על חתולים מסורסים, גועליציה ואומנות הפיוט

רוביק רוזנטל | 06 בנובמבר 2015

איך הידרדר הסריס מדמות מכובדת לתחתית החברה, מי המציא את המילה גועליציה, וספר חדש על הפיוט העברי העתיק

אורי אריאל עטה על עצמו גלימה של פוסק הלכות, והחליט להילחם בסירוס חתולי הרחוב. הפתרון היצירתי שלו היה לטרנספר את החתולים לארץ אחרת, אבל הוא חזר בו, ללמדך שגם טיפשות קולוסאלית זוכה לעיתים להזדמנות שנייה.

הסריס כגבר רב

סריסים, סירוסים ומסורסים נמצאים בתחתית שרשרת המזון החברתית או הזואולוגית, אבל במקור מדובר בעניין אחר לגמרי. הסריס הוא מעין פקיד בכיר או ראש צוות אבטחה הממונה על ענייני הארמון, והשערה הרווחת ביחס למקור המילה הוא הצירוף האכדי sha reshi, זה העומד בראש. גם בכמה עשרות מופעי המילה במקרא, רק ארבעה מרמזים שמדובר באדם עקר, חסר יכולת הולדה. ביתר המקרים אלה אנשים הממונים על ניהול הארמון. בתרגום יהונתן לספר ירמיהו מתורגם 'איש סריס' כ'גְבַר רב', גבר גדול, כלומר חשוב, ואולי יש כאן לשון נקייה. גם הביטויים המקבילים באנגלית מרמזים על כך. eunuch התגלגל מצירוף יווני שפירוש 'מחזיק חדר המיטות', וכן chamberlain, שומר החדר או חדר המיטות.

איך התגלגל הסריס למחוזות חסרי הזוהר? התהליך קרוי מטונימיה: חלק מן הממונים על הארמון סורסו כדי לשמור על הנשים, כדוגמת הגא, שומר הנשים סריס המלך אחשוורוש. מכאן נדדה הסריסות הביולוגית אל משמעות המילה, ואכן בספר ישעיהו התמונה ברורה: "וְאַל־יֹאמַר הַסָּרִיס הֵן אֲנִי עֵץ יָבֵשׁ". אבן עזרא מפרד בפשטות: "הסריס - בעבור שלא יוליד".

קולו דק דומה לשל אשה

במשנה צץ הסריס במסכת יבמות. האם סריס יכול לייבם, לשאת את אלמנת אחיו? התשובה שלילית, אבל יש ויכוח. יש שני סוגי סריסים: 'סריס אדם', מי שהסתרס במהלך חייו כתוצאה מתאונה או מחלה; ו'סריס חמה', מי שנולד סריס. איך מזהים סריס?  "שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק, ואין מי רגליו מעלין הבל ולא מחמיצין, וכשיטיל מים אינו עושה כיפה, ושכבת זרעו דוחה, ורוחץ בימות הגשמים, ואין בשרו מעלה הבל, וקולו דק דומה לשל אשה. ---- 'סריס אדם' הוא שניתק גיד שלו, או ביציו או שנתמעכו או שנחתכו". האשה הגברית היא 'אילונית', ועל פי המשנה סימניה "שאין לה דדין, ושמתקשה בשעת תשמיש, ושאין לה שיפולי מעין, וקולה עבה דומה לשל איש".

תן לי בבקשה בחור סריס

בעקבות המילה סריס נוצר כבר אצל חז"ל הפועל 'לסרס', וכן 'מסורס' ו'סירוס'. גם הפועל עבר גלגול משמעות. הוא משמש במשמעות הביולוגית: "והמסרס את האדם ואת הבהמה ואת החיה ואת העופות, בין גדולים, בין קטנים, בין זכרים, בין נקיבות, הרי זה חייב". מהפעולה או התכונה הביולוגית נדדה משמעות הפועל להעברה או עקירה של דבר מה ממקומו, ומכאן להעברה של טקסטים ממקום למקום, והמשמעות כאן דווקא חיובית, כדברי רש"י: "סרסהו ודרשהו", עקירה של ראש פסוק והעברה לסופו כדי להבין את משמעותו. בערבית משמש הפועל סַרִסַ במשמעות המקורית: היה אימפוטנט.

