שירת הפזמניק

בספר "שירת הפזמניק" כ-2100 ערכים מילוניים המקיפים את מכלול השפה הצבאית. את הספר ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר.

השפה הצבאית היא שפה רחבה ועשירה. המונחים מוצגים גם באתר הזירה הלשונית כדי שאפשר יהיה להרחיב את המילון באמצעות הידע והזיכרון הקולקטיבי שכולנו שותפים לו. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח.

הערות ותוספות למילון

קאט

03 בנובמבר 2019

קב"א

03 בנובמבר 2019

קבאיסט

03 בנובמבר 2019

קַבֵּל

03 בנובמבר 2019

קבניסט

03 בנובמבר 2019

קבע

03 בנובמבר 2019

קבע דפוק

03 בנובמבר 2019

קבר עצם, קיבל ארון

03 בנובמבר 2019

קברניטאות

03 בנובמבר 2019

קידקד

03 בנובמבר 2019

קדר

03 בנובמבר 2019

קודקוד

03 בנובמבר 2019