רגע של היסטוריה

רוביק רוזנטל | 29 ביוני 2007

המלחמה על העברית, מ"מלחמת השפות" בעשור השני של המאה הקודמת, ועד גדוד מגיני השפה שפעל בשנות העשרים

מרגלית ליפשטט, מורה צעירה יוצאת גרמניה שעבדה בסמינר "עזרה" בשנים 1913-14, כותבת בזכרונותיה ובמכתביה, שלא פורסמו עד כה, על ימי "מלחמת השפות", שראשיתה בפעולות מרי והשבתה של המורים ב"עזרה".

"באה פרשת הטכניון. שפת ההוראה – גרמנית. בזה שוב נהרס הכול או איים להיהרס כל מה שהושג במאבק של שנים. הסמינריסטים שלחו איגרת אל המנהל, אשר בה ביקשו על הגבירה, העברית, שתהא לשון ההוראה בסמינר. הם לא קיבלו תשובה. עתה הכריזו על שביתה. אחרי זמן מה חזרו ופתחו את הסמינר של "עזרה". מבין 100 התלמידים חזרו 20. השובתים הניחו פצצות סירחון כדי למנוע בעד ההוראה. נגד התגובות האלה קרא המנהל כהן לעזרת כוח משטרתי.

"ביום רביעי בבוקר נכנס המנהל כהן לכיתתו של מורה צעיר, שגם הוא הודיע על התפטרותו, והודיע לו שהוא יכול ללכת. המורה ביקש להיפרד מכיתתו. המנהל סירב לו. על זאת הגיב המורה: "ילדים, אחרי!" כל כיתתו הלכה בעקבותיו ועזבה בצורה מסודרת את בית הספר.

"בביה"ס לבנות לא יישאר אפילו מורה אחד! מכיוון שאני היחידה שיש לי חוזה, יתכן איפוא שהמנהל כהן יאלץ אותי להישאר. אני משערת שיציע לי בבחינת "דבש" את הנהלת ביה"ס לבנות. זאת לא אוכל, כמובן, לקבל בשום אופן ואף לא להמשיך ב"עזרה" בשום תנאי. אנחנו דורשים שילמדו את המדעים, בלי יוצא מן הכלל, בעברית, שכן ייטיבו הילדים להבינם בנקל. אם אצליח לתרום ולו חלקיק קטן לביצור אומתנו, יהיה זה אושר שלא חזיתי בעיני אף בחלום!

"קיבלתי מאחת התלמידות כלב. הוא לבן כולו ואוזניו שחורות. שמו בוגד, כי הוא אינו רוצה לדבר עברית, והכלל אני מחנכת אותו בגרמנית, כי מאמץ גדול מדי הוא לי לדבר גם אתו עברית".

ביאליק קיבל פתקה

ציונה רבאו כותבת בזכרונותיה כנערה בשנות העשרים: "עם גבור העלייה השתרר בתל אביב בליל שפות של יידיש, פולנית ורוסית. הרצל בן ארי ז"ל אסף קומץ תלמידים משלושת בתי הספר התיכוניים בתל אביב בת"א. וכך נולד גדוד מגיני השפה. הצטיידנו בפתקאות שהסיסמה "יהודי דבר עברית" התנוססה עליה. את אלה דחפנו לידי אותם זוגות או קבוצות שנקרו על דרכנו כשהם משוחחים בשפת לועז. גם הטפנו להם מוסר. גם לביאליק, שנהג לדבר יידיש עסיסית בשבתו על הספסל בשדרה, הוגשה פתקה כזו, והוא החזירה בחיוך סלחני והמשיך שיחו ביידיש.

