על תעשיית הדכדוך, ואיך הפכה ישראל למגדל בבל

רוביק רוזנטל | 07 באפריל 2017

איך הפכה המילה 'תעשייה' מקור לזלזול ובוז, ספר חדש מספר באילו שפות באמת דיברו בארץ ישראל לפני קום המדינה, ומשהו על מילים באנגלית שהן ממש בעברית, ולהיפך

בנימין נתניהו הגדיר את התקשורת הישראלית "תעשיית הדכדוך", והוסיף: "הם רואים פקקים, אני רואה מחלפים". על המילה פקק במשמעות המוכרת לכל נהג הרחבנו באתר בעבר. על המילה מחלף יסופר שאחד מקברניטי מע"ץ הקנאי לשפה התרגז על כך שכולם אומרים מַחְלֵף במקום מֶחְלָף, ודאג שמע"ץ יתקנו את כל שלטי ארצנו ויוסיפו סגול מתחת לאות מ'.

תעשיית החמלה ותעשיית השקרים

הדכדוך עליו מדבר נתניהו היא מילה תלמודית, בדרך כלל בצירוף "דכדוך הנפש", והיא קשורה למילים כמו דך (עני), והפועלים דיכא ודיכה וכן דיכוי ודיכאון. חיים הזז השתמש במשחק המילים "דכדוכי עניות", ועל בסיס אותו משחק, המקצוע הלשוני השנוא על רוב תלמידי ישראל הוא מקצוע הדכדוך. 'תעשייה' היא מילה שצצה בעיתונות העברית בראשית המאה העשרים, המחדש שלה אינו ידוע, והיא אינה מופיעה במילון בן יהודה. יצחק בן צבי חידש בעקבותיה את התואר תעשייתי.

'תעשיית הדכדוך' מצביעה על גלגול שעברה המילה. היא נולדה כתרגום של המילה האנגלית industry ומילים מקבילות בצרפתית ובגרמנית, ותאמה את החזון הציוני של משק מתפתח. ואולם כבר בראשית תחיית הלשון היא זכתה למימוש אירוני ואפילו מזלזל. המתנגדים לבן יהודה כינו את בן יהודה וחבריו, מחדשי המילים הנמרצים, בכינוי 'פבריקנטים', בגרמנית Fabrikant פירושו תעשיין. השימוש המזלזל מזכיר את הפועל לפברק, כלומר, לבדות סיפור, ולא במקרה. בגרמנית fabrizieren פירושו לבדות סיפור.

'תעשיית הדכדוך' היא שלב נוסף בשימוש במילה תעשייה: לכאורה התקשורת עסוקה בחיפוש אחר עובדות שידכאו את רוח הציבור. כאי לזכור עם זאת שעיתונות המציגה את המציאות באור ורוד ומחפשת רק אחר "החיובי" היא סממן מובהק של חברה טוטליטרית. לשימושים אלה נוספו בשנים האחרונות ביטויים כמו "תעשיית השקרים", אותו טבע ימיני בן-דרור בביקרתו על גורמים בארץ ובעולם הנלחמים בישראל באמצעות עובדות בדויות, לשיטתו, והוא אף הוציא ספר בשם זה. בשנת 2012 יצא לאור הספר "תעשיית החמלה", ובו ביקורת נוקבת על הארגונים לסיוע בינלאומי, המייצגים לטענת הכותבת אינטרסים זרים.

עברית היא עבודה, יידיש היא מנוחה

חייה של העברית בתקופה שבין תחיית הלשון לקום המדינה מעניינים יותר ויותר חוקרים. זוהי תקופה בה התגבשה העברית הישראלית במציאות של הגירה בלתי פוסקת. ספר מרתק באנגלית מאת ליאורה הלפרין בהוצאת אוניברסיטת ייל, שופך אור על התקופה. שמו, "בבל בציון", מרמז על התוכן: ביישוב הארץ-ישראלי שוחר העברית דיברו בבליל שפות. העולים, בחלקם, אימצו את העברית במרחב הציבורי, אבל בבית, ברחוב, בחברותא, דיברו בשפות המוצא: רוסית, פולנית, גרמנית וכל שפה אחרת שבה דיברו יהודים בגלות. המסקנה של הלפרין אירונית: מיתוס מגדל בבל הוא מיתוס של פיזור בעולם עקב ריבוי לשונות, אבל דווקא הריכוז של היהודים בארץ ישראל יצר מציאות של ריבוי וערבוב לשונות, מגדל בבל בציון.

