רוביק עונה:
כל שלושת השימושים של השורש נפ"ח קשורים בהזרמת אוויר. או בהזרמה למפוח בעבודת הנפח, או בהוצאת אוויר מפי הטבעת בנפיחה, או בנשימתו האחרונה של המת, שהיא מעין הזרמה של שארית חייו מתוך גופו.
173
שלומית שואל/ת: האם יש קשר בין המילה מלבן והמילה לבן? אם כן - מהו?
רוביק עונה:
ככל הנראה אין קשר. המילה 'מלבן' מופיעה פעם אחת בתנ"ך, בספר נחום: " ֹּאִי בַטִּיט וְרִמְסִי בַחֹמֶר, הַחֲזִיקִי מַלְבֵּֽן" (כאן בצורת ההפסק בקמץ). מלבֵן הוא מתקן שבתוכו יוצקים את הטיט המשמש להכנת הלבֵנה. הלבנה מופיעה במקומות שונים במקרא, כמו בסיפור מגדל בבל: הבה נלבָנָה לבֵנים. המתקן מספר נחום שצורתו מלבנית זכה בעברית החדשה לשימוש בתחום הגיאומטריה. מקור המילים לבנה, מלבן ועוד הוא בשפות שמיות שונות כולל האכדית, ולא נראה שיש כאן התייחסות לצבע הלבן.
174
חי שואל/ת: רציתי לדעת אם המושג "שער חליפין" מגיע מהעובדה שבעבר היו מכניסים סחורות לשוק שבעיר המסחר משערים שונים. כלומר, היה שער כניסה לבקר, שער כניסה לתבואה, שער כניסה ליין ושמנים. יכול להיות שהחלוקה של השערים נבעה מאזורי גידול שונים ( הגיוני ששטח המרעה ושטח הגידול של תבואה היו בכיוונים מנוגדים לכרך) ויכול להיות שרצו ליצור הפרדה בין הכנסה של מזון להכנסה של בקר מטעמים הגיינים. אשמח לשמוע את דעתך. אלון ריבק כותב באותו עניין: בהרצאה ששמעתי אמר המרצה כי המלים "שער (חליפין)", "שערוריה" ו-"שעור (בביה"ס)", כולן נגזרו מ-"שער (העיר)", בו התנהלו עיקר חיי העיר בעבר. האמנם כולן נגזרו מאותו שורש?
רוביק עונה:
הקישורים המוצעים בשאלות הם בגדר אטימולוגיה עממית, כלומר, קישור שגוי של מילים דומות בניסיון ליצור ביניהן קשר למרות שהזהות בשורש מקרית. לשורש שער שלושה פירושים שונים. שער א' הוא אומדן, הערכה, ומכאן הפועל לשער, וכן שיעור במשמעות מידה, ומכאן שיעור כחלק של יום הלימודים. ממילה זו נגזרה כבר בתלמוד משמעות 'שער' כערכו של דבר מה, וזה המקור לשער החליפין, שער הדולר וכדומה. הקישור לשערי העיר הוא אגדה אורבנית לשונית. שער ב' נקשר לפריצה ופתיחה, ומכאן שער העיר, ובימינו גם שער הכדורגל והשוער במשחק ובמוסדות למיניהם. בשפות השמיות המקבילות שער א' ושער ב' שונים בעיצוריהם ובמשמעותם. שער ג' קשור באימה ואיום, ומכאן המילה התנ"כית הנדירה שוֹעָר, והמילה התנכית שנקלטה שערוריה.
175
נועה זמשטיין שואל/ת: האם הפועל aggregate בלעז קשור לפועל לאגור בעברית?
רוביק עונה:
אין קשר, למרות שהדמיון בצליל ובמשמעות רב. הפועל האנגלי התגלגל מהפועל הלטיני aggregare, המורכב משני רכיבים לטיניים. אגר הוא פועל מקראי, ויש קושרים אותו לפועל גרר. עם זאת נוצר קשר בין המילים בתחום המחשבים. אגרגטור הוא שירות של שליפת מידע ממקורות שונים כמו אתרי חדשות, בלוגים, פורומים ועוד, ואיסוף והעברה שלו ללקוח באופן מקובץ, על-פי הלקוח. לשירות הזה העניקה האקדמיה ללשון את המונח 'אגרן'.
176
רותי שואל/ת: האם יש קשר ואם כן מהו בין המילה 'שומע' ו-'משמעות'. שתיהן בעלות אותו שורש ש.מ.ע, אבל קשה לי לראות את הקשר אם הוא קיים.
רוביק עונה:
חושי האדם הם מקור להרחבת משמעות (!) ולמעבר מן הפיזי אל המופשט. 'לראות' פירושו גם להבין. 'לשמוע' פירושו מצד אחד לציית, בעקבות הפסוק "נעשה ונשמע", ומכאן 'משמעת' המופיעה בתנ"ך. כמו כן הוא מתייחס ליסוד המהדהד ממילה או ממעשה, דבר מה שאנו 'שומעים' כשאנו מתוודעים אליהם. המילה התלמודית 'משמעות' התגלגלה מ'משמע' הארמית, כמו בשאלה התלמודית הנפוצה 'מאי קא משמע לן': מה זה משמיע לנו? מה משפט או עניין כלשהו אומר לנו?
177
ד"ר שלמה וולשטיין שואל/ת: מה למרשתת ולאינטרנט?
רוביק עונה:
'מרשתת' היא המילה העברית שקבעה האקדמיה ללשון לאינטרנט. המילה מתייחסת ל-net, שפירושה רשת, ולמשקל מִקְטֶלֶת, המעניק למילה אופי מערכתי (מערכת/מרשתת).
178
אלכס שואל/ת: כתבת פעם שאין קשר בין לחם למלחמה. אבל האם יש למישהו מהם קשר להלחמה (soldering)?
רוביק עונה:
'הלחים' הוא פועל תלמודי שפירושו הדביק. אין קשר בינו לבין השורש לח"ם במשמעות מלחמה או בהקשר ללֶחֶם. מדובר בשורשים הומונימיים (זהים בדרך מקרה).
179
נריה אדלר שואל/ת: רציתי לשאול האם יש קשר בין המילה "נבֵלה" - בעל חיים שמת ללא שחיטה או שמת בגלל שחיטה לא כהלכה: "לא תאכלו כל נבלה" (דברים י"ד, כ"א) והמילה "נבָלָה" שמתארת במקומות מסויימים בתנ"ך מעשים לא ראויים שקשורים לאונס (בראשית ל"ד, ז ועוד).
רוביק עונה:
יש קשר בין המילים אך הוא מורכב. השורש נב"ל והפועל נָבַל פירושו התבלה או כמש, והוא נקשר לשורשים כמו בל"ה או בלל. מכאן 'נבֵלה' – פגר בעל חיים שנבל ונרקב. בהרחבת משמעות נבל הוא מי שמתנהג בגסות ובבוז, אדם ש'נבל והתנוון' במובן המוסרי ומכאן גם מעשה נְבָלָה. השורש נו"ל שממנו גם מנוול וניוול הוא צורת משנה של נבל.
180
עדנה שואל/ת: האם יש קשר בין "פרק" ו"פורקן"? פורקן באה מארמית ומשמעה ישועה, אם כך האם יכול להיות קשר?
רוביק עונה:
אכן יש קשר. המילה הארמית פורקן היא מן השורש פר"ק. פְרַק בארמית פירושו גאל ושחרר. שימושי פרק בעברית ובמקבילות שמיות נקשר לשבירה, שחרור, פריצה וכדומה. פורקן הוא שחרור או גאולה מעול ושעבוד.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >