סגן מפקד חצי חוליה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק

רוני מנור מעיר על הערך סגן מפקד חצי חוליה

ראשי התיבות של הביטוי הם סמח"ח. כמו כן ניתן לתת ראשי תיבות סמחכם: סגן מפקד חצי חוליה מצומצמת.

ערן חמד מעיר על הערך סגן מפקד חצי חוליה

בחיל הים נוספה לראשי התיבות האלה עוד חית אחת. סמחח"ח - סגן מפקד חצי חוליית חסקה. בהתחשב בגודלו של צוות חסקה, ברור שמדובר במי שמפקד על לא כלום. על מי שלא סבל מעודף חריצות נאמר: " קיבל מינוי חירום לסמחח"ח" או לחליפין "אחראי על הזמן הפנוימילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

בתיסט

08 בספטמבר 2015

בוסן

15 בספטמבר 2015