שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

בתיסט

08 בספטמבר 2015

בוסן

15 בספטמבר 2015

באישור מח"א

02 בנובמבר 2019

באסק

02 בנובמבר 2019

בגדי שק

02 בנובמבר 2019

בדום

02 בנובמבר 2019

בדח

02 בנובמבר 2019

בדיסטנס

02 בנובמבר 2019

בדיקת פופו

02 בנובמבר 2019

בהד אפס

02 בנובמבר 2019

בהינתן

02 בנובמבר 2019

בהכנס

02 בנובמבר 2019