עשר המכות של העברית, והגדת החרות של סטלין

רוביק רוזנטל | 22 באפריל 2016

מהן עשר המכות שבהן הוכתה העברית, איך חברו יחד שמש העמים וההגדה של פסח, איך הורסים מתקני השגיאות מטעם עצמם את העברית, וחדשות ממחלקת קטועי הגפיים

ואלו עשר המכות שבהן הוכתה העברית שוק על ירך.

גלובלית. האנגלית האמריקאית נתקעה בגרוננו, לא לבלוע ולא להקיא. "מרגיש לי מלוכלך, עושה לי שכל לעשות עכשיו מקלחת".

ווטסאפית. שם כולל לתרבות השיח הקטוע, המקוצר והשטוח. "מה?" "אה!" "ואללה?" "פששש!" "פחחחח" "בלעעעע".

טוקבקיסטית. הקללות הנמוכות עברו מן הרחוב אל הרשת, והחלו לעצב את השיח הציבורי, הפוליטיקה ושפת נבחרי הציבור. "יאללה יאללה מניאק, לך לזיין ערבים יאומו, משתין עליך בקשת, כוס אמוק עליך וקאט זה בולשיט".

מאממת. שם זמני לתופעה ותיקה ומתרחבת: יותר ויותר עיצורים הופכים לתנועות אוויר חסרות זהות, כולל א', שלא לדבר על ע', ה' וי': "בליל אָסדר אולֵך לִיות אומֶס איסטֶרי באֶמֶק איזרָאל".

משפטית. משפטנים למיניהם, שופטים, עורכי דין ומנסחי חוזים סבורים עדיין שהשפה המסתורית שהמציאו היא פסגת הלשון: "דא עקא שדַיוּת הראיות הלכאורית אינה מותירה מקום לקצה קצהו של בדל ספק ספיקא".

סגולית. שם זמני לתופעה ההולכת ומתרחבת: החיריק הולך ונעלם מהעברית, ולא רק בצבאית מדוברת: "תֶשמע, הֶרגשתי כבר מֶזמן שהחֲבֵרֶם בבסֶס מֶתעלמֶם מֶמני".

פוֹצית. טהרני העברית יזכירו לנו שוב ושוב שאנחנו לא יודעים עברית, שצריך להגיד שְמַרתם וכַמָּה במלרע, להאריך כל שווא נע, לכַכֵּב ולרכוב ולהכְחיש, ולהתעקש על חלְבן וסינר.

קלישאית. מילים, שמות תואר ופעלים משתלטים על המוח והפה: "הכל מדהים וקסום אחי, כפרה עליך, תביא חיבוק, ותכלס סבאבה כאילו?"

רגשונית. אי שם בחדרים ספוגי עשן בטוקיו ובעמק הסיליקון יושבים אנשים שלא נכיר ויוצרים עבורנו סימנים שבעזרתם נוכל תמיד ובכל מצב לבטא מה אנחנו מרגישים, קליק אחד ושמחה ועצב מתערבבים יחדיו.

שגיעית. מכת שגיאות הכתיב כבר אינה עניין לתלמידים בראשית דרכם ולעולים חדשים. ולהלן מקבץ ששלחה לנו יהודית פרידמן מעבודות סטודנטים אך לאחרונה, הצורה הנכונה בסוגריים: תחופים (דחופים; תכופים); מלכותי (מלאכותי); בו (בוא); מוסג (מושג);  כריש (קריש); סחיר (שכיר); פטרון (פתרון); ממצא (ממצֵה); משוחות (משוכות); הפריח (הפריך); עיקוב (עיכוב); מטווה (מתווה); מגביל (מקביל); נתמח (נתמך); שותף (שוטֵף); לקמט (לכמת); כורך (כורח); ממוצא (ממוצע).

עוד מכות, הא לחמא, אחד מי יודע ושאר ענייני סדר כהלכתו בזירה הלשונית ראו במחזור לפסח, רגע של פיוט.

סטלין קורא בהגדה

יופייה של ההגדה של פסח הוא בפתיחות של יוצריה, ובמסורת היהודית המאפשרת להוסיף ולגרוע, כל דור ודור וכל עדה והשקפה כראות עיניה. אחת ההגדות המוזרות והמרתקות בשרשרת הזו היא מה קרוי 'הגדת החרות', ובכינוי מקובל 'הגדת סטלין', ותודה לד"ר צבי צמרת.

