גיבורי שפה

"הזירה הלשונית" מבקשת ליצור את הפנתיאון של גיבורי השפה יחד אתכם, הגולשים. בשלב זה מוצגים באתר שלושה גיבורי שפה. מידי חודש יתווסף לאתר גיבור שפה נוסף. הגולשים מוזמנים לשלוח לכל גיבור שפה הערות או מידע משלהם שיתייחס לתרומתם הלשונית, ואלה ישולבו באתר; וכן להציע גיבורי שפה משלהם. הציעו גיבור חדש