הנפצה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
1. שמועה, בדרך כלל מופרכת, המתפשטת במהירות: "אין לי כוח להנפצות" (שיינפלד, 128). 2. יוזמה ומוטיבציה גבוהה, ממי שלא נדרש לכך. על פי מילון אלדר.

יואב אופיר מתייחס לערכים 'הנפיץ' ו'הנפצה'

יש לציין כי ההגייה מתבצעת בפ' רפהמילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019