שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
391
נופר שואל/ת: אומרים 'עברית תקנית' או 'עברית תקינה'?
רוביק עונה:
המשמעות של שני הצירופים קרובה מאוד, אבל אינה לגמרי זהה. 'עברית תקנית' היא עברית המבוטאת או נכתבת על פי כל כללי הדקדוק והתחביר המחמירים ביותר, ועל פי תקנות האקדמיה ללשון. 'עברית תקינה' מרמזת על עמידה בתקנים, אבל אפשר לכלול בה גם שימוש בשפה המתנהל על פי הנורמות המקובלות על הדוברים. "שכבתי על מזרון גומי" היא עברית תקינה, אבל לא "עברית תקנית".
392
טלי נחליאלי שואל/ת: מהי המילה העברית למילה transcription? הכוונה היא לכתיבה, מילה במילה, של כל מה שנאמר (בדרך כלל לאחר שהוקלט). בפועל משתמשים במילים כמו: שקלוט (מילה שהומצאה על ידי חיל המודיעין לפני שנים רבות, מלשון המילה - קלטת, אך אינה מילה המקובלת על האקדמיה ללשון העברית), תכתוּב, תעתוק, תמלול, שכתוב ועוד.
רוביק עונה:
Transcription היא מילה דו-משמעית. פירושה האחד הוא הצגה של מילה בשפה אחת באמצעות כתיבתה בשפה אחרת. למשל: יֶלֶד = yeled, או child – צ'יילד. פעולה נפוצה וחשובה זו קרויה תעתיק, ושם הפעולה – תעתוק. המשמעות השנייה היא העברה של טקסט דבור כמות שהוא, בדרך כלל בעקבות הקלטה. המילה המקובלת והנפוצה היא תמלול. האקדמיה קבעה לצורך זה את המילה תכתוּב, אך זו כמעט אינה משמשת. שקלוט נותרה כנראה בתוככי חיל המודיעין וספק אם היא מדויקת, שכן שקלוט פירושה הקלטה חוזרת. שכתוב אינה שייכת לעניין– זוהי כתיבה מחדש, התקנה של טקסט כתוב או דבור כך שיתאם לכללי השפה ולצרכים שונים.
393
קלרה חן שואל/ת: איך נכון לומר- 'הצטיידותו של המקום התאפשרה הודות ל..' או 'ציודו של המקום התאפשר הודות ל..'?
רוביק עונה:
'ציוד' היא במשפט שהובא בשאלה שם הפעולה של פיעל – לצייד. הצטיידות – שם הפעולה של התפעל – הצטייד. נכון יותר לכתוב 'ציודו של המקום', שכן המקום אינו 'מצטייד' בכוחות עצמו. עם זאת אין לראות ב'הצטיידותו' שגיאה.
394
רפי הירשפלד שואל/ת: למסוק (זיתים), לבצור (ענבים), לארות (תאנים), לבלוס (שקמים), לגדוד (תמרים) ולקטוף. נכון שהכול מהמקורות, אבל לא כדאי להקל ולא לבלבל?
רוביק עונה:
שאלה של טעם. המונחים השונים לפירות שונים נוצרו בזכות העניין הרב שהיה בתקופת התנ"ך בעבודה החקלאית. ריבוי גיוונים וניואנסים בשפה הוא סימן לעושר, ואין סיבה לא לשמור עליו.
395
עפרה אביזוב שואל/ת: האם נכון לומר 'היום בערב', או שיש לומר הערב? שהרי אם ערב אז לא יום?
רוביק עונה:
'היום בערב' היא צורה דיבורית מושרשת, המוכרת כבר מימי העלייה החמישית, כתרגום של הביטוי הגרמני התקני heute abend. בשפת הדיבור אין לפסול אותה, והיא גם אינה מופרכת, שהרי המושג 'יום' כולל גם את הערב. ואולם, רצוי לשמור על הצורה הפשוטה והנכונה 'הערב'.
396
חלוץ שואל/ת: מה מקור הכינוי 'חלוצים' ומה פירושו המדויק? האם ניתן לכנות גם את העולים שהגיעו ארצה עם קום המדינה ונשלחו לעיירות הפיתוח חלוצים?
רוביק עונה:
'חלוץ' היא מילה מקראית המתייחסת לאנשי צבא. השורש הוא חל"ץ במשמעות של כוח והתגברות, ומכאן "חילץ את עצמותיו". בחלק מההופעות במקרא החלוץ הוא איש צבא היוצאים לקרב לפני האחרים, ועל כן דבקה במילה משמעות הראשוניות. וזלגה לתחום האזרחי. אנשי העליות הראשונות נקראו חלוצים, והיום אפשר לדבר, למשל, על חלוצים בתחום ההיי-טק. העולים אחרי קום המדינה לא זכו לתואר גם כי לא היו ראשונים, וגם מפני שבאותה תקופה, בצדק או שלא בצדק, לא ראו בהם פורצי דרך, אלא ציבור הזקוק להכוונה ותמיכה.
397
אורטל שואל/ת: האם כמו שאומרים "מי יודע מה צופן העתיד", ניתן לומר "מי יודע מה צפון לי?"
רוביק עונה:
בהחלט. זו צורת קיצור של "מי יודע מה צפון לי בעתיד".
398
דליה שואל/ת: אני מודעת לכך שמקובל להשתמש במילה "להשביח" כדי לומר "לשפר", "להיטיב". האם ניתן להשתמש גם בצורה "לְשַבֵּחַ" באותה משמעות, או שצורה זו היא תמיד במשמעות של "להלל"?
