תכלל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
קצין המדבר הרבה אבל אינו עושה או מקדם דבר. נהוג בחיל המודיעין. גם: רב-תַכְלָל. בעקבות תיכלל.


מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019