שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
346
ארנון אבני שואל/ת: בשנים האחרונות הפך שגור הביטוי הפלצני "נחשפתי ל..." שהוראתו בדרך כלל "...נחשף לפניי (או לעיניי)". הביטוי נולד יחד עם התפתחות המודעות לתקשורת המונים, קמפיינים ופרסומות אשר משדרים וכופים את עצמם על האדם. כאשר אדם צופה במשהו, נחשף זה לעיניו. לא מזמן הופיע כתב טלוויזיה וסיפר שביקר בארכיון סודי ושם הוא 'נחשף' למסמך שהיה שמור - לא חלילה המסמך נחשף לעיניו... למה האקדמיה ללשון אינה אומרת משהו לפחות לכתבים ושדרנים בתקשורת?
רוביק עונה:
אינני מייצג כמובן את האקדמיה אבל לא הייתי ממהר להמליץ לה או ליועצים לשוניים לפסול את השימוש ב'נחשף ל...' במשמעות המוצגת בשאלה. חשיפה פירושה הסרת ההגנות, הסרת הכיסוי. כיסוי והגנה יוצרים חיץ בין שני הצדדים: זה המכוסה וזה המעוניין להסיר את הכיסוי. ברגע שהוסר החיץ הוא משפיע על שני הצדדים, זה שהתגלה וזה שהדבר נגלה לעיניו. החשיפה הושלכה איפה מן הנחשף אל המגלה. בוודאי אין שאלה לגבי "נחשף לקרינה" (לא עלינו), שבה קשה לומר מי נחשף למי: האדם לקרינה או הקרינה לאדם. השלכות כאלה מקובלות בשפה ובוודאי שאין לראות בהן שגיאה או ביטוי פלצני.
347
יגאל ארליך שואל/ת: מה מקור המילים "קדחת" או "קדחת בצלחת" כביטוי על אכזבה על אי הגשמת ציפיות. האם זה בא לנו מהחלוצים שייבשו ביצות בארץ ישראל ? או שזה משפות אירופאיות? האם קדחת במשמעות malaria או במשמעות fever?
רוביק עונה:
מי שאימץ את המילה 'קדחת' במשמעות הזו היא היידיש, בהגייה האשכנזית 'קדוחס'. רצית אוכל טוב ומה קיבלת? מחלה, שהרי קדחת היא מחלה תנכית עתיקה. גם הצירוף המחורז 'קדחת בצלחת' מקורו ביידיש, שבה אומרים: קדחת אין אַ קליין טעפּל (קדחת בסיר קטן). גם הצירוף הזה קשור לאוכל שציפית לו ולא קיבלת.
348
עומר שואל/ת: לאחרונה נתקלתי בכמה ביטויי האנשה נפוצים, ותהיתי האם הם תקינים, כגון: "המוזיאון מציג יצירות ייחודיות", "המסעדה נכשלה בסיפוק השירות הראוי" וכן "הכנסת חוקקה חוק". האם יש מקום לשימוש בביטויים אלו, והאם יש בכך יוצאים מן הכלל?
רוביק עונה:
האנשה של מוסדות היא תופעה רחבה בעברית ובשפות רבות אחרות. אין כאן דימוי של המוסד לאדם, אלא מוטמע בשימוש הלשוני הרכיב האנושי של המוסד. 'המסעדה', כלומר, מכלול המפעילים של המסעדה, הבעלים, הטבחים והמלצרים. 'הממשלה' היא ראש הממשלה והשרים במסגרת עבודתם כרשות המבצעת. לשימוש הזה שורשים עתיקים. כך אפשר למצוא בספר יחזקאל את הצירוף 'ממלכה שפלה', ובמסכת מכות נכתב "סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית".
349
ישראל שואל/ת: בעניין המילה "נא", לשון בקשה או צווי, עלפי אילו מקורות, ומה שימושה הנכון בימינו?
רוביק עונה:
המילה 'נא' מופיעה למעלה מ-400 פעמים בתנ"ך, בכל השימושים המוכרים לנו היום. בדרך כלל היא מופיעה אחרי פועל בעתיד או בציווי, ואז היא משמשת לבקשה או להוראה. בצירופים מיוחדים היא משמשת להדגשה: "אל נא", "הנה נא" וכדומה. היום 'נא' משמשת גם אחרי שם הפועל: "נא להפקיד את התיקים במלתחה". השימושים ב'נא' הם בהקשרים רשמיים, במסמכים וכדומה והיא כמעט אינה נשמעת בלשון הדיבור.
350
רותי נמט שואל/ת: האם צריך לומר 'נותחתי' או 'התנתחתי'?
