גע-תוק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פועל ומנותק, מקובל בחיל הים, בעקבות כיתוב על מכלולים. קיצור של 'מגע-ניתוק'.

איל אגסי מתייחס לערך גע-תוק

גע ותוק הן המילים העבריות התקניות לחיווי on ו- off בהתאמה במכשיר. זה נכון אמנם שהבסיס למילה תוק הוא השורש "נתק", אבל המשמעות של נמצא ב"תוק" היא פשוט נמצא במצב off.מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019