שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

זאב

02 בנובמבר 2019

זבבם

02 בנובמבר 2019

זבנג וגמרנו

02 בנובמבר 2019

זובור

02 בנובמבר 2019

זולא

02 בנובמבר 2019

זונה

02 בנובמבר 2019

זחילה אינדיאנית

02 בנובמבר 2019

זחילת שישים על שש

02 בנובמבר 2019

זיין

02 בנובמבר 2019

זיכוי עצם הפזם

02 בנובמבר 2019

זימונצ'יק

02 בנובמבר 2019

זיפו

02 בנובמבר 2019