רוביק עונה:
הנכון הוא 'נותחתי'. 'התנתח' יתאים למצב התאורטי שבו אדם מנתח את עצמו. עם זאת אין לפסול לגמרי את השימוש הזה בלשון הדיבור, כאנלוגיה לטיפולים שאדם מקבל מאחרים כמו 'הסתפרתי'.
351
גבי איתן שואל/ת: צוות מד"א מגיע למקום התאונה "ונאלצו לקבוע את מותו של הנהג". מי אילץ אותם? אולי הגיעו ומצאו אותו מת? או שהגיעו וטיפלו בו אך לא הצליחו להחיותו?
רוביק עונה:
'נאלץ' משמעותו עשה דבר מה שלא התכוון לעשות, בכורח הנסיבות או תחת השפעתו וכוחו של אדם אחר או ארגון. במקרה זה 'נאלצו' מציין שהצוות רצה מאוד שהאדם יחיה, ועשה את כל המאמצים לממש זאת, אך כשהתברר שאין מה לעשות נאלץ בכורח הנסיבות לקבוע את מותו.
352
חיה הורניק שואל/ת: האם ניתן להשתמש במילה "טרם" גם בצמוד לפועל בהווה? כמו במשפט "היא טרם שולטת בפעולות החשבון הבסיסיות". משום מה זה לא מצלצל לי נכון.
רוביק עונה:
השימוש המקורי ב'טרם' הוא לפני פעלים בעבר ובעתיד, אך אין כל סיבה לפסול את 'טרם' לפני בינוני. משמעות 'טרם' היא 'עדיין לא', כלומר: אירוע X לא התקיים לפני אירוע Y, אף כי היה מקום לצפות שיתרחש. במקרה זה X, השליטה בפעולות החשבון, לא התקיימה לפני Y, רגע אמירת הדברים, למרות שציפינו לה. אם נחליף את 'טרם' ב'עדיין לא' נקבל את המשפט התקין בהחלט "היא עדיין לא שולטת בפעולות החשבון הבסיסיות".
353
שרון שואל/ת: האם ניתן לכתוב בסלוגן 'לראות שקוף'? הרי שקוף לא רואים...
רוביק עונה:
... 'שקוף' אינו מעיד על כך שאיננו רואים דבר מה, אלא להיפך, שאנחנו רואים אותו היטב, כלומר, שאיננו רואים את המחיצה המבדילה בינו לבינינו. מכאן גם מילות השיר "רואים רחוק, רואים שקוף". 'שקוף' קשור לפועל להשקיף, לראות דבר מה, וכן משקפיים ומשקפת.
354
גיורא שנר שואל/ת: בדוחות שאני כותב אני עושה שמוש בנוסח: 'אין מקיימים את הנוהל' או 'אין מקפידים על הכללים'. מעבר לכך שאולי יהא מי שימצא בהתנסחות הזאת "שפה גבוהה", האם נכון לכתוב כך, או שראוי לדבוק בנוסח הפשוט: 'לא מקיימים' 'לא מקפידים' וכיו"ב?
רוביק עונה:
הנוהג הנחשב עברית נאה יותר הוא השימוש ב'אין' ונטיותיו לפני בינוני, בעוד 'לא' מופיע לפני עבר ועתיד. העברית הפשוטה יותר, כהגדרת השאלה, מאפשרת שימוש ב'לא' גם לפני בינוני. אישית אני מעדיף את 'אין', בוודאי בניסוחים רשמיים.
355
יהודה רימון שואל/ת: לאור הבלבול היום בתקשורת בדיווחים על פיגועים למיניהם, האם נכון לומר "נרצח חייל"? שהרי מקובל יותר נפל בקרב, נפל על משמרתו או במילוי תפקידו, נהרג בקרב וכו', ומי שנהרגו בפיגוע בלונדון הם "נרצחים"? אולי תוכל להבהיר את ההבדלים הסמנטיים שבין רצח להרג?
רוביק עונה:
הבלבול בין 'נפל' ל'נרצח' משקף את השינוי הדרמטי שחל בתחום הלחימה ופעילות הצבא. אין מדובר היום במלחמות מהסוג הישן, שני צבאות העומדים זה כנגד זה, אלא במלחמה נגד טרוריסטים וקבוצות גרילה. מפגש עם מחבל בודד עם סכין אינו 'קרב', ואזרח שנהרג בפעילות טרור ודאי לא 'נפל על משמרתו'. השימוש ב'רצח' נועד, בצדק, להעצים את מגמת הטרוריסט להרוג אנשים ללא הקשר מלחמתי אלא בסביבה אזרחית ובלי שיוכלו להשיב מלחמה. לשימוש ב'רצח' יש גם היבט אידיאולוגי, לבטל את חשיבות המניעים של הצד השני או את מטרותיו ולהתמקד במעשה הנפשע שעשה.
356
מיקה שואל/ת: האם תקני לומר 'באתי להגיד'? הרי מה ההבדל בין 'עמדתי להגיד' לבין 'באתי להגיד'?
