שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

כולם נגד כולם

03 בנובמבר 2019

כוננות ספיגה

03 בנובמבר 2019

כוּסית

03 בנובמבר 2019

כופת

03 בנובמבר 2019

כושי קרקע

03 בנובמבר 2019

כושלה

03 בנובמבר 2019

כחול

03 בנובמבר 2019

כחולים

03 בנובמבר 2019

כחולים וחומים

03 בנובמבר 2019

ככחש משבז

03 בנובמבר 2019