מ'שר התורה' ועד 'פאר הדור': סודות המיתוג של הרבנים החרדים

רוביק רוזנטל | 25 במרץ 2022

הלוויה המתוקשרת של הרב קנייבסקי חשפה את הנוהג להצמיד תארים לרבנים החשובים, שרובם הם "גדולי הדור". יש שזוכים לכינוי המיועד רק להם, ויש מאבק על ביטויים גנריים כמו 'מרן' או 'גאון'; ספר חדש של משורר הפלינדרומים נעם דובב מוקדש הפעם לאחיו שהלך לעולמו, ועוד על מזג האוויר ועל המצרית והעברית

הלוויית הענק המתוקשרת בעקבות פטירתו של הרב קנייבסקי הייתה מלווה בתואר שדבק בו: "שר התורה". 'שר התורה' הוא חלק מתרבות ענפה של כינויים הממתגים רבנים מובילים. זוכים לו מעטים, אבל יש גם מיתוגים בעלי תפוצה רחבה. כמה וכמה רבנים זכו לכינוי על פי שם הספר החשוב ביותר שלהם, לעיתים שם הספר כבר מכיל רמז על שם האיש. ולהלן מילון כינויי המנהיגים החרדים, ותודה לעיתונאי יאיר אטינגר מתאגיד כאן, ולפרופסור חננאל מאק.

החזון איש והבאבא חאקי

אביהם של ישראל. כינוי של הרב מרדכי אליהו, על פי שם סדרת ספרים שערך בנו שמואל אחרי מותו.

אדמו"ר. שם גנרי למנהיג רוחני בחסידות, והיום ראש חצר חסידית. ראשי תיבות של "אדוננו מורנו ורבנו". אגב, המשטרה קראה למבצע ההלוויה של הרב קנייבסקי "מבצע האדמו"ר". קנייבסקי הליטאי מתהפך בקברו.

באבא ברוך. הרב המקובל ברוך אבו חצירא.

באבא חאקי. הרב המקובל יצחק אביחצירא. קרוב משפחתו של הבאבא סאלי.

באבא סאלי.  הרב המקובל ישראל אבוחצירא. מילולית: "אבא המתפלל".

גדול הדור. הביטוי נפוץ ביותר. יש רואים בו שימוש יתר עד כדי זילות, ועל התואר מתקיימים מאבקי יוקרה. מקור הביטוי בתלמוד, והוא משמש לציון אישיות יהודית בולטת ומכובדת. מהביטוי נגזר הביטוי המקוצר 'גדולים' או 'גדוילים' בהגייה אשכנזית, ומכאן "מועצת גדולי התורה" של הליטאים.

ה'אבי עזרי'.  רבי אלעזר מנחם מן שך, מחשובי הרבנים החרדים במאה העשרים. על פי שם ספרו.

האבי עזרי

מצבת ה'אבי עזרי': אף הוא זכה לתואר מרן.

ה'אמרי אמת'. כינויו של הרב אברהם מרדכי אלתר, על פי שם ספרו.

הגאון. כינוי נפוץ לרבנים חרדים. לעיתים הוא מופיע כמילה עצמאית, כמו בידיעה הבאה: "הרב הראשי הגאון הרב לאו גדול הדור מבקר בבית קנייבסקי", או "הגאון הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, הלך לבית עולמו". בדרך כלל הוא מופיע באמצעות האות ג' בראשי התיבות של הרבנים: הגרא"י אהרן לייב שטינמן: הגאון רבי אהרן. על תוספת הג' מתקיימים פולמוסים עזים. הביטוי זלג גם לרבני הציונות הדתית.

החזון איש. הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ. מכונה כך  על שם סדרת ספריו, המכילה ראשי תיבות של שמו. אי"ש: אברהם ישעיהו.

פני מנחם ושפת אמת

הנודע ביהודה. רבי יחזקאל לנדא, רבה של העיר פראג, על פי שם ספרו.

ה'פני מנחם'. רבי פנחס מנחם אלתר, אדמו"ר בשושלת מגור, על פי שם ספרו.

הרֹא"ה. הרב אברהם יצחק הכהן קוּק. על פי ראשי התיבות של שמו. כונה גם הראי"ה, וכן   'רואה האורות' הרומז לשם משפחתו: ביידיש קוק פירושו "הבט" או "הסתכל".

הראשון לציון. כינוי ממסדי-פוליטי לרב הראשי הספרדי, משמש כבר בשנים שקדמו לקום המדינה.

השולחן ערוך. כינויו של יוסף קארו, הפוסק החשוב מהמאה ה-16, על פי שם ספרו בן ארבעת הכרכים. מכונה גם 'הבית יוסף', וכן 'המחבר'.

