אכלנו מאותו המסטינג

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק

יואב אופיר מעיר על הערך 'אכלנו מאותו המסטינג'

ביטויים מקבילים לנ"ל: 'התכסינו באותה פלנלית' 'שחינו באותה מימיה'.מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

בתיסט

08 בספטמבר 2015

בוסן

15 בספטמבר 2015