בכלל

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק

יואב אופיר מוסיף ערך למילון

מילת העצמה שמטרתה מתן משנה תוקף לאמירת הדובר. מתווספת, על פי רוב, בסוף המשפט. 'זו הנחיה של המג"ד, בכלל' 'הם קיבלו רבעוש, בכלל'.מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

בתיסט

08 בספטמבר 2015

בוסן

15 בספטמבר 2015