"יום אחד הגיע ארצה הוגה הדעות היידישיסטי הידוע ד"ר חיים דז'יטלובסקי, להרצות על זכותה של היידיש להיות השפה השליטה על כל היהודים בארץ, גם של יוצאי עדות המזרח. חברי גדוד מגיני השפה דאגו לתפוס להם מקום בין שורות הנאספים, ואך החל הנאום הטילו באולם פצצות גז מסריח. הקהל החל מתעטש ומשתעל, ותוך רגעים מספר התרוקן האולם. דז'יטלובסקי עזב את הארץ במפח נפש ובבושת פנים.

"בימים ההם צמצמה הנהלת בית הספר אליאנס את תוכנית הלימודים העברית, ונתנה זכות קדימה לשפה הצרפתית. חברים נבחרים של גדוד מגיני השפה, ואני בתוכם ניצבו בפתח שער הברזל הגבוה של בית הספר, ושידלנו את ההורים לרשום את ילדיהם לבתי ספר אחרים. לאלה מבין ההורים אשר בזו או לעגו לנו, סגרנו את השער בפניהם ומנענו מהם בכוח להיכנס פנימה.

"בבית המשפט התרענו והדגשנו את שאלות המצפון הציוני, אחריות כלפי דור העתיד, תחיית השפה העברית וכו'. בקולו השקט והאבהי קרא השופט מר נופך במתינות את פסק הדין: 'אני שופט בית הדין הממשלתי דן אתכם לקנס של 5 ל"י על הפרת משמעת, התפרצות מאורגנת ובזיון בית המשפט. אולם יצחק נופך עומד לצדכם וצועד עמכם לקראת הגשמת מטרתכם שהיא גם מטרתי, החייאתה של הלשון העברית והשלטתה בקרב העם החוזר לארצו'. לאחר המשפט החלו זורמים צ'קים למזכירות שלנו מכל קצות הארץ. קופתנו הריקה התמלאה ותקציבנו אוזן לזמן ארוך".

המלך פועל ושבעת בניו

הטקסט להלן נכתב בידי "המבורגאית" בבטאון הייקים MB במרץ 1935. הבטאון, יחד עם העלייה החמישית, חוגג בימים אלה 75 שנה.

"לפני שנים רבות חי בארץ הדקדוק מלך חזק ואדיר ושמו 'פוֹעַל', ולו שבעת בנים: שם הבכור היה 'קל', נער חרוץ ופשוט ועניו. אמנם, לפעמים אהב אף הוא לנטות מן הדרך הישרה, אבל בכל זאת היה חביב מאוד על הבריות. לא כן אחיו הצעיר 'נפעל', שהלך בטל כל הימים. יושב ומזמר ני-ני-ני, או מצחק בקול הי-הי-הי, עד שהיו האנשים מכירים אותו מרחוק לקול צחוקו. הבן השלישי, 'פיעל', היה נער זריז ופעיל כאחיו קל, רק חזק ממנו. ויאהב המלך את בנו פיעל, וישם לו את הדגש על חזהו לאות כבוד. שני האחים 'פוּעל' ו'הופעל', תאומים מלידה, היו ילדים חלשים, ולכן לא העסיק אותם אביהם המלך בעבודות קשות. אבל השליט בכולם היה האח 'הפעיל'. בחור זה אהב שתהא מלאכתו נעשית בידי אחרים. תמיד דרש שימלאו את משאלותיו ויעשו את חפצו. בן זקוניו של המלך היה נער מפונק. כל הימים היה מדבר אך ורק על עצמו ועל מעשיו, ולכן קראוהו אחיו 'התפעל', כלומר: זה המתפעל תמיד מעצמו וממעשיו. אלה תולדות המלך פועל ושבעת בניו, ומכיוון שלא מתו, עודם חיים גם כיום".

היסטוריה: בושה וחרפה

מתוך תעודת סיום בבית ספר בראשון לציון בראשית המאה הקודמת:

א. הילדים מחויבים לבוא לבית הספר בניקיון היותר טוב.

ב. כל איחור ייענש, וכל "היעדר" מחויב להיות נצדק בטעם צדק.

