תלה סבבה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
צורה מרושלת של נשיאת נשק: "לא שמים את הנשק ב'תלה סבבה' אלא בהצלב" (חמדני, 91).


מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019