רוצה חוזה מותק? אל תחלל צ'ק

רוביק רוזנטל | 06 בפברואר 2003

מילון חדש של השפה הכלכלית מגלה לנו מהם כלל התנור החם ואזיקים של זהב, ודימויי כלכלה ועסקים, מי משלם דלי"ח ומה עושה כמאי

בתוך עולמנו הקודר עולה כפורחת שמורת טבע תרבותית: המילונים. אל המדפים נדדו בשנים האחרונות כרכים ממפעל המילונים של איתן אבניאון הבלתי נלאה, כולל מילון ספיר, מילון רב-מלים, המילון לילדים, הניבון ומילון הקלישאות של מאיה פרוכטמן, מילונים ללשונות שונות של פרולוג, וזו רשימה חלקית בהחלט.

אבטלה אגררית וכסף חכם

מילון ראוי אינו רק ספר עזר, אלא גם שיקוף של תרבות שלמה, ואפשר לקרוא אותו ככזה, ולכן עטתי על מילון חדש שהגיע לידי, מילון אנג'ל עברי-אנגלי לעולם העסקים שיצא בהוצאת אלה. על המילון חתום רואה החשבון יוסי אנג'ל והוא קיבל את ברכת האקדמיה ללשון, שאנג'ל מעורב בפעילויותיה הרבות. אפשר לרכוש אותו רק בדיוור ישיר מן ההוצאה.

יש במילון כ-120,000 ערכים ממיגוון תחומים רחב. רובם אינם מלים בודדות. מרבית הערכים הם צירופים המרחיבים מושג יסוד בתחום הכלכלה והופכים את המונח למעין מיקרוקוסמוס. אבטלה? אין אבטלה אחת. יש אבטלה אגררית, אבטלה חיכוכית, אבטלה מרצון ועוד ועוד אבטלות. כסף? הכסף מזמין עולם יצירתי של תארים. יש כסף חכם, וכסף זול, כסף טוב וכסף מלוכלך, כסף רך וכסף עקר. חוזה? בבקשה. עשרות רבות של סוגי חוזים באו לעולם, וביניהם חוזה משתמע, חוזה קח-ושלם, חוזה עירום - ללא התחייבות או תמורה, ואפילו חוזה מותק - חוזה סודי, לא אתי. ואיך אתה רוצה את ההלוואה שלך, מותק? איטית, כובלת, מתחסלת מעצמה, או שמא "גב-אל-גב", כלומר, הלוואה המגובה על ידי הלוואה נוספת מצד שלישי.

חוזה מותק והלוואה גב אל גב

הצירופים האלה, כמעט כולם, הם מה שקוראים "תרגומי שאילה". כלומר, הם מתורגמים ישירות, ללא תהליך נוסף של המרה לעברית. "חוזה מותק" הוא תרגום של “sweetheart contracrt” . "הלוואת גב-אל-גב" היא “back to back loan”. ניתן לומר על עולם העסקים הישראלי שהוא מדבר עברית אבל חושב אנגלית. המצב הזה שונה, לטובה מבחינת העברית, מהעולם המובחן יותר של ההיי-טק, המדבר בשפה עברית-אנגלית מעורבת. קורא סביר יכול לקרוא את מילון אנג'ל ולהבין אותו, מה שאין לומר בהכרח על מילונים מקצועיים רבים בתחומים מוגדרים יותר.

עם זאת אפשר למצוא במילון מלים שאינן מוכרות לציבור, אלא מקובלות רק בשפה המקצועית ובתכתובת רשמית (ראה בטור הימני). מלים רבות הן במשקל אִפעול, רובן לא נקלטו כי יש להן חלופה לועזית נפוצה וקליטה. אפשר למצוא ביניהן את אסכום - אינטגרציה, אפרוט - דדוקציה, אכלול - אינדוקציה ואטמוט - אוטומציה. אפשר למצוא שמות פעולה נדירים ומוזרים משהו כמו גיול - מיון על פי גיל, גיוש - יצירת גושים, והמלה המפחידה "חילול", כאשר מדובר בצ'קים או שטרות. הצ'ק חזר? לא חביבי, הצ'ק חולל!

קבוצה מרתקת של מלים מחודשות הם שמות התואר במשקל פעיל, ביניהן מלים נפוצות כמו נגיש, ישים ונזיל, לצד מלים נפוצות הרבה פחות: בטיל - שניתן לבטלו, מעין - שניתן למען אליו דואר, כמית, נתיק, עניש, המיר ובציע. למרבית התארים האלה חלופה הנפתחת בקידומת בר: בר-ענישה, בר-ביצוע, בר-המרה. אנג'ל מביא את שתי החלופות, כשהוא מקווה שהחלופה במשקל פעיל תיקלט עם הזמן.

אקטוארי, ארביטראז' ודיווידנד

קבוצה קטנה ועקשנית של מלים בעולם העסקים מסרבת לקבל על עצמה את עול התרגום. "אקטוארי", המלה הקדושה של עסקי הביטוח, אינה סובלת תרגום, וכמוה "אובליגו" ו"ארביטראז'", ומעל כולם הדיווידנד. לדיווידנד אין תרגום. קיבלת דיווידנד? קח ואל תשאל שאלות.