ג. לטובת קדמת הילדים, על האבות להיות אחראים בעד ילדיהם, שהשיעורים הנתונים מאת המורים להתלמידים להכין בבית, יהיו עשויים ומוכנים.

ד. על האבות לבחון היטב את ספר האותות בכל שבוע ושבוע, ולחתום עליו. ואם ביום א' לא יהיה גליון השבוע חתום מאת האבות, הילד ייענש.

הוראות האותות: 10 מושלם * 9 מצוין * 8 טוב מאוד * 7 טוב * 6 בינוני * 5 לא רע * 4 בינוני * 3 רע * 2 רע מאוד * 1 בושה וחרפה * 0 למטה מן הביקורת.

בתעודה אחרת שהגיעה למדור, שניתנה בבית הספר למל בשנת 1917, ניתנים הציונים במקביל בעברית ובגרמנית. בין הציונים שם, המתורגמים כולם מגרמנית: "כמעט רעוע", "טוב מעט" ו"טוב בכלל".

תודות למקבץ ההיסטוריה: רפי כפיר, "אהבת ירושלים"; קלונימוס סלומון; עמרם קליין; יעל קציר, בתה של ציונה רבאו. זכרונות מרגלית ליפשטט תורגמו בידי ידידיה פלס. זכרונות ציונה רבאו הובאו מתוך "בתל אביב על החולות", מסדה 1973.

מילת השבוע: עיסקה

השימוש ב"עיסקה" בענייני שבויים וחטופים, מאז "עיסקת ג'יבריל" דרך "עיסקת טננבאום" ועד "עיסקת שליט", אינו חדש. עיסקה היא מילה שמקורה ארמי, ופירושה גם מעשה או פעולה בכלל, וגם מהלך של קנייה ומכירה. חיבור משמעות דומה בין מעשה בכלל לפעילות כלכלית יש במילה הקרובה "עסק", אחותה העברית של עיסקה. בערבית הפועל המקביל פירושו דווקא להתאהב, המזכיר את "להתעסק עם" בלשון הילדים של פעם. באנגלית חוזרת התופעה. business הוא מעשיו או עניינו של אדם, וגם עסק מסחרי-כלכלי. to deal with פירושו לעסוק בדבר מה, deal היא עיסקה, גם בעברית. גם אם השימוש ב"עיסקה" בעניינים החורצים גורל אדם מעורר דחייה, הוא מזכיר לנו שזה הדבר שיש לעשותו נכון לרגע זה, והוא העסק של כולנו.

שלטי דרכים: מורשי תעתיק

מי אמר ששום דבר לא זז במדינתנו פרט לשרים הזזים מכיסא לכיסא? פרשת שלטי הכבישים והרחובות שועטת אל פתרונה. לאחר שרבים התריעו על התעתיק הלטיני התמוה שנכפה בשעתו על מע"ץ, הוקמה, כפי שפורסם במדור לראשונה, ועדה של האקדמיה שקבעה תעתיק פשוט המיועד לצורכי השילוט. הבעיה חריפה עוד יותר על שלטי הערים והיישובים שבהם יש לכל יישוב מתעתק משלו, אם בכלל. עתה יזמה האקדמיה ללשון מפעל מבורך: קורס למורשי תעתיק, שיוכלו לשרת את המוסדות השונים ולאחד את התעתיק ברחבי הארץ, גם בערבית. מחזור ראשון כבר סיים, ויש עדיין מקומות למחזור השני, שייפתח במהלך יולי.

