שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
526
אסנת שואל/ת: מה מקור המלה 'גס' ומה משמעותה. השאלה נובעת מכך שבספרות העלייה הראשונה הביטוי "גס לבו בה" או "גס לבה בו" מופיע בהקשרים הפוכים ממה שהייתי מצפה: נתנה בו אמון, פתחה את לבה וכד'.
רוביק עונה:
'גס' בהתייחסות לבני אדם הוא שם תואר המייצג מי שמזלזל בזולת או בעניין כל שהוא, חסר אמפתיה. 'גס לבו' הוא אם כן מי שמזלזל בדבר מה או באדם. במדרש משלי נכתב: "ושמח בתלמודו, ואין גס לבו בהוראה". משמעותה הבסיסית של 'גס' היא גדול או עבה (ומכאן 'בהמה גסה' לעומת 'בהמה דקה'), ומכאן התגלגל לתכונת אנוש של מי שאין לו עדינות ורגישות. השימוש עליו מצביעה השאלה תמוה.
527
יעקב ברוך שואל/ת: המילה "חניכה" מחליפה לעתים קרובות את "חנוכה" בהקשר של חנוכת בית, פתיחה עסק חדש וכו'. האם אין כאן שיבוש, או שמא מדובר במילים נרדפות?
רוביק עונה:
'חניכה' ו'חנוכה' אינן מילים נרדפות, אף כי הן קרובות ושתיהן בשורש חנ"ך. חנוכה היא פתיחה של מוסד, בית עסק וכדומה. חניכה היא שם הפעולה של הפועל חָנַך, והיא מתייחסת בעיקר להכנת אדם להכרות עם תחום מסוים, לימודים או מקצוע חדש, ומכאן 'חניך'. מאחר שהפועל המתאים ל'חנוכה' הוא חנך (חונכים בית), אין טעות ב'חניכת בית', אך השימוש אינו מקובל ומבלבל.
528
מיכל רוזנהיים שואל/ת: מתרגלי יוגה רבים משתמשים במילה 'מנח' ביחס לתנוחת גוף מסוימת במקום המילה 'תנוחה'. למיטב ידיעתי , המילה מנח מתייחסת אך ורק למיקום האצבעות בכלי בנגינה. האם אני טועה?
רוביק עונה:
'מַנָּח' היא מילה רבת שימושים. היא מופיעה במשמעויות שונות, הקשורות כולן למיקום או לתנוחה, ומשמשת במילוני הרפואה, הבניין, הפסיכולוגיה, וכן במוזיקה. אין כל מניעה להרחיב את השימושים בה גם לתחום היוגה.
529
נעמה שואל/ת: היה לנו וויכוח משפחתי קטן בפסח לגבי ההגייה הנכונה של שם המאכל האהוב 'קניידלך'. האם בהגיה המקורית הגו את הדל״ת בשווא או בפתח? או אולי בצירה? אם אכן יש תנועה אחרי הדל״ת - מה הכתיב הנכון ביידיש?
רוביק עונה:
צורת הרבים של קניידל, כופתה, היא קניידלעך. סיומת -עך היא אחת מסיומות הרבים ביידיש ואופיינית בין היתר למאכלים. מכאן שהגייה הנכונה היא קניידְלֶך, אך ההגייה קניידָלָך השתרשה ולא רצוי לתקן בעניין, זה מקלקל את התיאבון.
530
ריקא שואל/ת: האם אפשר לומר על בעל חיים 'מוליד'?
רוביק עונה:
השימוש הזה אינו נהוג היום, ומועדפים פעלים ספציפיים לבעלי חיים כמו 'המליט', אבל אין סיבה לפסול את הוליד. הפועל יָלַד המתייחס לנקבה משמש במקרא גם לבעלי חיים. בספר ירמיה נכתב "גם איילת בשדה ילדה ועזוב", וגם על הצאן נכתב שהם יולדים. אפילו המילה ילד משמשת במקרא בכמה הופעות לצאצאי בעלי הבעלי חיים.