בבל בציון

פרק מיוחד עוסק בתחום הפנאי, והוא חושף את יחסם של מנהיגי הרעיון הציוני למה שאיננו "עבודה": הציוני החדש צריך לעבוד ולא להתבטל, לתרום לחברה ולא להיות טפיל, להדגיש את האנחנו ולא את האני. איך השפה קשורה לכך? גם הדיבור בעברית הוא עבודה. הבטלנים שומרים על שפת המוצא, שהיא בעיקר יידיש. את העיקרון הזה מדגים סיפור על חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי ונשיא ועד הלשון, שנתפס דובר יידיש ברחוב ביום השבת על ידי נערי גדוד מגני השפה. הוא הסביר להם שעברית צריך לדבר, בעוד היידיש "מידברת", מדברת את עצמה, ועל כן היא מתאימה ליום המנוחה, היום של הבית והמשפחה.

המחקר של הלפרין מגלה גם כי נשים דיברו בביתן בשפות המוצא שלהן יותר מאשר גברים. טקסטים פרטיים רבים, מכתבים, יומנים וכדומה נכתבו בשפות זרות, והעולים קראו הרבה, אבל ספרות שאינה עברית.

אלטֶה זאכֶן, אלטֶה שִיך

העלייה החמישית, עליית הייקים, פיתחה בתל אביב את תרבות בית הקפה. רחוב בן יהודה נמלא תוך זמן קצר בעשרות בתי קפה שפתחו יוצאי מרכז אירופה, ועל כן הוא כונה "רחוב בן יהודה שטראסה". בבתי הקפה, כפי שמראה המחקר, כמעט לא נשמעה השפה העברית. הלפרין מביאה סיפור מתועד על ילד הבא עם אמו לבית קפה. האם מדברת אתו בגרמנית, והוא מצביע על שלט בבית הקפה: "פה מדברים רק עברית". "אה, זה מיועד למלצרים", עונה האם. מסתבר על פי המחקר שבבתי קפה רבים גם המלצרים דיברו גרמנית. כותבי מכתבים לעיתונות התלוננו שישבו בבית קפה בתל אביב, והרגישו כאילו הם בברלין.

פרק נוסף עוסק במרחב המסחרי, השוק, בתי המסחר ורוכלי הרחוב. השוק, מתארת הלפרין, היה אזור רב לשוני בכל הערים הגדולות. המסחר נחשב מקצועי אופייני ליהודי הגלותי, והעובדה שהסוחרים בארץ ישראל נהגו לדבר בשפות שונות הבליטה את הפער בין החזון הציוני למציאות הגלותית בארץ המובטחת. תל אביב מלאה רוכלים, חלקם עולים שלא מצאו עבודה קבועה וחלקם ערבים. כמה מן הכותבים מתלוננים כי "רחוב קינג ג'ורג' מזכיר רחוב בוורשה". הרוכלים, גם הערבים, נהגו לקרוא קריאות ביידיש, כגון "אלטֶה זאכֶן, אלטֶה שִיך" (דברים ישנים, נעליים ישנות). מוכר נרות נהג לקרוא ביידיש "ליכט און זיף און שוובאלאך" (נרות, סבון וגפרורים). תלמידי הגימנסיה הלחינו את הקריאה, תרגמו אותה לעברית ונהגו ללכת ברחובות ולשיר את הסיסמה המעוברתת.

המאבק על לשון המברקים

גורם נוסף שאתגר את המאבק על העברית היה השלטון המנדטורי. אמנם הצהרת בלפור קבעה שלוש לשונות רשמיות: אנגלית, ערבית ועברית, אך היהודים בפלשתינה נתקלו בשורת לחצים להשתמש באנגלית בלבד בבואם במסדרונות השלטון, בבתי דואר ובבתי מסחר. המשפטים נערכו באנגלית ובערבית, וכמעט לא התאפשר דיון עברי. היהודים ברובם לא ידעו אנגלית, וכאשר נדרש כבר מסמך בעברית, דרשו המוסדות לא אחת להציג אותו בתעתיק לאותיות לטיניות. המברקים נכתבו על פי חוק באנגלית בלבד. פעיל עברית תוסס בשם ישראל עמיקם ניהל בעניין זה מאבק עקשני, והגיע עד מוסדות ניהול המושבות בלונדון. תביעתו לאפשר העברת מברקים באותיות עבריות התקבלה, אבל דווקא המוסדות הציוניים הערימו קשיים בדרכו למימוש ההחלטה, ונמנעו מלתרום למאבקיו.