תגיות :
See-ming Lee; flickr תמונה ראשית
פוסטים רלוונטים בנושא

תגובות

johnanx
9QqgJH http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
01 בנובמבר 2020 הגב
Ismael
I can't hear you very well
06 בנובמבר 2020 הגב
Milton
What's the exchange rate for euros?
06 בנובמבר 2020 הגב
Kaden
This is your employment contract
06 בנובמבר 2020 הגב
Alvin
Could you give me some smaller notes?
06 בנובמבר 2020 הגב
Trinity
In tens, please (ten pound notes)
06 בנובמבר 2020 הגב
Anthony
I'd like to change some money
06 בנובמבר 2020 הגב
Maya
How much will it cost to send this letter to ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Lloyd
Another year
06 בנובמבר 2020 הגב
Cameron
How much is a First Class stamp?
06 בנובמבר 2020 הגב
Rigoberto
I've been cut off
06 בנובמבר 2020 הגב
Autumn
How many weeks' holiday a year are there?
06 בנובמבר 2020 הגב
Mike
Nice to meet you
06 בנובמבר 2020 הגב
Dogkill
i'm fine good work
06 בנובמבר 2020 הגב
Grace
I read a lot
06 בנובמבר 2020 הגב
William
What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas?
06 בנובמבר 2020 הגב
Abram
I work for myself
06 בנובמבר 2020 הגב
Clement
The manager
06 בנובמבר 2020 הגב
Rueben
How many are there in a book?
06 בנובמבר 2020 הגב
Brady
A First Class stamp
06 בנובמבר 2020 הגב
Isiah
I work for myself
06 בנובמבר 2020 הגב
Kimberly
How do I get an outside line?
06 בנובמבר 2020 הגב
Bob
Photography
06 בנובמבר 2020 הגב
Myron
What line of work are you in?
06 בנובמבר 2020 הגב
Millard
In tens, please (ten pound notes)
06 בנובמבר 2020 הגב
Moses
I don't know what I want to do after university
06 בנובמבר 2020 הגב
Emile
I'm about to run out of credit
06 בנובמבר 2020 הגב
Miquel
What do you want to do when you've finished?
06 בנובמבר 2020 הגב
Bradley
How do you spell that?
06 בנובמבר 2020 הגב
Warner
Insufficient funds
06 בנובמבר 2020 הגב
Nickolas
Good crew it's cool :)
06 בנובמבר 2020 הגב
Riley
The United States
06 בנובמבר 2020 הגב
Wesley
magic story very thanks
06 בנובמבר 2020 הגב
Jaden
How much notice do you have to give?
06 בנובמבר 2020 הגב
Carmine
I'd like to transfer some money to this account
06 בנובמבר 2020 הגב
Ahmed
Thanks for calling
06 בנובמבר 2020 הגב
Israel
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account?
06 בנובמבר 2020 הגב
Eddie
Could I make an appointment to see ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Rodrigo
I'm in a band
06 בנובמבר 2020 הגב
Addison
What line of work are you in?
06 בנובמבר 2020 הגב
Domingo
How many more years do you have to go?
06 בנובמבר 2020 הגב
Behappy
Accountant supermarket manager
06 בנובמבר 2020 הגב
Quincy
Some First Class stamps
06 בנובמבר 2020 הגב
Donald
This is the job description
06 בנובמבר 2020 הגב
Casey
Is there ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Magic
What qualifications have you got?
06 בנובמבר 2020 הגב
Leandro
Insufficient funds
06 בנובמבר 2020 הגב
Raphael
I'm sorry, he's
06 בנובמבר 2020 הגב
Brent
Could you ask him to call me?
06 בנובמבר 2020 הגב
Rogelio
Where's the nearest cash machine?
06 בנובמבר 2020 הגב
Werner
Free medical insurance
06 בנובמבר 2020 הגב
Jamaal
How many days will it take for the cheque to clear?
06 בנובמבר 2020 הגב
Alfonzo
I'd like to tell you about a change of address