531
שמוליק שואל/ת: האם המילה 'השמצה' מתייחסת רק לדברים שאינם אמת, או שמא מה שהופך אמירה להשמצה היא הכוונה לגרום לנשוא האמירה לאבד מכבודו גם אם האמירה אמת, ונשוא האמירה לא מתבייש שכך הם הדברים?
רוביק עונה:
'השמצה' אינה מונח משפטי אלא היא מתייחסת למרחב הציבורי, ולכן לא נכון לקבוע מסמרות לגבי משמעותה. רכיב המשמעות ההכרחי במונח הוא הטלת דופי ופגיעה מכוונת במוניטין של אדם. מכאן שיסוד הכוונה של המשמיץ לפגוע במושמץ הכרחי. לעומת זאת אין הכרח שדברי ההשמצה יהיו דברי שקר או אמת, מה גם שהשקר או האמת הם לעיתים קרובות בעיני המתבונן, המשמיץ או המושמץ. מצב שבו אדם טוען על דברי השמצה שאלה דברי אמת ואין בהם כדי לפגוע בו הוא מצב חריג, העשוי בתנאים מסוימים לנטרל את כוונת המשמיץ, אך אין לו משקל בהבנת המונח בכלל.
532
דני בר שואל/ת: במדור "שאל את רוביק" יש התייחסות לביטוי "לְרַצות". בפרקי אבות נכתב: "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס ונוח לִרצות - יצא שכרו בהפסדו". מדוע לא נכתב כאן 'נוח לרַצות', כלומר, לסלוח?
רוביק עונה:
במקרא 'רצה' פירושו לא רק חפץ, השתוקק לדבר מה, אלא גם 'קיבל דבר מה ברצון', וכן 'גילה חיבה'. מכאן גם 'שעת רצון', שהיא שעת פיוס וחיבה. פירושים אלה מתאימים לביטוי 'נוח לרצות' כניגוד של 'נוח לכעוס'.
533
שי שואל/ת: בספרו החדש של ליעד שהם "למראית עין" נתקלתי בפעם הראשונה במילה 'פתותים' (פתותי שלג). מכיוון שאני מעריך שמילה זו היא תקנית, מדוע היא כל כך נדירה?
רוביק עונה:
מקור הביטוי 'פתותי שלג' בצירוף 'פתותי לחם' ביחזקאל. הפועל לִפְתות במשמעות לפורר ולרסק מופיע בספר ויקרא. מן השורש פת"ת נגזרה גם המילה התלמודית 'פתיתים', הנפוצה יותר, בעיקר משום שנכנסה לתחום מאכלי הדגנים, בעוד 'פתותים' נחשבת מילה ספרותית המופיעה בעיקר בצירופים. כמו כן נגזרה מן השורש פת"ת המילה הנפוצה פת, כלומר, הפרוסה החתוכה, שהתרחבה למשמעות לחם.
534
ניר שואל/ת: נתקלתי במילה ההולנדית smeergeld שמשמעותה שוחד, אך מילולית היא בעצם ’כסף מריחה’. רציתי לשאול מהיכן ומדוע קיבלה המריחה את ההקשר השלילי שלה, כמו ש'למרוח מישהו' בעברית פירושו לרמות אותו.
רוביק עונה:
'מריחה' במשמעות שיחוד מופיעה בלא מעט שפות. בלדינו אוּנְטָאר ובאנגלית grease, קיצור של הביטוי העתיק grease his palm. מקור הביטוי ככל הנראה בתקופות בהן שיחדו אנשי שררה באמצעות שמן שנמשח על כף היד, שהיה יקר המציאות.
535
גבי שחר שואל/ת: "בית השפן הירוק": מי ירוק, הבית או השפן? האם קיימת דרך בשפה המאפשרת להבהיר את הכוונה? ועוד דוגמה מהעיתון: "הצעת חוק הכשרת צוותי רפואה בנושאי נטייה מינית של ח"כ מיכל רוזין".