זיגמונד פרויד התעניין מאוד בתופעה ויצר את רעיון 'תסביך הסירוס', בגרמנית: Kastrationskomplex. זאת במאמרו "תיאוריות על מיניות הילד" משנת 1908. על פי הגישה הפסיכואנליטית, תסביך הסירוס מופיע אצל בנים לאחר שהם מגלים את היעדר הפין אצל הבנות. בפסיכולוגיה העממית העכשווית מרבים לדבר דווקא על "האשה המסרסת", ובשיח הציבורי מדובר על ניסיונות השלטון לסרס את העיתונות החופשית ואת חיי התרבות. במילון מונחי המוזיקה של האקדמיה קרוי הזמר בעל הקול הדק שסורס בילדותו סריס או זמר סריס, בעקבות איטלקית: castrato. סירוס ילדים כדי להפכם לזמרים נאסר בראשית המאה העשרים.

ונסיים בציטוט אלמותי של מרגלית ורד, גרטשן מגבעת ברנר, ייקית כמובן, שהגיעה ערב אחד אל סדרן העבודה ובפיה בקשה מוזרה: "תן לי בבקשה מחר לגן הירק בחור סריס". הסדרן נבהל מהבקשה, וגרטשן תיקנה את עצמה: "לא, אני התכוונתי סריס עם זין!"

סריס הארמון בסיפורי שחרזאדה. צילום:  Art
Gallery ErgsArt - by ErgSap;
Flickr  

סריס

 חתירה למגע, לא מה שחשבתם

ומעניין לעניין באותו עניין, רשת בית, יום שלישי, דיווח על החשדות נגד ניסים מור: "מור חתר למגע עם שש שוטרות שתחת פיקודו". ואנחנו חשבנו שלחתור למגע זו תמצית האתוס הצבאי במפגש עם האויב, או עם מפגע בודד עם סכין.

ועוד בבית המשפט, שולחת לנו חגית את הציטוט הבא מפי עורך הדין של פואד בן אליעזר: "מרשי זך כבדולח".

המשורר שהמציא את 'גועליציה'

אור שפ' מתייחס לערך 'גועליציה' במילון יצחק רבין: למען הצדק ההיסטורי, כדאי לציין שאת משחק המילים המשובח גועליציה חידש שלונסקי. כה כתב בנימין גלאי ב'המילים שבחיינו' (דביר, 1988): "... במערך הסוציאליסטי שלנו מנה שלונסקי שלושה שלבּים: 'פועליציה', 'גועליציה', 'מועליציה'". תודה אור, החידוש אגב אינו מופיע במילון חידושי שלונסקי שערך דוד כנעני.

גבול מלוכה וחמדת ארצות

הפיוט הארץ-ישראלי הקדום הוא חטיבת מופלאה בהתפתחות השפה העברית. לצד פלפולי הגמרא העברית-ארמית ישבו בארץ ישראל משוררים בעלי לשון למשוכללת ויכולת פואטית נדירה, והותירו לנו אוצר בלום ספרותי-לשוני. ביניהם הפייטנים יניי, הקליר, פינחס, יוסי בן יוסי ואחרים, חלקם פייטנים ששמם אינו ידוע.

ספר חדש בהוצאת כרמל, מאת שני פרופסורים, ישראל רוזנסון ממכללת אפרתה ואפרים חזן מאוניברסיטת בר אילן, מציג את דיוקן ארץ ישראל בפיוט הקדום, ושמו "דרושה, פקודה, שקולה". בין היתר מוקדש פרק נרחב לכינויים שלהם זכתה ארץ ישראל בפיוט. רוזנסון וחזן מונים לא פחות מ-61 כינויים כאלה. ולהלן דוגמיות.

