כאן

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מילה המקדימה זיהוי עצמי של הדובר בקשר: "כאן קודקוד לוף" (עלון יחידת חרב).


מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019