06 בנובמבר 2020 הגב
Jocelyn
A company car
06 בנובמבר 2020 הגב
Jordon
I work for a publishers
06 בנובמבר 2020 הגב
Russel
I live here
06 בנובמבר 2020 הגב
Felix
Could I borrow your phone, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Young
What do you do?
06 בנובמבר 2020 הגב
Darin
I've got a part-time job
06 בנובמבר 2020 הגב
Rosendo
Whereabouts are you from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Britt
Could I ask who's calling?
06 בנובמבר 2020 הגב
Billie
What qualifications have you got?
06 בנובמבר 2020 הגב
Ashley
We need someone with experience
06 בנובמבר 2020 הגב
Dwayne
How do you do?
06 בנובמבר 2020 הגב
Jasmine
We'll need to take up references
06 בנובמבר 2020 הגב
Madelyn
An envelope
06 בנובמבר 2020 הגב
Christian
Remove card
06 בנובמבר 2020 הגב
Bradford
Accountant supermarket manager
06 בנובמבר 2020 הגב
Alfonzo
Looking for work
06 בנובמבר 2020 הגב
Chang
I wanted to live abroad
06 בנובמבר 2020 הגב
Kenton
Your account's overdrawn
06 בנובמבר 2020 הגב
Jeremiah
Can I use your phone?
06 בנובמבר 2020 הגב
Cyrus
I'd like some euros
06 בנובמבר 2020 הגב
Khloe
Can I call you back?
06 בנובמבר 2020 הגב
Fredrick
A Second Class stamp
06 בנובמבר 2020 הגב
Patrick
How many are there in a book?
06 בנובמבר 2020 הגב
Blaine
Languages
06 בנובמבר 2020 הגב
Carter
I'm sorry, I'm not interested
06 בנובמבר 2020 הגב
Dylan
We need someone with experience
06 בנובמבר 2020 הגב
Marcel
I can't hear you very well
06 בנובמבר 2020 הגב
Grady
Do you like it here?
06 בנובמבר 2020 הגב
Alex
A Second Class stamp
06 בנובמבר 2020 הגב
Elbert
Could I have a statement, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Doyle
I'd like to order some foreign currency
06 בנובמבר 2020 הגב
Emmitt
I'm on holiday
06 בנובמבר 2020 הגב
Joesph
I'd like to open an account
06 בנובמבר 2020 הגב
Ezekiel
What sort of music do you like?
06 בנובמבר 2020 הגב
Mohammad
Directory enquiries
06 בנובמבר 2020 הגב
Payton
I don't know what I want to do after university
06 בנובמבר 2020 הגב
Barney
I've only just arrived
06 בנובמבר 2020 הגב
Zachariah
We went to university together
06 בנובמבר 2020 הגב
Sophie
Could you give me some smaller notes?
06 בנובמבר 2020 הגב
Hubert
Cool site goodluck :)
06 בנובמבר 2020 הגב
Roman
I'm on holiday
06 בנובמבר 2020 הגב
Steve
What sort of music do you like?
06 בנובמבר 2020 הגב
Gregorio
I'm from England
06 בנובמבר 2020 הגב
Melanie
Which team do you support?
06 בנובמבר 2020 הגב
Trent
I work here
06 בנובמבר 2020 הגב
Trinidad
I'd like to cancel this standing order
06 בנובמבר 2020 הגב
Rueben
very best job
06 בנובמבר 2020 הגב
Moises
How do I get an outside line?
06 בנובמבר 2020 הגב
Landon
I'm interested in
06 בנובמבר 2020 הגב
Lawrence
I'd like to cancel this standing order
06 בנובמבר 2020 הגב
Jack
It's OK
06 בנובמבר 2020 הגב
Ambrose
Free medical insurance
06 בנובמבר 2020 הגב
Lionel
Where are you calling from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Gianna
Where did you go to university?
06 בנובמבר 2020 הגב
Jerrod
Wonderfull great site
06 בנובמבר 2020 הגב
Sophie
Punk not dead
06 בנובמבר 2020 הגב
Amia
Accountant supermarket manager
06 בנובמבר 2020 הגב
Heriberto
Have you got a telephone directory?
06 בנובמבר 2020 הגב
Eric