עולם העסקים הוא עולם פונקציונלי ושפתו כנ"ל, כמעט ללא דימויים. גם מעט הדימויים הקיימים (ראה בטור הימני) הם בדרך כלל תרגומי שאילה מאנגלית. הדימוי השאול, הנפוץ גם בעברית, "סחר סוסים" פירושו על פי אנג'ל "משא ומתן קשוח המסתיים בפשרה". התחום שבו הדימוי נפוץ ביותר הוא הבורסה, שם חוגגים דימויים מעולם החיות, ולא רק שוורים ודובים. גם בתחום יחסי העבודה יש דימויים מעניינים, כמו "כלל התנור החם" (ראה מימין). אפשר למצוא הרחבות משמעות על דרך הדימוי כמו "נזילות" שבה הועתק עולם המים לעולם הכסף, או "גלישה" מתחום האינטרנט. שתיהן הועברו לעברית בתרגום שאילה.

המילון מקל על אחת הבעיות המרכזיות במעבר בין העברית והאנגלית. למלים רבות בעברית הקומפקטית קבוצה של מלים מקבילות שונות באנגלית רחבת הידיים, ולהן פירושים נבדלים. דוגמה אחת מני רבות המובאת במילון היא המלה "מעמד", שבאנגלית יש לה עשרה תרגומים שונים. את ההבדל במשמעות בין מעמד א' למעמד ב' או ג' אפשר למצוא בצירופים, המעניקים את ההקשר המתאים. וכך המעמד הבינוני (טומי? אתה שם?) הוא middle class, מעמד משפטי הוא legal status, ומעמד בשוק הוא דווקא .market position

האקדמיה כאמור בירכה את המילון בצדק, ועם זאת אין צורך לקדש כל החלטה שלה. כך טורח אנג'ל בערך "ניסוי וטעייה" כתרגום ל- trial and error להעיר כי הוא "לא תקני". והתקני מהו? "נסייה וטעייה". מה זו נסייה? מאיזה פועל נגזרה? מי משתמש בה? ומה רע בביטוי הנפוץ "ניסוי וטעייה"? תמהני. באמת תמהני.

אנונה, אצווה ויעודה

מלים קשות לעיכול ממילון העסקים

אובדן כָּליל. טוטאל לוס (של כל מה שאינו רכב)

אומד לא מנוּטֶה. הערכה ללא הטייה (ביאס)

אנוּנה. סכומי כסף המועברים בפרקי זמן קבועים; מלה שמקורה תלמודי ומזכירה את המלה האנגלית המקבילה annuity

אצווה. קובץ הוראות, מונח מתחום המחשב, הרחבת משמעות מהמונח התלמודי המתייחס לכיכרות לחם המוכנסות יחד לתנור

דַיוּת. כמות מספקת, מלשון "די"

יעודה. קרן במזומנים

כמאי. מי שקובע כמויות, כדוגמת שמאי הקובע שומות

מסופרָת. דיגיטלי

שִתחל. כיבה והדליק מחדש את המחשב

דבורה קטלנית לוקחת טרמפ

דימויים נפוצים בעולם העסקים:

אביר אפורמי שמציע תנאים מיטביים במטרה להשתלט על חברה

אזיקים של זהב. מתן תנאים נדיבים כדי למנוע פרישה

בעיטה. פיטורין

דבורה קטלנית. יועצים מיוחדים למניעת השתלטות על חברה

טרמפ. חתימה על נייר ערך ומכירה לפני מועד התשלום

טרמפיסט. עובד הנהנה מהטבות שכר שהשיג ארגון עובדים אחר

כבש. משקיע לא מתוחכם בבורסה

כיס אוויר. נפילת ערך מניה

כלב. מוצר עם נתח שוק קטן

כלל התנור החם. עקרון ניהול האומר שיש להגיב על עבירה משמעתית באופן מיידי, עקבי ואובייקטיבי

לחיצת יד של זהב. מענק פרישה נדיב

מחו"ע שלי"ח ונתר"ח

ראשי תיבות בעולם העסקים

דלי"ח. דמי לא יחרץ

דמ"ח. דמי חבר

חש"ק. חשבון שקים

יב"מ. ייצור בעזרת מחשב

יב"ק. יחידת בקרה

מו"ח. מורשה חתימה

מחו"ע. מחוסר עבודה

נתר"ח. ניהול, כינון, רכש והקמה

פל"א. פיקדון לזמן ארוך

שטל"ג. שטר לגביה

תגיות :
lars plougman; flickr תמונה ראשית
פוסטים רלוונטים בנושא

תגובות

ד"ר דפנה קירש
איך נתר"ח זה ניהול, כינון, רכש והקמה? מאיפה באו הת' והח'?
02 ביולי 2020 הגב
dobson
hSMwve http://pills2sale.com/ cheap viagra
08 באוקטובר 2020 הגב
dobsonz
VN9W6x http://pills2sale.com/ levitra nizagara
18 באוקטובר 2020 הגב
johnanx
wsT47L http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
01 בנובמבר 2020 הגב
Merziuz
FcRgp0 http://pills2sale.com/ viagra online
14 בנובמבר 2020 הגב
dobson
PEJ0zK https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
04 בדצמבר 2020 הגב
johnan
LUEsZF http://xnxx.in.net/ xnxx videos
12 בדצמבר 2020 הגב
dobson
q1pXMN https://writemyessayforme.web.fc2.com/
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
L1eg20 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay
15 בדצמבר 2020 הגב
dobson
scnv5O https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
1mr2PL http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
09 בינואר 2021 הגב
markus
E0bfp1 https://beeg.x.fc2.com/
26 בינואר 2021 הגב
markus
ja3EYj https://buyzudena.web.fc2.com/
27 בינואר 2021 הגב

הוספת תגובה