ה'שפת אמת'. רבי יהודה אריה לייב אלתר, שימש כאדמו"ר של חסידות גור וכאחד ממנהיגי היהדות החרדית כולה לאורך עשרות שנים. נקרא על פי שם ספרו. אביו של ה'אמרי אמת'.

זקן המקובלים. כינוי שניתן לרב יצחק כדורי.

זקן רבני הציונות הדתית. כינוי שדבק ברב דרוקמן, עדות לחדירת מונחים חרדיים לציונות הדתית. בצלאל סמוטריץ אפילו השתמש בצירוף "מרן הרב דרוקמן", ובהרחבה: מרן הרה"ג [הרב הגאון] חיים דרוקמן שליט"א.

חכם באשי. כינוי לסמכות הדתית העליונה באימפריה העותומנית, הרב הראשי של התקופה.

מארי. הרב החכם במסורת התימנית. מילולית: האדון, ובמסורת עכשווית 'המורה'.

מלך המשיח. כינוי של מנהיג חב"ד הרבי מלובביץ'. יש שמוסיפים לשמו את הסיומת שליט"א, המיוחסת לאנשים חיים.

מרא דאתרא. מילולית: אדון המקום. רב ופוסק  של עיר או אזור.

מרא דאתרא ישראל. מילולית: אדון ארץ ישראל. סמכות הלכתית כלל ארצית. יוחסה גם לרב קוק.

צדיק הדור ורבן של בני הגולה

מרן. מילולית: "אדוננו". כינוי גנרי שניתן לדמויות מרכזיות רבות. ראשון המרנים היה רבי יוסף קארו, ובימינו דבק לשמו של עובדיה יוסף. נהגו להצמיד לשם גרשיים כאילו מדובר בראשי תיבות, ויחסו לכך צירופים כמו "ממאתיים רבנים נסמך" או "מורנו רבי נחמן", ואפילו "מרבי ניסים". הכינוי יצר מאבקים פוליטיים סוערים בין הקהילות השונות, בשאלה מי זכאי לתואר.

מרן ראש הישיבה. כינוי של אהרן יהודה לייב שטיינמן, קודמו של קנייבסקי, ראש ישיבת פוניביז'. הכינוי ניתן לו למרות שהיו הרבה ראשי ישיבות פוניביז', והוא לא היה ראש הישיבה הגדולה אלא ישיבה לצעירים, אבל זכה ליוקרה רבה.  

פאר הדור. יוחס לרב מיכל יהודה ליפקוביץ, המכונה גם הגרמ"י: הגאון הרב מיכל יהודה.

פאר הדור והדרו. כינוי שבח מפליג שניתן לרב עובדיה יוסף.

פוסק הדור. כינוי למי שפסקיו מקובלים על רוב הציבור. לכינוי זכו הרב יוסף שלום אלישיב, והרב החסידי שמואל הלוי ואזנר. ואזנר זכה לשלל תארים, כולל 'פאר בדור'.

מצבה לוואזנר

צדיק הדור. אדמו"ר מוערך במיוחד. לכינוי זכה רבי אהרן רוקח מחסידות בעלז.

רב. כינוי שיוחס בימי התלמוד לאמוראי התלמוד הבבלי. היום הוא תואר בשימוש נרחב, בעיקר אצל הליטאים: הרב קנייבסקי.

רבי. כינוי שיוחס בתלמוד לתנאים ולאמוראי ארץ ישראל. משמש היום בעיקר בקרב החסידים: הרבי מגור. הקיצור ר' ביטל בעברית העכשווית את ההבדל בין רב לרבי. כמו כן היה נהוג הביטוי היוקרתי רבן. הגייה אשכנזית נפוצה: רֶבֶּה.

רשכבה"ג. ראשי תיבות: רבן של כל בני הגולה. לכינוי אין מקור מוגדר, והשימוש בו, שהיה נהוג בגולה, משמש היום גם לרבנים החיים בארץ ישראל. חננאל מאק מצביע על כך שבספרי עזרא ונחמיה 'הגולה' מיוחסת דווקא לאלה ששבו מבבל לארץ ישראל. כשרוצים לומר על פוסק מסוים שאינו מן החשובים או המבריקים אומרים: "הוא לא רשכבה"ג".

שר התורה. כינוי של הרב קנייבסקי. הוא אינו חולק אותו עם רבנים אחרים.