הגדת החרות

ההגדה יצאה לאור ב-1953, חודש לאחר מותו של "שמש העמים" סטלין, על ידי קבוצה הקרויה "חוג הנוער המתקדם", שאחז בעמדות מרכסיסטיות אדוקות, ועם זאת התעקש לשמר את מסורת הפסח היהודית כהלכתה. ההגדה, כך נכתב, מוקדשת "למנהיג הנאבקים שחרור לאומי וסוציאלי, יוסף ויסארינוביץ' סטלין", בעמוד השלישי של ההגדה מופיעה תמונתו של סטלין ותחתיה המילים "הוא אל חבר – באהבה לוהבת, הוא אל מול אויב – ניצב חזק כפלד!". מתחת  להקדשה נכתבו המילים הבאות:

"פרולטריון היכון לקרב האחרון!

עבדים זקפו גבות וברכיים!

צבא הפרולטריים עמוד איתן!

תחי המהפכה! שגבי ותחתורי עוד!

זוהי מלחמה ענקית ויחידה, מכל שידעה ההיסטוריה"

מה נשתנתה מאה זו מכל המאות?

לצד קטעים הלקוחים חלקם מן ההגדה המסורתית, כולל קטעים משיר השירים וסיפורי יציאת מצרים, מציעה הגדת החרות גירסה משלה ל"מה נשתנה":

"מה נשתנתה מאה זו מכל המאות?

שבכל המאות היה שחרור העמלים שאיפה בלבד, ואילו במאה זו הפכה השאיפה למציאות.

שבכל הדורות היו עמלי העולם משועבדים, ואילו בדור הזה משוחרר שליש האנושות מעול מדכאים.

שבכל התקופות היו העריצים מקדשים מלחמה על דם ההמונים, ואילו בתקופתנו התחברו ההמונים בתבל למלחמה למען השלום.

שבכל השנים היינו משועבדים להון הבריטי, ועתה אנו משועבדים להון האמריקאי.

שבכל העתים היה חלוץ מאבק העמלים חלש, ואילו עתה הפך הוא לארגון כביר כוח.

שבכל המאות היינו משועבדים לדורשי רעתנו, ואילו במאה זו נשתחרר עם שאר העמים מעול הכבלים".

הגדת החרות 1

טהרנים כאויבי העברית

הקלישאה אומרת, שמרני אלוהים מידידיי, מאויביי אזהר בעצמי. במקרה של העברית מדובר בקבוצה אדוקה של שומרי סף של השפה מטעם עצמם, שכל עניינם הלשוני הוא לתפוס את זולתם (לעולם לא את עצמם) נכשלים בשגיאות ושיבושים. התופעה מייצגת התנשאות וחוסר תרבות, אבל מעבר לכך היא חושפת אי הבנה עמוקה של השפה. שפת הדיבור השוטפת והטבעית אינה כפופה לכל כללי ודקדוקי התקן הלשוני, לא באוצר המילים, לא בצירופי הלשון, לא בתקנים דקדוקיים מחמירים. טהרני הלשון סבורים שתמיד ובכל מצב 'הנכון' דוחק את 'הבלתי נכון', וכי יש רק 'נכון' אחד. על הדרך הם משניאים את השפה על סביבתם, וגם מפזרים אמיתות לכאורה, שאין להן דבר עם המציאות הלשונית.

וכך ניגשת אלי מאזינה לאחר הרצאה שנתתי באחד מיישובי הארץ ולוחשת לי, "אתה יודע שאסור להגיד 'תמסור ד"ש'". "מאיפה הוצאת אז זה", אני שואל בחלחלה. "מפקחת אחת שיודעת מצוין עברית הסבירה לי שאסור לומר 'תמסור ד"ש', כי ד"ש אלה ראשי תיבות של 'דרישת שלום', ולמסור ולדרוש זה אותו הדבר. צריך לומר: "תמסור שלום".

עקיצת יתוש? אין חיה כזאת

הגולש אלון כותב לי בזעם לאחר שיחת רדיו שבה דיברתי על 'עקיצה' בהקשר לענבל אור, "איך העזת לזלזל בחוקי הזואולוגיה ולומר 'עקיצת יתוש', 'עקיצת עכביש'. ליתוש ולעכביש אין עוקץ. ואיך העזת לזלזל בעברית ולומר 'דקירה עם מוט חשמלי' ולא 'דקירה באמצעות מוט'.

רות כותבת לי: "באחת מגיחותיך לחדשות הלילה חזרת מספר פעמים על 'בגלל ש...'. ואני למדתי שיש לומר 'מפני ש...'.

אפשר להיכנס לעובי הקורה של כל אחת מהערות אלה. למשל, שעודפות אינה שגיאה. אין כל רע ב'תמסור דרישת שלום', ו'תמסור ד"ש' ודאי אינו עודפות, שהרי 'ד"ש' הפכה לתיבה עצמאית. צריך לשוב ולומר שמילים מרחיבות את משמעותן לאורך הדורות, ועל כן 'עקיצה' של בעל חי אינה רק 'דקירה על ידי (או באמצעות, או עם, או ב..) עוקץ', אלא כל דקירה והטלת חומר בגוף על ידי חרקים למיניהם. צריך לשוב ולספר שמילות יחס הן תחום גמיש המאפשר וריאציות שונות, בוודאי בשפת הדיבור. כדאי להזכיר שהשימוש ב'בגלל ש...' במשמעות 'מפני ש...' נעוץ במקורות היהדות, ועל כך ראו הרחבה מאירת עיניים באתר האקדמיה ללשון.