I've just started at
06 בנובמבר 2020 הגב
Liam
Could you give me some smaller notes?
06 בנובמבר 2020 הגב
Lucius
Who do you work for?
06 בנובמבר 2020 הגב
Carey
Could I have a statement, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Connor
I saw your advert in the paper
06 בנובמבר 2020 הגב
Makayla
About a year
06 בנובמבר 2020 הגב
Lamont
I've come to collect a parcel
06 בנובמבר 2020 הגב
Norris
I'd like , please
06 בנובמבר 2020 הגב
Williams
We used to work together
06 בנובמבר 2020 הגב
George
I'm sorry, she's
06 בנובמבר 2020 הגב
Carlton
Punk not dead
06 בנובמבר 2020 הגב
Jason
I'm not working at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Patric
Canada>Canada
06 בנובמבר 2020 הגב
Michael
Hold the line, please
06 בנובמבר 2020 הגב
Steve
What sort of music do you like?
06 בנובמבר 2020 הגב
Elizabeth
I'd like to transfer some money to this account
06 בנובמבר 2020 הגב
Ernesto
I'd like , please
06 בנובמבר 2020 הגב
Vanessa
Do you know the number for ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Emmett
I don't know what I want to do after university
06 בנובמבר 2020 הגב
Heath
Could you tell me the number for ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Rachel
What part of do you come from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Molly
I'm a partner in
06 בנובמבר 2020 הגב
Newton
Three years
06 בנובמבר 2020 הגב
Basil
I quite like cooking
06 בנובמבר 2020 הגב
Jarvis
I have my own business
06 בנובמבר 2020 הגב
Donnie
Which year are you in?
06 בנובמבר 2020 הגב
Carol
Do you know the address?
06 בנובמבר 2020 הגב
Oswaldo
In a meeting
06 בנובמבר 2020 הגב
Frederick
very best job
06 בנובמבר 2020 הגב
Eblanned
I came here to work
06 בנובמבר 2020 הגב
Rosario
How do you do?
06 בנובמבר 2020 הגב
Clarence
Pleased to meet you
06 בנובמבר 2020 הגב
Arden
I'm doing a phd in chemistry
06 בנובמבר 2020 הגב
Arnulfo
Hello good day
06 בנובמבר 2020 הגב
Reginald
Looking for work
06 בנובמבר 2020 הגב
Razer22
I'm a housewife
06 בנובמבר 2020 הגב
Jack
Not available at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Darell
Do you know the number for ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Geoffrey
Could you tell me the number for ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Jules
Where do you study?
06 בנובמבר 2020 הגב
Bernard
Where do you live?
06 בנובמבר 2020 הגב
Bobbie
What part of do you come from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Stephan
Where do you study?
06 בנובמבר 2020 הגב
Rudolf
I really like swimming
06 בנובמבר 2020 הגב
Goodsam
Whereabouts are you from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Myron
I'm unemployed
06 בנובמבר 2020 הגב
Lauren
A law firm
06 בנובמבר 2020 הגב
Franklin
Have you got a telephone directory?
06 בנובמבר 2020 הגב
Andrea
Accountant supermarket manager
06 בנובמבר 2020 הגב
Richard
I'm interested in
06 בנובמבר 2020 הגב
Leonard
I'm sorry, she's
06 בנובמבר 2020 הגב
Augustine
I'm from England
06 בנובמבר 2020 הגב
Bella
Excellent work, Nice Design
06 בנובמבר 2020 הגב
Waldo
Can I call you back?
06 בנובמבר 2020 הגב
Tyron
Punk not dead
06 בנובמבר 2020 הגב
Kelley
I wanted to live abroad
06 בנובמבר 2020 הגב
Jerrod
I went to
06 בנובמבר 2020 הגב
Andrea
I'm doing a phd in chemistry