מאבק מקביל היה על סוגיית הערבית: האם על היהודים ללמוד ערבית במצב של עוינות מתגברת והפרדה חברתית. מאבקים דומים נערכו על הוראת שפות זרות בבתי הספר, והחשש שלימוד יתר של אנגלית וצרפתית יאיים על העברית.

חשוב לזכור שריבוי לשונות בחברת מהגרים הוא טבעי ואף הכרחי. הייחוד של אותה תקופה הוא שריבוי הלשונות אפיין את דור המהגרים בלבד, ולא חלחל אל הדורות הבאים. הצברים אימצו את העברית והיא הייתה שפתם העיקרית מינקותם. ואם לסיים בנימה אישית, גדלתי בבית דובר גרמנית, וזו השפה של ילדותי, לא העברית. בגן הילדים ובבית הספר כבר היה ברור: מדברים עברית ורק עברית, והגרמנית הפכה לקופסה שחורה, שנפתחה פה ושם אך לא נעלמה מעולם.

היא זה הוא והוא זה מי

אתר breakingisraelnews עוסק בין היתר בקירוב היהודים האמריקנים לשפה העברית, ותודה לגבעון קורנפלד. למשימה נרתם אילון גולד, קומיקאי יהודי-אמריקני, המנסה ללמד את בתו עד כמה העברית דומה לאנגלית ולכן קל ללמוד אותה. בשיחה המצולמת אתה הוא מסתמך על קטע מיתולוגי של אבוט וקוסטלו משנת 1953, העוסק בשמותיהם של שחקני בייסבול, שהם גם מילים או ביטויים באנגלית

אילון מנסה לפשט את השפה העברית לבתו, אבל העניינים מסתבכים והולכים, כפי שתראו בסרטון בקישור הבא.

וזו טבלת שיר הבלבול של אילון ובתו.

משמעות באנגלית

תעתיק לאנגלית

תרגום לאנגלית

מילה עברית

איזשהו, כלשהו

any

me

אני

אני

me

who

מי

מי

who

he

הוא

הוא

he

she

היא

ילד

boy

Come on, girl

בואי

אמא

ma

what

מה

כלב

dog

fish

דג

נמוך

low

no

לא

למות

die

enough

די

יכול

can

yes

כן

לנו זה לא יעזור, כפרה

באתר הזירה הלשונית הצטברו עם השנים גירסות לשוניות של כותב האתר להגדה של פסח. ניתן למצוא אותם במדור "רגע של פיוט".

"בצאת ישראל ממצרים" מספר על הגלויות שהתקבצו בארץ ישראל עם תחיית הלשון, אבל שמרו על השפה שאתה הגיעו, ראו "בבל בציון" בטור השבוע.

"חד גדיא" מספר על מנהיגי ישראל, שכל אחד בתורו טרף את קודמו, והותיר להיסטוריה ביטוי שדווקא אותו היה שמח שנשכח. במופע "אין עלייך אחותי" נוסף לפיוט בית זמני (או שלא):

"אז לבית הלבן נכנס דונלד טראמפ, הנשיא/ ביזה מוסלמים ונכים ונשים/ פיזר שקרים, את התקשורת שבר/ רק את ביבי שלנו עשה מאושר.

על פי החוקים, בסוף הקדנציה/ הדונלד יזוז ויצא לו לפנסיה/ אבל לנו זה לא יעזור, כפרה/ נתקענו לנצח עם ביבי ושרה.

ושוב נלך מבחירות לבחירות/ ונצפה לנחמות, ישועות ובשורות".

במחזור השירים לפסח אפשר למצוא את ארבע הכוסות המוקדשות לרובדי השפה, הא לחמא עם תרגום לעברית צהלית, אחד מי יודע מתאר את מרכיבי השפה העברית ועוד. חג שמח!