אדמת קודש. ביטוי מקראי שהוא במקור המקום עליו עמד משה במעמד הסנה. ובפיוט: "אדמת קודש המקודשת/ ומכל ארצות מקודשת" (יניי).

אֶרֶק התמוּדָה. כינוי מוזר, בעקבות המילה 'ארקא' בירמיהו במשמעות ארץ. זוהי  ארץ  שהקב"ה דורשה תמיד: "לאֶרֶק התמודה במדרשי/ כי בה ניצב עקב מקדשי" (שמעון בר מגס).

גבול מלוכה. "נמכרו יונים לבני יוונים, וריחקום מעל גבול מלוכה" (יוסי בן יוסי).

גיא הנֶחְבָּבָה. זכור לי אהבת נוער המחובא/ חנות בגיא הנחבבה" (אלעזר הקליר).

הר מרום הרים. בעקבות ספר מלכים: "יהיו קהולים בהר מרום הרים/ רב צעיר זקנים ונערים" (הקליר).

ארץ ישראל בפיוט

חמדת ארצות. "פניך תמיד בחמדת ארצות" (יוסי בן יוסי). לשֵם גירסאות רבות נוספות: 'ארץ חמדה', 'חמדתך', כלולת חמדתה', 'חמדת נחלה', 'חמדת ותאוות זבת'".

מדודת מים. הכינוי מתייחס לירידת הגשמים בארץ ישראל, בעקבות ישעיהו: "מי מדד בשעלו מים": יישר דרכו הנגבה/ לנחלת מדודת מים" (נחמיה בן שלמה).

נאות קודש. בעקבות ספר שמות: "עוד נאות קודש לנקות" (פינחס).

ארץ הצבי. הביטוי המוכר מכולם, בעקבות ספר דניאל. בפיוט משחקי לשון: "נחולי צבי צבאות מקום המנוטל" (פינחס), "דומה דודי לצבי/ מקנה לארץ הצבי" (פייטן לא ידוע). 'צבי' במשמעות יופי (ארץ הצבי) אינו קשור אטימולוגית לבעל החיים צבי, ולצבא.

ראש עפרות תבל. כינוי השבח העליון, בעקבות ספר משלי: "גם ראש עפרות תבל לתוהו הופלחה" (פייטן לא ידוע).

לרַשְיֵין ולרַבְקֵו

חידוש פעלים הוא ספורט לשוני ישראלי. בדרך כלל מדובר במה שקרוי "שורשים גזורי שם", כלומר, קודם היה שם עצם, ממנו גזרו שורש, וממנו פועל חדש. ממש מה שקרה ל'סריס' שממנו נולד הפועל לסרס. שני חידושים טריים מהשבוע.

דן סלסקי, סמנכ"ל אלביט, מתראיין אצל ירון לונדון על המערכת להגנה על מטוסים מפני טילי כתף, ומבהיר שמדובר במערכת "מרושיינת אזרחית", כלומר, יש לה רישיון שימוש במטוסים אזרחיים.

אלעד לחמני מצטט את עירית גבאי שכתבה בפייסבוק: ״בתחנת האוטובוס עם הרבה נוער. מחידושי השפה: אתה מְרַבְקֵו (meravkev)  עליי, על משקל מכרטס. דור הרב-קו, שלא ידע את הכרטיסייה. הצלחה.״ הכוונה, מן הסתם, לשימוש ברב קו של חבר.

אברמוב, ניסימוב, סוקולוב

מוטי מלכין שואל: הסיומת -וֹב בשמות משפחה אופיינית בדרך כלל ליוצאי בולגריה, או למי שמוצאם מבוכרה או גרוזיה. האם סיומת כזו אצל משפחות אשכנזיות יכולה להעיד משהו על הנושא הגנאולוגי?