06 בנובמבר 2020 הגב
Mauricio
I'm interested in this position
06 בנובמבר 2020 הגב
Aaliyah
How long have you lived here?
06 בנובמבר 2020 הגב
Darius
I'm sorry, I didn't catch your name
06 בנובמבר 2020 הגב
Tracy
What qualifications have you got?
06 בנובמבר 2020 הגב
Kyle
How much notice do you have to give?
06 בנובמבר 2020 הגב
Wyatt
Not available at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Rolland
Could you tell me my balance, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Thurman
Through friends
06 בנובמבר 2020 הגב
Blair
Will I be paid weekly or monthly?
06 בנובמבר 2020 הגב
Winston
I've got a very weak signal
06 בנובמבר 2020 הגב
Darell
I've got a full-time job
06 בנובמבר 2020 הגב
Jamel
How do you do?
06 בנובמבר 2020 הגב
Isiah
Thanks for calling
06 בנובמבר 2020 הגב
Gregory
Why did you come to ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Wendell
I don't like pubs
06 בנובמבר 2020 הגב
Valentin
Could I borrow your phone, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Geoffrey
I'm not interested in football
06 בנובמבר 2020 הגב
Kelvin
A jiffy bag
06 בנובמבר 2020 הגב
Jospeh
I enjoy travelling
06 בנובמבר 2020 הגב
Bernard
I'm unemployed
06 בנובמבר 2020 הגב
Anthony
Can you hear me OK?
06 בנובמבר 2020 הגב
Raymon
I love this site
06 בנובמבר 2020 הגב
Marcellus
How much will it cost to send this letter to ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Winfred
I'm not working at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Harold
I'm about to run out of credit
06 בנובמבר 2020 הגב
Michel
Best Site Good Work
06 בנובמבר 2020 הגב
Gerard
I've got a part-time job
06 בנובמבר 2020 הגב
Marcel
Could you give me some smaller notes?
06 בנובמבר 2020 הגב
Guadalupe
I've just started at
06 בנובמבר 2020 הגב
Hector
I'm sorry, I didn't catch your name
06 בנובמבר 2020 הגב
Arianna
Could I have a statement, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Horace
I'm doing a phd in chemistry
06 בנובמבר 2020 הגב
Dante
I like watching TV
06 בנובמבר 2020 הגב
Melanie
Could you ask him to call me?
06 בנובמבר 2020 הגב
Osvaldo
How do you do?
06 בנובמבר 2020 הגב
Nicole
Which team do you support?
06 בנובמבר 2020 הגב
Dwain
How many days will it take for the cheque to clear?
06 בנובמבר 2020 הגב
Taylor
How many weeks' holiday a year are there?
06 בנובמבר 2020 הגב
Diana
I'm doing an internship
06 בנובמבר 2020 הגב
Jayden
Whereabouts are you from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Percy
I'd like to speak to someone about a mortgage
06 בנובמבר 2020 הגב
Valeria
I'd like to cancel this standing order
06 בנובמבר 2020 הגב
Jimmie
Please wait
06 בנובמבר 2020 הגב
Jeremiah
Do you play any instruments?
06 בנובמבר 2020 הגב
Clemente
Get a job
06 בנובמבר 2020 הגב
Chase
I'm sorry, she's
06 בנובמבר 2020 הגב
Monte
I'd like to open an account
06 בנובמבר 2020 הגב
Jimmy
A Second Class stamp
06 בנובמבר 2020 הגב
Steven
An estate agents
06 בנובמבר 2020 הגב
Ariel
I'm from England
06 בנובמבר 2020 הגב
Timmy
How much will it cost to send this letter to ?
06 בנובמבר 2020 הגב
Luis
Is it convenient to talk at the moment?
06 בנובמבר 2020 הגב
Sandy
We used to work together
06 בנובמבר 2020 הגב
Hilton
