תסתס"ח

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מערך מורכבת של תרגילי סדר. ת"ס+תס"ח, ראשי תיבות: תרגילי סדר+תרגילי סדר חמושים.


מילים נוספות

אכלנו מאותו המסטינג

07 בפברואר 2016

אהבת הארץ

05 ביולי 2016

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019