שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
226
מאיר מינדל שואל/ת: שאלתי עוסקת במושג "צלול". מים צלולים, מזג אויר צלול וקר. האם המושג קביל גם בפסיכולוגיה? נפשו של הפושע שהייתה עכורה, הולכת ומצטללת בבית הכלא. אשה מרשעת וחורשת מזימות החלה להצטלל לאחרונה. האם קביל?
רוביק עונה:
קביל בהחלט. השפה מתפתחת ומתעשרת באמצעות דימויים, כלומר, הרחבת משמעות של מילה באמצעות מטפורה או במנגנוני הרחבה נוספים. במקור שם התואר 'צלול' מתייחס לנוזלים, כמו יין שהמשקעים שלו שקעו, וגם השימוש בו ביחס לאוויר הוא מטפורי. רש"י כבר השתמש בביטוי "דעה צלולה". דימויי נוזלים נפוצים מאוד בשפה: "נפש עכורה", "ספר דלוח", "כעס מבעבע", 'זליגה' התחומי הלשון, החברה וכדומה, 'טפטופים' כמונח בטחוני ועוד.
227
ספיר שואל/ת: האם מותר לומר "להוריד חולצה", או שצריך להגיד "להסיר חולצה"?
רוביק עונה:
אין כל רע ובוודאי שזו אינה שגיאה לומר 'להוריד חולצה' (או מכנסיים, גרביים ומשקפיים). זו צורה דיבורית נפוצה. כמובן ש'להסיר גרביים' או 'לפשוט חולצה' מעיד על שפה נאה וייחודית.
228
ראובן שואל/ת: שאלתי נוגעת למילה "מִנְהֶלֶת" בצירופים כמו "מנהלת הליגה" או "מנהלת הכנרת". שלא בנסמך, משתמשים לעתים קרובות ב"המִנְהֶלֶת". האם לא מתאים יותר לומר "המנהָלָה"?
רוביק עונה:
'מִנְהֶלֶת' היא מילה עצמאית שהשתרשה ופירושה גוף ארגוני שיש לו תחום סמכויות מסוים, לפעמים כחלק של מוסד גדול יותר כמו עירייה או חיל צבאי. לכן אין פסול ב'הַמִנְהֶלֶת'. המילה אינה זהה למִנְהָלָה, שהיא אגף בתוך מוסד האחראי על ניהולו בעיקר בהיבט הארגוני. בצורת הסמיכות המילים זהות.
229
אלונה שואל/ת: האם נכון לומר קבוצות מוחלשות? לדעתי נכון יותר לומר קבוצות חלשות, כי מי החליש אותן?
רוביק עונה:
השימוש ב"קבוצות מוחלשות" נחשב תקין פוליטית יותר מ"קבוצות חלשות". הוא מצביע על כך שהקבוצות שבהן מדובר אינן חלשות מעצם טבען, או מסיבות גנטיות ואחרות, אלא התנאים החברתיים והמשטר הכלכלי-חברתי גרם להן להיות חלשות.
230
אלעד שואל/ת: נכון לומר שתיתי כדור? או שצריך להגיד לקחתי כדור?
רוביק עונה:
שתי הצורות מקובלות בדיבור יומיומי ואין כאן שאלה של נכון או לא נכון אלא של הרגל. 'שתיתי' נחשב צורה דיבורית יותר, לעומת זאת השימוש ב'לקחתי' מתייחס לעניינים רבים ולכן עדיף להשתמש בפועל ספציפי כמו 'בלעתי' או 'שתיתי', או בלשון גבוהה 'צרכתי'.
231
נועה שואל/ת: במקומות רבים מופיע הצירוף "עמד על" אחרי מספר או כמות. למשל: מספר ההרוגים עמד על 120, משך הזמן הממוצע עמד על 5 שבועות, וכיו"ב. האם נכון להשתמש בצירוף במשמעות זו?
רוביק עונה:
ניתן וראוי בהחלט, ויש לכך גם שורשים במקורות. במסכת ערכין נכתב: "מכרה לו במנה, והשביחה, ועמדה על מאתיים". השימוש כאן ב'עמד על' בהתייחסות לכמות התפשט לתחומים שונים שבהם מתקיימת ספירה, ולא רק במחיר.
232
רותי בית אור שואל/ת: מאין נחתה עלינו הסיומת ״וּש״, כביטוי חיבה: סבתוש, בתמצווש, אבּוּש, אינסטוּש... ושאר קרובי משפחתם? והאם יש סיבה לכך שזה שגור בד״כ בפי בנות ולא בפי בנים? לא שמעתי בן שיש לו ברמִצווש, או שמכנה את אביו אבּוּש...
רוביק עונה:
-וּש נכנסה לחיינו במסגרת מה שקרוי פקצית, שפת "הבלוגים הוורודים" שהשפיעה על השפה ברשת והשפה בכלל מאז ראשית שנות האלפיים. מקורה ביידיש (בהשפעה סלבית), ככינוי חיבה בהשלמה לשם פרטי או מילה, והיא חלק מהמגמה בשפה הפקצית לשימוש באלמנטים מיידיש. המקור הפקצי מרמז אולי על שפת בנות, אבל קשה לקבוע שבנים אינם משתמשים בה כלל.
233
דב עילם שואל/ת: כידוע המספר 13 הוא מספר רע ביהדות ולא מביא מזל טוב. כיצד זה מתיישב עם העובדה שאנחנו חוגגים בר-מצווה בהגיענו לגיל 13?