את הטהרנים מטעם עצמם זה לא ישכנע, אבל לכם, כמו גם לעצמי, אני נותן טיפ לחיים: דברו חופשי, ואם צץ לכם טהרן תורן, מסרו לו ד"ש ממני, ואם צריך, תדקרו אותו (כן, שמתם לב, 'תדקרו' ולא 'דקרו', עתיד וציווי מחליפים זה את זה מקדמת דנא) עם מוט. רצוי חשמלי.

פתאום היה לי בלאק

בעקבות הטור העוסק בביטויים קטועים, שצצו בעברית כפטריות וזכו באתר לכינוי 'מחלקת קטועי הגפיים', שולח יקיר המדור אהרן מוריאלי אוסף משלו של קטועי גפיים, שלא הפכו נחלת הכלל אלא הם כהגדרתו "ייחודיים לאומרם":

"היו טענות ועוד כהנה" (דיווח של ערוץ 1 על הבחירות לראשות הליכוד, 13.8.07).

"היום נדע חַדְמָש מי הקבוצה המצטיינת" (אברי גלעד בתכנית "אחד נגד מאה", 15.5.08).

"הם בכלל לא אוהדים, הם זרע פורען" (אלי לוזון בריאיון לערוץ 1, 7.10.09).

"מלחמת ששת" (מתוך מופע של יורם טהר-לב שהופץ באינטרנט בינואר 2010).

"אחרי ההתנתקות מעזה תהיה יותר שפיכוּת" (חבר הכנסת ליברמן בריאיון טלוויזיוני אצל נסים משעל, אפריל 2004).

"כבר שתים-עשרה שנה אין לי עבר" (משה אלפרון בריאיון למעריב, דצמבר 2002).

"האמת היא שאצלך עברתי את הטבילה לפני שלוש שנים" (חברת הכנסת רוחמה אברהם בריאיון עם דן מרגלית, 8.3.05).

"פתאום היה לי בלאק" (השחקן ששון גבאי בתכניתו של יהורם גאון, 22.4.05).       

"דווחו על 5 רקטות בעוטף (אלמוג בוקר, כתב ערוץ 1, 2.8.14).

כלים מגעילים

יוסף בלכר שואל: פעולת הכשרת כלי המטבח לחג הפסח נקראת הגעלה. האם אפשר לדעת מה מקורה של המילה הזאת? הרי המילה גועל מסמנת משהו דוחה, מזוהם ומגעיל.

הקשר בין השורש גע"ל במשמעות גרם לדחייה, היה מלוכלך וכדומה, לבין גע"ל במשמעות ניקה וטיהר באמצעות מים רותחים הוא ככל הנראה מקרי. עם זאת יש כאן תופעה כללית יותר של חילופי א' וע'. געל במשמעות הלכלוך והדחייה מופיע גם בשורש גא"ל (ידיהם מגואלות בדם). מצד שני, יש סבורים שגעל במשמעות ניקה וטיהר קרוב אל גאל במשמעות שחרר, באשר עבודת הניקיון 'משחררת' את הכלים מן הזוהמה ומן החמץ של כל ימות השנה.

שאלות שנשאלו באתר: מה ההבדל בין חצוף לחוצפן, מה מקור הפועל להסתלבט, מה הקשר בין מלחמה והלחמה ועוד, ראו בשאל את רוביק, שאלות אחרונות

חדש בבמת אורח: פרופ' רינה בן שחר על השאיפה התמימה "לדבר בדיוק כמו שכותבים"