רוביק עונה:
הסוגיה עתיקה, הדוגמאות רבות ואין לכך תשובה נוסחאית. לעתים המשמעות מובנת מן ההקשר, אך בדרך כלל כדאי לעקוף את הבלבול באמצעות מילית הקניין 'של'. למשל: "ביתו הירוק של השפן" או "ביתו של השפן הירוק". לגבי הדוגמה מן העיתון, הפתרון היחיד העולה בדעתי הוא שיש לפטר את העורך שניסח את המשפט.
536
רויטל שואל/ת: האם נכון לומר 'גללי כלבים'?
רוביק עונה:
בהחלט. גללים מתייחסים לצואה של בעלי חיים מסוגים שונים, ובספר יחזקאל אף לצואת אדם. עם זאת נהוג להשתמש במקרה של כלבים במילה החביבה 'קקי', אולי כדי להבהיר את היחס המיוחד אליהם.
537
נעה זמשטיין שואל/ת: בגרמנית פירוש הפועל schwitzen הוא להזיע. מדוע אם כן הושאל הפועל לעברית במשמעות להתרברב?
רוביק עונה:
המקור הוא ביידיש, שם הורחבה משמעות המילה 'שוויצר', אדם הנוהג להזיע, למשמעות רברבן. ההרחבה משקפת את האופי האירוני של היידיש, הרואה בחשדנות אדם המזיע כמי שדואג שהכל יראו אותו מזיע.
538
יעקב אנגלרד שואל/ת: בפרסומות נאמר "בכפוף לתנאי המבצע..". למה מתכופפים? למה הכל בכפייה? לא יותר פשוט: "על פי תנאי המבצע..", או "בהתאם לתנאי ההסכם?"
רוביק עונה:
השימוש במונח "בכפוף ל..." הוא תרגום מאנגלית, שם המונח המקובל הוא subject to…. למילה subject משמעויות ושימושים רבים, אחד מהם הוא מי שנתון למרותו אדם שמעליו, ומכאן התגלגל למשמעות הכפיפות לתקנון או לחוק כלשהו. תרגום מסוג זה קרוי "שאילת משמעות", והוא מקובל מאוד במגע בין שפות. השימוש במונח בטקסטים בעברית נועד להדגיש את חומרת החובה המשפטית לפעול על פי התקנון.
539
אודי איילון שואל/ת: למה אנחנו 'נחשפים' למידע? לא נכון לכתוב שהמידע נחשף?
רוביק עונה:
'נחשף' הוא פועל סביל, כלומר, מישהו 'חושף' דבר מה, בעוד מקבל החשיפה 'נחשף'. זאת בין אם אובייקט החשיפה הוא אדם (ולא רק למידע, גם להשפעות, לווירוסים, לעלבונות ועוד ועוד), ובין אם הוא אינו אדם (במקרה זה מידע, אבל גם מסמכים, עדויות וכדומה). אדם יכול 'להיחשף ל...', כלומר, להיות בלתי מוגן מהשפעות כלשהן, או פשוט 'להיחשף', לעיני הציבור והתקשורת.
540
חי שואל/ת: קיימת בעברית סתירה לוגית. רוצח שכיר הוא בעצם עצמאי, לפחות בחלק מן המקרים. כיצד ניתן להסביר זאת?
רוביק עונה:
ל'שכיר' משמעות מרחיבה ומשמעות מצמצמת. במשמעות המצמצמת זהו אדם המועסק במשרה קבועה במוסד כלשהו, ומקבל משכורת מהמוסד המעסיק אותו. במשמעות המרחיבה זהו אדם המקבל שכר על עבודתו, ובמקרא יש גם 'שכירים' הנקראים למלחמה תמורת שכר. רוב השימושים האלה של 'שכיר' מלווים בגוון שלילי: שכיר חרב, שכיר עט, וכאמור בשאלה, 'רוצח שכיר'.
< הקודם ... 36 37 38 39 40  ... הבא >