תן לו לחלוף

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הוראה לביצוע תרגיל תמרון חריף של מטוס קרב נרדף, במטרה להפוך לתוקף.


מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019