רוביק עונה:
שיבח פירושו במקרא כמו היום פיאר, הילל וכדומה. 'השביח' הוא פועל תלמודי המשמש עד היום גם כפועל יוצא במשמעות גרם לדבר מה להיות טוב יותר: 'השביח את הקרקע' וגם כפועל עומד, כלומר, הפך טוב יותר: 'הקול שלו משביח עם השנים'. לפי מילון אבן-שושן יש לפועל שיבח גם על משמעות טיוב או שיפור, אך זו משמעות שנעלמה, ואינה מוכרת היום.
399
מרדכי אברהם שואל/ת: מה מתאים יותר להגיד - גזבר או מנהל כספים? התפקיד הוא של ניהול תזרים המזומנים על החברה וטיפול בכספים בבנק, הלוואות פרעונות ומעקב על המזומנים, ולא בהנהלת החשבונות.
רוביק עונה:
גזבר היא מילה שמקורא בפרסית והיא מופיעה פעם אחת בתנ"ך, בספר עזרא. המילה אכן שימשה לאורך השנים ביחס למי שאמון על ניהול כספי מוסד, חברה, יישוב וכדומה. 'מנהל כספים' המיר במוסדות שונים את 'גזבר', והוא מעניק לתפקיד אופי פורמלי יותר, כחלק משדרת המנהלים של הארגון. לכל אלה אין קשר לתפקידים הנהוגים בהנהלת החשבונות, או למקצוע רואה החשבון.
400
שירה שואל/ת: האם המילים "התנחלויות" ו"מתנחלים" הן בעלות קונוטציה שלילית?
רוביק עונה:
המקור המקראי של הפועל 'להתנחל' בוודאי אינו שלילי. הוא מייצג את אתוס ההתיישבות בארץ ישראל, ומקורו במילה נחלה. בראשית הציונות הועדפה בעניין זה המילה 'התיישבות' על פני 'התנחלות'. לאחר מלחמת ששת הימים כונו היישובים שהוקמו מעבר לקו הירוק התנחלויות כדי להבחין בינן לבין התיישבות במדינת ישראל פנימה. הבידול וכן הפולמוס הציבורי העניק ל'התנחלויות' קונוטציה שלילית. בתנועת המתנחלים עצמה יש ויכוח בנושא. יש סבורים שראוי לחזור למושג התיישבות, ואחרים מתגאים ומבליטים את המילה המקראית התנחלות.
401
שושנה שפירא שואל/ת: האם המילה 'בזבוז' היא דווקא בקונוטציה שלילית?
רוביק עונה:
במקורות 'בזבז' פירושו פיזר דברים ללא חשבון, והמעשה עשוי לחול גם על חלוקת כסף לנזקקים, וכך מסופר בלשון חכמים על מלך ש"בזבז כל אוצרותיו לעניים". ואולם בדרך כלל הכוונה היא לחלוקת נכסים וכוח ללא מטרה וללא חשבון, ובעברית החדשה המשמעות תמיד שלילית. בזבז קשור לשורשים נוספים שלהם קונוטציה שלילית כגון בוז (המוכפל ב'בזבז'), בזז או בזה. בלשון העבריינים לבזבז פירושו להרוג.
402
ארז שמרלר שואל/ת: מדוע בעברית לא שוחטים חזיר אלא נוחרים אותו?
רוביק עונה:
הפועל 'לנחור' המתייחס לשחיטת חזירים מופיע בתלמוד. זוהי צורת שחיטה באמצעות דקירה בגרון, ולכן קושרים את הפועל הזה לשורש חר"ר. ואולם על פי דעה אחרת נחירה היא שחיטה באמצעות דקירה בנחירי החזיר ומכאן השימוש. השימוש ב'לנחור' אינו מוציאה את השימוש בפועל 'לשחוט', שהוא פועל גנרי המתייחס לכלל בעלי החיים.
403
טלי שואל/ת: שאלתי היא בנוגע לקשר בין המונחים כלה וחתן לתארים אקדמיים. כשאדם זוכה בפרס, הוא מוצג לאחר מכן כזוכה פרס או חתן/כלת פרס. כיצד, אם כן, מוצג אדם שקיבל דוקטורט?
רוביק עונה:
בפשטות – בעל תואר. בתעודת הדוקטורט נכתב, למשל: "הסנאט של אוניברסיטת .... מעניק למר (או גברת) ... את התואר 'דוקטור לפילוסופיה'. בתעודות אחרות נכתב 'מכתיר את..' במקום 'מעניק ל...'
404
גאולה פרידמן שואל/ת: מה נכון לומר: היו אתנו במפגש כולם למעט הנכדה, או מלבד הנכדה?
רוביק עונה:
'מלבד' הוא דו-משמעי. אפשר להבין את המשפט שהוצג שני בשאלה "כולם הגיעו, הנכדה לא הגיעה", או "כולם הגיעו, וגם הנכדה הגיעה". כך גם בשם הספר הידוע: "שלושה בסירה אחת, מלבד הכלב". לכן עדיפה המילה 'למעט' המבהירה שהנכדה לא הגיעה. גם משפט דיבורי בנוסח "חוץ מהנכדה, כולם הגיעו" הוא יחסית חד משמעי.
405
בשלן שואל/ת: האם מקפחים מרק או מכפחים אותו? כלומר, הפעולה של הסרת הקצף מלמעלה.
רוביק עונה:
הפועל לעניין זה הוא לקַפּות: מקַפים את המרק, מסירים את הקיפוי, הוא הקצף המצטבר על המרק. מקור הפועל במשנה. יש קושרים את הפועל לפועל הדומה לקפוא.
< הקודם ... 26 27 28 29 30  ... הבא >