חייך וכייח, כייח וחייך

בשבועות אלה יצא לאור ספר של יוצר מיוחד במינו, נעם דובב. דובב הוא 'פלינדרומיסט', יוצר המתמחה בפלינדרומים: מילים, משפטים וטקסטים מסוגים שונים שאותיותיהם בשני הכיוונים זהות, כדוגמת 'שמש' או 'מהמהם'. נעם גם מציע מילה פלינדרומים כחלופה עברית למונח: הִפּוּכוֹפֹּה, שגם הגימטריה שלה פלינדרומית: 202. גם את המייל שלו הוא מציע בדרך פלינדרומית – "המען: נעם". נעם חתום על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית, השיר "מות תום" הבנוי רובו על שמות פרטיים, ובו לא פחות מ-1111 מילים, מספר פלינדרומי בפני עצמו, וכמוהו מספר האותיות (4224) ומספר השמות בשיר (767). הוא גילה לנו ש"נטול גלוטן" הנפוץ היום הוא פלינדרום, וגם הציע פלינדרום דו-לשוני. בעברית: כלב, לך!, באנגלית: Go, Dog!

נעם הוא 'משורר פלינדרומי', כלומר, העיסוק בפלינדרומים אינו עבורו רק טכני או שעשוע אלא מקור ליצירה פואטית. בספר החדש, ששמו, הפלינדרומי כמובן, הוא "כְּשֶׁחָשַךְ", נעם עוסק בעיבוד האבל הכבד על מות אחיו עוז. על השירים שפוך עצב עמוק.

כשחשך

כמה דוגמאות.

שיר בשם הפלינדרומי "רץ עוד ועצר", הבנוי משורות בנות מילה אחת: רץ/ עמד/ נפל/ חלם/ קם/ חלה/ לחם/ קמל/ חלף/ נדם/ עצר.

שיר בשם "חומת מוח": קיר, חומה/ מול המהלומה/ מוח ריק.

שיר בשם "ננעל ענן": ננעל צער בחדרי/ ליל ירד/ חבר עץ לענן.

שיר בשם "רוך – זאת אזכור": הכרה עיגנה בי/ חום וחיבה/ נגיעה רכה.

בספרים קודמים, וגם בספר הזה, כמה שירים חוזרים על מילה פלינדרומית אחת או שתיים לכל אורכם. למשל, השיר "היה כך וכך היה": "חייך וחייך וחייך/ חייך וכייח/ כייח וחייך/ חייך וכייח/ כייח וכייח וכייח".

ושיר שכולו מילה אחת, "בור קרוב". הוא מתחיל "לִפֹּל/ וְלִפֹּל/ וְלִפֹּל..." וכך עד סופו – "וְלִפֹּל/ וְלִפֹּל/ וְלִפֹּל..."

על קופים, כלבים ומזג האוויר

הערות שונות הגיעו בעקבות הטור על מזג האוויר. גידי כותב: "ציינת שפירוש המלה 'עלעול' הוא רוח סערה. למיטב ידיעתי עלעול היא מעין מערבולת אוויר המתרחשת בעיקר במדבר, המעלה חול ואבק תוך כדי סחרור לגובה של מטרים אחדים. המוזיקאי ונגן העוד הנפלא יאיר דלאל הלחין יצירה הנקראת 'עלעול' המתאפיינת באווירה מדברית ומזרחית מקסימה. לטעמי עלעול יכולה לשמש כתרגום לסופה טורנדו, שנוצרת אמנם בנסיבות שונות לחלוטין, אבל גם היא מהווה מערבולת אוויר, אם כי בקנה מידה הרבה יותר גדול".

דייב כותב:  "הרשה לי לחלוק עליך לגבי המונח monkey בצי הבריטי. זה אינו סוג של תותח. בצי הבריטי נעשה שימוש בילדים קטנים, אפילו בני שש, להוצאת אבק שריפה ממחסני האונייה. הפתחים היו מאד צרים מטעמי בטיחות, ורק ילדים קטנים יכלו להשתחל לתוכם. לאותם ילדים קטנים שהביאו את אבק השריפה לתותחים קראו Powder Monkeys". 

עמי  כותב: "בביקורי באדינבורו לפני שנים שמעתי הסבר אחר ל-It's raining cats and dogs. הוסבר שהגשם היה כה חזק ששטף מן הרחובות פגרי חתולים וכלבים. ההסבר הזה מוכר כבר מהמאה ה-17".

נזלת, מפלי מים ונהר הירדן

אלישע פרוינד מתייחס למונח קטרקט, שפירוש גם מחלת עיניים וגם מפל מים, שנזכר בטור שעסק במצרים: "הבסיס למילה הוא 'קטר' שמשמעו למטה. וכך הנזלת מכונה גם 'קטר' (ביוונית Katarrhein למטה, ו rehin = נזילה), וקטרקט = מפל מים, אשד. הקדמונים האמינו שהעכירות בעין נובעת מהקצף הלבן מהסוג שמלווה את מפל המים".

