שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

כל הזין

03 בנובמבר 2019

כלי

03 בנובמבר 2019

כל"ץ

03 בנובמבר 2019

כמה אפשר

03 בנובמבר 2019

כמה עוד

03 בנובמבר 2019

כן, המפקד!

03 בנובמבר 2019

כנוס!

03 בנובמבר 2019

כנוס קודקודים

03 בנובמבר 2019

ּכּנ"כ

03 בנובמבר 2019

כנס

03 בנובמבר 2019