שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

צא כיוון

03 בנובמבר 2019

צבא זר אך ידידותי

03 בנובמבר 2019

צבאיות

03 בנובמבר 2019

צבאית

03 בנובמבר 2019

צבירת סד"כ

03 בנובמבר 2019

צבך

03 בנובמבר 2019

צד"ח

03 בנובמבר 2019

צדלניק

03 בנובמבר 2019

צהבת

03 בנובמבר 2019

צהוב

03 בנובמבר 2019

צהיבות

03 בנובמבר 2019

צהלונים

03 בנובמבר 2019