סיומת –וֹב אופיינית ליוצאי רוסיה, בולגריה וקווקז. הסיומת האופיינית ליהודי בוכארה היא דווקא –וֹף: שמואלוף, אברמוף. –וֹב מופיעה אצל אשכנזים כמו סוקולוב ובורוכוב, וספרדים יוצאי בולגריה כמו מוני מושונוב. -וֹב משמשת במשמעות 'בנו של', בתוך קבוצה גדולה של שמות משפחה הנקשרים לשם אבי המשפחה, וקרויים שמות פטרונימיים. סיומות אחרות לשמות פטרונימיים הן –ִיץ, זון, סקי, -פּוּר, שווילי, זאדה ורבות אחרות.

עוד שאלות שנשאלו ונענו השבוע: מקור המילה מטקה והצירופים 'מחרחר מלחמה' ו'לתת פור', האם יש מילה עברית לטלוויזיה, מה בין זכוכית לזגוגית ועוד, ראו בשאל את רוביק, שאלות אחרונות.

בקרוב: מוזיקה בעברית, במרכז פליציה בלומנטל בתל אביב, יום שלישי, 17.11, שעה 1700. מפגש ראשון מבין שניים עם ד"ר רוביק רוזנטל על המילים, המונחים והמאבקים שעיצבו את מילון המוזיקה העברי. המפגש השני ב-1.12.15.

בפינה של פול אוגדן: לוח האלף בית העתיק בעולם

חדש בבמת אורח: אלכס שפי על השימוש הישראלי והפלסטיני במטאפורות סכסוך מן הטבע

תגיות :
Dave parker; Flickr תמונה ראשית
פוסטים רלוונטים בנושא

תגובות

דב קרמר
שלום רב במדור "גבול מלוכה וחמדת ארצות" ציינת, "נאות קודש. בעקבות ספר שמות". חפשתי ולא מצאתי. אנא ציין הקשר או מקום מדויק. תודה, דב
26 בנובמבר 2015 הגב
אפרים חזן
לדב קרמר - בעקבות "נהלת בעזך אל נוה קדשך" בשירת הים, והפייטן נקט צורת רבים של נוה
02 בדצמבר 2015 הגב
טבעונות
בשר זה רצח צמחונות לנצח אתה נהנה התרנגול מתענה
27 בדצמבר 2015 הגב
אנונימי
משעמם לי
27 בדצמבר 2015 הגב
אנונימי
להלהלהלהלה אבא קריר
27 בדצמבר 2015 הגב
ילצחלחלך
היי ראם
27 בדצמבר 2015 הגב
ילצחלחלך
היי ראם
27 בדצמבר 2015 הגב
ילצחלחלך
f
27 בדצמבר 2015
גרגמל
מיינקראפט
27 בדצמבר 2015 הגב
Barnypok
RqdTs6 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
03 בינואר 2017 הגב
Barnypok
zWPcKg http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
06 בינואר 2017 הגב
matt
jdAwAE http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
29 בינואר 2017 הגב
chaba
bhsBDG http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
29 בינואר 2017 הגב
gordon
4H7g9Z http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
31 בינואר 2017 הגב
dobson
bdi78J http://pills2sale.com/ cheap viagra
08 באוקטובר 2020 הגב
dobsonz
Vbmtgs http://pills2sale.com/ levitra nizagara
18 באוקטובר 2020 הגב
Merziuz
yBjCqZ http://pills2sale.com/ viagra online
14 בנובמבר 2020 הגב
dobson
kjUZQf https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
04 בדצמבר 2020 הגב
johnan
Wgr8Z3 http://xnxx.in.net/ xnxx videos
12 בדצמבר 2020 הגב
dobson
IXjuBO https://writemyessayforme.web.fc2.com/
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
DoVs8n https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay
15 בדצמבר 2020 הגב
dobson
GN5sfo https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
rWR5p9 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
r6IAS6 http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930
17 בינואר 2021 הגב
markus
5HWYeJ https://beeg.x.fc2.com/
26 בינואר 2021 הגב
markus
How7Lj https://buyzudena.web.fc2.com/
27 בינואר 2021 הגב

הוספת תגובה