ארבע הכושיות מתכוננות לביאור חמץ

אלכס שפי איגד עוד מקבץ משעשע ומטריד של שיבושי לשון, כתיב וצירופים. כמה מהם קשורים ישירות לפסח:

אגדה של פסח: "שלום לכולם לפניכם אגדות של פסח, לחג פסח! תהנו!" (עיר האתרים)

ארבע הכושיות: "כל ילד מחכה לשיר את ארבעת הכושיות, לכן ברגע שמגיע החלק הזה בקריאת ההגדה, כדאי לשתף את הילד, להורות לו לעמוד על הכיסא ולשיר את הכושיות" (תפוז בלוגים –חוג מן)

ביאור חמץ: "אני לא עוברת עם נר ונוצה באישון לילה ומקפידה על ביאור חמץ" (ייעוץ קולינרי טבעוני –yovegan).

המקבץ המלא, חדש ב"במת אורח".

על רובוטים ועפיפונים

ישי רוזנבאום מתייחס למילון הרובוטיקה מן הטור הקודם: "שמחתי לראות שבטור הקודם התייחסת לאליפות הרובוטיקה, שכן גם לי יש עניין אישי בה, היות ואחייני, אופק זאבי, הוא רובוטיקאי, וקבוצתו סיימה את האליפות הזאת במקום החמישי. שלחתי לו את המילון ושאלתי אם הוא מכיר מושגים נוספים, והוא תרם את המונח ״פירסט׳ניק״, שזו במילותיו ההגדרה שלה: ״מילה המתארת בני ובנות נוער אשר משתתפים בקבוצת FRC, כאשר תיאור זה בא לרוב על מנת לאפיין אדם כחנון מוזר, משהו בעל אנרגיות והתלהבות.״

אלי שביט כותב: בהמשך לרשימה על השפיפון-עפיפון, ברצוני להפנות את תשומת ליבך לעובדה שהמונח "נחש מעופף" כנראה נגזר גם מתרגום חפשי של המילה הרוסית לעפיפון שמשמעותה נחש-אויר: "воздушный змей" (vozdushnyy zmey). ראה קישור לבלוג העפיפונים שלנו. יתר על כן, במילון אבן-שושן במהדורת 1968 בערך "עפיפון", עדיין ניתנת ההגדרה "נחש מעופף".

שאלות חדשות שנשאלו ב'שאל את רוביק': איך אומרים ברבים נענע, מהיכן הגיעה המילה מריחואנה, מתי נגמר הערב ומתחיל הלילה ועוד, ראו בשאל את רוביק, שאלות אחרונות, בשני הדפים. יש ללחוץ על השאלה לקריאת התשובה. 

תגיות :
google images תמונה ראשית
פוסטים רלוונטים בנושא

תגובות

רמי
לנושא התעשיה זוכר אני מימי ילדותי שהוקם בחיפה מפעל א. אילין תעשיות ליצור רכב ישראלי על פי תכנון של חברת קייזר וסטודיבייקר לאחר כישלון המיזם ליצני הדור החליפו את שמו של המפעל הכושל ל א. אילין מעשיות
06 באפריל 2017 הגב
dobsonz
OwtIyM http://pills2sale.com/ levitra nizagara
18 באוקטובר 2020 הגב
johnanx
i5C1iC http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
01 בנובמבר 2020 הגב
Merziuz
HKskB9 http://pills2sale.com/ viagra online
14 בנובמבר 2020 הגב
dobson
3ibtzt https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
04 בדצמבר 2020 הגב
johnan
p18aHZ http://xnxx.in.net/ xnxx videos
12 בדצמבר 2020 הגב
dobson
1bWkHW https://writemyessayforme.web.fc2.com/
13 בדצמבר 2020 הגב
dobson
gmfhT6 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay
15 בדצמבר 2020 הגב
dobson
KdYfqj https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
y7ZDV1 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
09 בינואר 2021 הגב
johnanz
UfDYsp http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930
17 בינואר 2021 הגב
markus
5ADGCw https://beeg.x.fc2.com/
26 בינואר 2021 הגב
markus
jf6H0i https://buyzudena.web.fc2.com/
27 בינואר 2021 הגב

הוספת תגובה