רוביק עונה:
מקור האמונה ש-13 מביא מזל רע אינו ביהדות. אחד המקורות, כנראה לא היחיד, הוא בסיפור הסעודה האחרונה של ישו, שהתקיימה ביום שישי ובה השתתפו 13 איש, ובה בגד יהודה איש קריות בישו. מאז "יום שישי ה-13" הוא בתרבות הנוצרית והכללית יום המביא מזל רע. ביהדות לעומת זאת 13 מתייחס לעניינים חיוביים וחשובים. ביניהם 13 עיקרי האמונה של הרמב"ם, 13 המידות המהוות את הלוגיקה התלמודית, וכן גיל 13, שבו הילד הופך לגבר האחראי למעשיו ולקיום המצוות, כפי שגיל זה נתפס בימים קדומים.
234
יוחאי אוזן שואל/ת: האם נכון לומר לְצַלְחֵת, שזה להניח אוכל בצלחת שפת הטבחים?
רוביק עונה:
הטבחים יצרו את הפועל מן המילה 'צַלַּחַת', והוא לגיטימי בהחלט גם אם לא קיבל תו תקן. השורש צלח"ת הוא פועל גזור-שם. בעברית אלפי שורשים גזורי שם, והם יכולים להיגזר גם משם בסיומת נקבה. אין הבדל דקדוקי או אחר בין 'לְצַלְחֵת' מ'צַלַחַת' לבין 'לְתַצְפֵּת' מ'תצפית' וכדומה.
235
דב שגב שואל/ת: שמעתי ברדיו - קול המוזיקה: היצירה, בביצוע נגן הכינור ׳כך וכך׳, נגן הצ׳לו ׳כך וכך׳ והצ׳מבליסט ׳כך וכך׳. האם נכון לאמר כך, או שהיו צריכים לאמר ונגן הצ׳מבלו ׳כך וכך׳?
רוביק עונה:
צ'מבליסט הוא השם הלועזי של נגן הצ'מבלו. שתי הצורות לגיטימיות. במשפט שהובא יש לכאורה אי סדירות, ועדיף: הכנר ... הצ'לן ... הצ'מבליסט ... אבל זו אינה טעות לשונית.
236
יונתן פורמן שואל/ת: כיצד נכון לומר: המוצר שנבדק עונה לדרישות התקן, או עונה את דרישות התקן?
רוביק עונה:
'עונה' כאן פירושו מתאים, עומד בתנאים מסוימים. הצורות הנכונות הן 'עונה לדרישות התקן', או 'עונה על דרישות התקן', אך לא 'עונה את דרישות התקן'.
237
דנה שואל/ת: רציתי לשאול לגבי המילה 'כמה'. כשאני שואלת מישהו כמה ילדים יש לך, או אומרת "אני רוצה לקנות כמה דברים". האם זה תקין? לגבי המילה היכן: אם אני רוצה לכתוב 'הוא סיפר לה היכן הוא היה ומה הוא עשה', האם זה תקין? היכן זו מילת שאלה, ולא מילה שאמורה לתאר מקום.
רוביק עונה:
אין כל בעיה בשאלה 'כמה ילדים יש לך', וזו למעשה הדרך הנכונה והבלעדית כמעט לשאול את השאלה. גם "אני רוצה לקנות כמה דברים" תקין בהחלט, אם כי "אני רוצה לקנות מספר דברים" נשמע מהוגן ומעט גבוה יותר. כך גם לגבי 'היכן'. מילות השאלה משמשות בדרך כלל גם במסגרת שאינה שאלה. 'מה אמרו בחדשות?' היא שאלה, "הוא סיפר לי מה אמרו בחדשות' הוא משפט חיווי, וכך גם "מה שנאמר בחדשות הוא...", וכן "דבר מה", "ויהי מה" וכדומה. 'היכן (או איפה) היית?' היא שאלה, "תגיד לי היכן היית" הוא משפט חיווי.
238
איצ'ה שואל/ת: מה נכון להגיד במקום בעלה של פלונית? והאם נכון להגיד האיש של פלונית?
רוביק עונה:
השימוש במונח 'בעל' או 'בעלה של' הוא עניין של השקפה ואופנה חברתית. יש היום, במידה רבה של צדק, התנגדות למונח 'בעל' המניח בעלות של הגבר על האשה, ולכן יש נטייה למונחים חלופיים. "האיש של פלונית" נדיר למדי, ועדיף 'בן הזוג', למרות שזה יכול להתייחס גם לקשר שאינו פורמלי. בכל מקרה אין כאן שאלה של "נכון או לא נכון" אלא של נוהג חברתי-לשוני.
239
אלימלך גזית שואל/ת: לפנים היו כל דוברי העברית אומרים "דבר כזה", אך לאחרונה - גם בפי יודעי לשון השתרש הביטוי "כזה דבר". מה לעשות?
רוביק עונה:
התחביר העברי הוא גמיש, ופרט לכמה עקרונות קשיחים ניתן להחליף את סדר המילים במשפט בלי פגיעה במשמעות, וכך גם בסוגיית "דבר כזה"/"כזה דבר". בדרך כלל הצורה השנייה אופיינית ללשון הדיבור.
240
זאב סטרניק שואל/ת: מה בקשר "ההחלטה נפלה" ו"ההצעה נפלה", בשני מובנים מנוגדים - התקבלה או נדחתה?
רוביק עונה:
אכן יש כאן מקרה שבו פועל יכול לשמש במובנים הפוכים. 'ההצעה נפלה', כלומר לא התקבלה, הוא שימוש פשוט ב'נפל'. 'ההחלטה נפלה' הוא פיתוח של הביטוי המקראי 'הפור נפל', שבמקורו מתייחס לנפילה הפיזית של הפור או הגורל המכריע עניין מסוים: "הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל לִפְנֵי הָמָן".
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >