חתולייה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
סטקייה בבסיס חיל המודיעין. השמועה מדברת על כך ש"נעלמו חתולים בבסיס".

יואב אופיר מעיר על הערך 'חתולייה'

הערך והשימוש בו נפוצים מאוד הן בצה"ל והן באזרחות. אני לא חושב שיש מה לייחס אותו דווקא לחיל המודיעין. לצערנו, בשר פיגולים הוא מכת מדינה.מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019