I'm not working at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Jerome
I'd like to transfer some money to this account
06 בנובמבר 2020 הגב
Bella
I'm not sure
06 בנובמבר 2020 הגב
Isabel
I can't hear you very well
06 בנובמבר 2020 הגב
Bruno
It's funny goodluck
06 בנובמבר 2020 הגב
Carlos
Withdraw cash
06 בנובמבר 2020 הגב
Caroline
I support Manchester United
06 בנובמבר 2020 הגב
Gabriella
Whereabouts are you from?
06 בנובמבר 2020 הגב
Jonathan
What sort of music do you like?
06 בנובמבר 2020 הגב
Gavin
Not in at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Grady
I want to report a
06 בנובמבר 2020 הגב
Fifa55
I'd like to withdraw $100, please
06 בנובמבר 2020 הגב
Trinidad
I want to report a
06 בנובמבר 2020 הגב
Trevor
I'm from England
06 בנובמבר 2020 הגב
Thomas
I quite like cooking
06 בנובמבר 2020 הגב
Jeromy
I'd like to pay this cheque in, please
06 בנובמבר 2020 הגב
Zoe
I wanted to live abroad
06 בנובמבר 2020 הגב
Danny
I'm from England
06 בנובמבר 2020 הגב
Noah
Not in at the moment
06 בנובמבר 2020 הגב
Mishel
Could I take your name and number, please?
06 בנובמבר 2020 הגב
Mariano
What do you do for a living?
06 בנובמבר 2020 הגב
Marlin
I'm doing a masters in law
06 בנובמבר 2020 הגב
Gayle
I've been made redundant
06 בנובמבר 2020 הגב
Roscoe
The United States
06 בנובמבר 2020 הגב
Reggie
I'd like to cancel this standing order
06 בנובמבר 2020 הגב
Stanley
I wanted to live abroad
06 בנובמבר 2020 הגב
Sebastian
We need someone with qualifications
06 בנובמבר 2020 הגב
Stanton
How long are you planning to stay here?
06 בנובמבר 2020 הגב
Woodrow
How much notice do you have to give?
06 בנובמבר 2020 הגב
Branden
this is be cool 8)
06 בנובמבר 2020 הגב
Steep777
A Second Class stamp
06 בנובמבר 2020 הגב
Ruben
Do you like it here?
06 בנובמבר 2020 הגב
Kidrock
Pleased to meet you
06 בנובמבר 2020 הגב
Nelson
US dollars
06 בנובמבר 2020 הגב
Alvin
A company car
06 בנובמבר 2020 הגב
Zackary
Could you ask him to call me?
06 בנובמבר 2020 הגב
Roderick
We've got a joint account
06 בנובמבר 2020 הגב
Dorsey
Jonny was here
06 בנובמבר 2020 הגב
Mishel
Gloomy tales
06 בנובמבר 2020 הגב
Rolando
Do you have any exams coming up?
06 בנובמבר 2020 הגב
Antonia
Where's the postbox?
06 בנובמבר 2020 הגב
Markus
i'm fine good work
06 בנובמבר 2020 הגב
Clifton
Cool site goodluck :)
06 בנובמבר 2020 הגב
Tobias
I was born in Australia but grew up in England
06 בנובמבר 2020 הגב
Jocelyn
What do you want to do when you've finished?
07 בנובמבר 2020 הגב
Pedro
Very Good Site
07 בנובמבר 2020 הגב
Lindsay
Please call back later
07 בנובמבר 2020 הגב
dobson
yKXXFt https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
04 בדצמבר 2020 הגב
johnan
45DxJg http://xnxx.in.net/ xnxx videos
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
tNYeyi https://writemyessayforme.web.fc2.com/
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
d7wNUC https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay
15 בדצמבר 2020 הגב
dobson
UNOs1b https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
hi0tUh http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
09 בינואר 2021 הגב
markus
hXMzpN https://beeg.x.fc2.com/
26 בינואר 2021 הגב
markus
WdpHLt https://buyzudena.web.fc2.com/
27 בינואר 2021 הגב

הוספת תגובה