חדש בבלוג רב מילים: חשבז זבריר צועד במרעול, על הלחמים והרכבים בעברית

תגיות :
Nina paley; Wikimedia common תמונה ראשית
פוסטים רלוונטים בנושא

תגובות

אסף מרון
אהבתי מאוד! יישר כוח! מאד נהנה מכל ניוזלטריך . במיוחד היום מהקטע על טהרנות יתר
21 באפריל 2016 הגב
יעקב ברזילי
לענין "קטועי הגפיים"-יש "קטועים" שהם נחמדים ומתוכננים כמו "חדמש" ויש "קטועים "שהם פליטות פה אבל עדיין נחמדות ויפות ולא יוצרות בעיה בעברית כמו "זרע פורען" או "כהנה".יש " קטועים "שהן שגיאות בעלמה ואין בהם דבר יפה.אני הקטן בהחלט מסכים לעמדתו של רוביק בענין הטהרנים למינהם.השפה היא יצור חי ובועט שמתפתח באופן דינאמי ומלבד שהשפה נשארת צמודה פחות או יותר למקורה.רוצה להגיד שאפשר שמילה זו או אחרת או ביטוי זה או אחר יעלמו או יקבלו משמעות קצת אחרת והדגש אחר אבל אי אפשר להחליט למשל שעין כותבים ב-א'
25 באפריל 2016 הגב
JimmiXS
YJ8B0m http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
10 באוגוסט 2016 הגב
Reyes
I'll send you a text
31 באוגוסט 2016 הגב
Wilton
What part of do you come from?
31 באוגוסט 2016 הגב
Raphael
Canada>Canada
31 באוגוסט 2016 הגב
Maurice
Photography
31 באוגוסט 2016 הגב
Katherine
I like watching TV
31 באוגוסט 2016 הגב
Andrew
Could I order a new chequebook, please?
31 באוגוסט 2016 הגב
Dalton
A Second Class stamp
31 באוגוסט 2016 הגב
Josiah
Very interesting tale
31 באוגוסט 2016 הגב
Joshua
Photography
31 באוגוסט 2016 הגב
Rafael
No, I'm not particularly sporty
31 באוגוסט 2016 הגב
Clyde
I support Manchester United https://gist.github.com/32b8131f375b621a213782b90e0dbf61 devour cheap levitra canada tag J.C. Penney reached the new agreement with Stewart’scompany as it works to revamp its home department. The “JCPEveryday” items had been heavily discounted for months as theretailer tried to liquidate excess merchandise.
02 בספטמבר 2016 הגב
Katelyn
A law firm https://gist.github.com/5bda942a41008cd6b28c831e2ae015ca amiable levitra prices reflection repent Goldstein said Lindley is very happy with the settlement. She said he has not been able to find work since he was dismissed by Gallup in 2009, and that he returned to school to get a degree in fine arts from American University.
02 בספטמבר 2016 הגב
Monte
I can't get through at the moment https://gist.github.com/14586db6f3291a6341ce4d2b0a209a95 firmly levitra cheapest foggy dancer "The workshop was my point of entry to Los Angeles, whichcan be a big, scary town," said Morris, 43, who participated inthe workshop in 1999 and went on to win an Emmy in 2007 for bestmusic composition for "The Tudors."
02 בספטמבר 2016 הגב
Thomas
Where are you calling from? http://www.cfastresults.com/why-cfast/ retirement buy duloxetine online passage helpless Chemical reactions occur at lightning speed as electronsjump between atomic nuclei, making it virtually impossible tomap every separate step in chemical processes involving largemolecules like proteins.
10 באוקטובר 2016 הגב
JimmiXzS
oM7sDQ http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
15 באוקטובר 2016 הגב
JimmiXzS
OcPwOx http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
15 באוקטובר 2016 הגב
Barnypok
lhacEt http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
28 בדצמבר 2016 הגב
Barnypok
RpIP0o http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
02 בינואר 2017 הגב
Barnypok
YulvVH http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
04 בינואר 2017 הגב
Barnypok
DDxymW http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
06 בינואר 2017 הגב
matt
oojxCr http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
29 בינואר 2017 הגב
chaba
Jr8hm3 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
29 בינואר 2017 הגב
chaba
CHnx5x http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
30 בינואר 2017 הגב
matt
y1TGci http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
30 בינואר 2017 הגב
gordon
1bIRlq http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
31 בינואר 2017 הגב
gordon
Y8TJzU http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
01 בפברואר 2017 הגב
dobson
6mivok http://pills2sale.com/ cheap viagra
08 באוקטובר 2020 הגב
dobsonz
NqQGVe http://pills2sale.com/ levitra nizagara
18 באוקטובר 2020 הגב
johnanx
11n4GF http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
01 בנובמבר 2020 הגב
Merziuz
Nbyunz http://pills2sale.com/ viagra online
14 בנובמבר 2020 הגב
dobson
eJFs7K https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
04 בדצמבר 2020 הגב
johnan
HZvZwV http://xnxx.in.net/ xnxx videos
12 בדצמבר 2020 הגב
dobson
Nnye1w https://writemyessayforme.web.fc2.com/
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
rtUqiP https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay
15 בדצמבר 2020 הגב
dobson
kBNEZo https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
WNjiWV http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
2e8N8j http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930
17 בינואר 2021 הגב
markus
kAtmVe https://beeg.x.fc2.com/
26 בינואר 2021 הגב
markus
fF2vOz https://buyzudena.web.fc2.com/
27 בינואר 2021 הגב
גל
לקטועי הגפיים הצטרפה השאלה של נותני שירות טלפוני: "שלום, עם מי אני?"
14 במרץ 2021 הגב

הוספת תגובה