רוביק עונה:
באתי ועמדתי (וגם הלכתי) הם פעלי עזר המייצגים כוונה לעשות דבר מה. הבחירה ביניהם אינה במשמעות הפועל, שהרי 'עמד' הוא מי שאינו זז, וכאן יש תנועה דווקא: עמד להגיד, אלא במשלב. 'באתי להגיד' נחשב שפה דיבורית ובמידה רבה עילגת. הבחירה בין נוסח דיבורי לנוסח תקין אינו תמיד מנומק אלא הוא עניין של נוהג ומסורת. השימוש ב'עמד' במקרה זה מקורו בתלמוד: "פרה העומדת לילד (ללדת)" וכאן אפשר לראות את הקשר: הפרה עומדת, והוולד עומד לצאת מרחמה.
357
רועי שואל/ת: "רוביק, אני לא יכול לדבר כרגע. אחזור אליך". המשפט הזה הגיוני בעברית? כלומר, אני לא יכול "לחזור" לשיחת טלפון, או למסרון או לדוא"ל. איך ניתן לשוב למקום שממנו לא באת? אני מנחש שמדובר בתרגום ל-I'll be right back. אז איך נכון לומר בעברית?
רוביק עונה:
אין כל בעיה ב'אני אחזור אליך' או 'אני אחזור לשיחה בינינו' ואין צורך לגייס לשם כך את האנגלית. השימוש ב'חזר' מתייחס למגוון מצבים. לא תמיד אנחנו חוזרים למקום פיזי. אנחנו חוזרים לאדם שאהבנו לאחר שעזבנו אותו, אנחנו חוזרים לספר שקראנו או למקורות. השפה משתמשת בדימויים פיזיים בהרחבה רבה, וזה מקרה אחד מיני רבים.
358
שרגא שואל/ת: איך נכון לומר: 'אמא של אשתי, ז"ל, היתה בשלנית טובה', או 'אמא ז"ל של אשתי היתה בשלנית טובה".
רוביק עונה:
אף אחת מן הצורות אינה שגויה, אבל שתיהן בעייתיות וכדאי לבחור חלופות מוצלחות יותר. במקרה הראשון ניתן להבין מן המשפט שאשתך הלכה לעולמה חלילה. במקרה השני זה פשוט נשמע רע, ועדיף: 'אמה המנוחה של אשתי היתה בשלנית טובה', או 'חמותי ז"ל היתה בשלנית טובה'.
359
אריה שואל/ת: ראיתי בויקיפדיה שיש לתרגם את המונח "כלי רכב אמפיבי" ל"כלי רכב ימבשתי". האם זה תרגום נכון?
רוביק עונה:
'ימבשתי' היא מילה שהוצעה על ידי יונתן רטוש כתרגום לאמפיבי, ובעיני מדובר בהברקה של ממש. האקדמיה לא אישרה את 'ימבשתי', למרות שההצעה הונחה לפניה, והמילה התקנית היא הלועזית – אמפיבי. 'ימבשתי' משמש פה ושם, אך בדרך כלל מועדפת המילה הלועזית.
360
ליאור דגן שואל/ת: מדוע אומרים "איש לא.." במובן של "אף אחד לא..."? מדוע דווקא "איש", כאשר מתכוונים שאין גם ילדים או נשים? למשל "אין איש בבית" כאשר בבית יש, נניח, אבא אחד, אמא אחת והרבה ילדים. בנוסף - אפשר לומר "יש מישהו בבית", אבל אין דבר כזה "יש איש בבית", ולא שואלים "יש כאן איש?" במובן של "יש כאן מישהו?". הכי מצחיק - אומרים "איש" כשמתכוונים לבעלי חיים! בתרגום ישן של "פו הדוב" שפן אומר "אין איש בבית", כשבעצם אין זכר ל"איש" בכל הספר.
רוביק עונה:
'איש' היא מילה רבת שימושים. פירושה קודם כל אדם ממין זכר, אבל ברבים גם כשם גנרי: 'אנשים' כולל ברוב השימושים גברים ונשים (ובמקרים אחרים, בתנ"ך – גברים בלבד). 'איש' הוא גם זכר של בעלי החיים, ככתוב בסיפור תיבת נוח: "איש ואשתו", ולכן השפן אינו טועה. 'איש' משמש גם במשמעות הסתמית, מישהו, אבל כאן רק בצורת השלילה: "אין איש", וגם זאת בעקבות התנ"ך: "לא תצאו איש מפתח ביתו". מילים כלליות-סתמיות שדבקה בהן השלילה אינן נדירות בעברית: כלום, מאום, אחד (אף אחד לא קם), ובשימוש המיוחד הזה – 'איש'.
< הקודם ... 21 22 23 24 25  ... הבא >