עוד כותב אלישע:  "המצרית תרמה לא מעט מילים לעברית. למשל: שנהב, הלחם של שן+יב (במצרית – פיל), אחו (במקור שטח ירוק), תיבה (במצרית TBT, ארגז), וגם אבנט, אבטיח, סוף, צי. כך גם השם משה, שמשמעו 'נולד' או 'בן של' (כמו רע מסס = נולד מהאל 'רע') . מעניין המקור לשמות של מספר נהרות ונחלים בישראל. מכיוון שהאזור היה בשליטה מצרית, נותרה השפעת השפה על אתרים. לדוגמה: נהר הירדן אינו אלא הלחם של יאר+דן. כך גם הירמוך והירקון. המילה YARO במצרית עתיקה משמעותה נהר, והיא משתקפת היטב בשם 'יאור'. קוריוז מעניין הוא השימוש בצירוף 'עין הרע' (טפו-טפו). רע היה אל מצרי (אל השמש והטוב) שסימנו בכתב החרטומים (הירוגליפים) היה עין. השימוש בסמליל זה כנגד פורענויות היה מקובל ככל הנראה בעולם העתיק, והתגלגל לעברית במשמעות שגוייה".

שאלות שנשאלו ונענו ב'שאל את רוביק': מה ההבדל בין גבורה לבין אומץ, מה הקשר בין 'רגיל' לאיבר רגל, איך אומרים בעברית ליבידו, מיהי אחותך הצולעת, האם אדם מדושן עונג טובל בזבל אורגני ועוד, ראו בשאל את רוביק, שאלות אחרונות, בשני הדפים. יש ללחוץ על השאלה לקריאת התשובה.

תגיות :
חרדים, ויקיפדיה תמונה ראשית

תגובות

גונן
רשכבה"ג ולא רשבה"ג בנוסף יש לציין ש"גדולים" אינו בשימוש רק פנים חרדי. אף הציונים החילונים הקדומים (החשובים שבהם) כונו במכתבים "הגדולים שבארץ ישראל"
24 במרץ 2022 הגב
גונן
כ"כ חסר הביטוי "רבה" בסגול, אשר אינו "רב" ואינו "רבן"
24 במרץ 2022 הגב
איתי קגן
כמה טעויות בתארי רבנים: ״מארי״ התימני משמעותו המילולית ״אדוני״. כך גם ״מרן״ הוא אך ורק ״אדוננו״. ואן צריך להיות ״מרא *דארעא* ישראל״ - אדון ארץ ישראל. התרגום ״מורה״ הוא בשל דמיון הצליל המקרי בלבד. טעות זו אגב ישנה, למשל בביטוי האשכנזי ״אבי מורי״, שהוא תרגום של ״אבא מארי״ - ואכן אפשר למצוא לצידו גם ״אבי אדוני״. לגבי הקיצור ר׳ - הוא נוהג רק לגבי ״רבי״ ולא לגבי ״רב״, כך שהאבחנה לא בוטלה (לפחות בכתיבה הקלאסית). אולי לא מיותר לציין שהאשכנזים שכותבים ״רבי״ הוגים אותו למעשה ״רֶבּ״ בסמיכות, או ״רֶבֶּה״ בנפרד.
24 במרץ 2022 הגב
גונן
גם הרב עובדיה כונה "שר התורה", לא רק הרב קנייבסקי שם זה מבטא שליטה, בקיאות והתמצאות אבסולוטית בכל מקצועות התורה.
24 במרץ 2022 הגב
גונן
הביטוי המקביל ל"מקובל" הינו "שר בית הזהר" על משקל "שר בית הסהר" שמוזכר בסיפור יוסף ופוטיפר
24 במרץ 2022
אבי
כמה מורים נכנס לקבר של מר ואזנר? ואיך זה שבין כל ה"גאונים" המופלגים לאורך כל השנים אין אפילו גאונה אחת?
24 במרץ 2022 הגב
פרלמוטר דניאל
רב בצירה או סגול הוא תואר כבוד שהאשכנזים נתנו לכל אדם גם אם לא הוסמך לרבנות.
24 במרץ 2022 הגב
בני לשם
Antichrist : משיח שקר "the Antichrist is coming, even now many antichrists have come" (1 John 2:18).
24 במרץ 2022 הגב
דב אבידב
לכינויי רבנים אפשר להוסיף את "נועם אלימלך" שניתן לרבי אלימלך מליז'ענסק על ספרו
24 במרץ 2022 הגב
רות למדן
בהמשך לפלינדרומים: ראוי להזכיר את ר' יהודה אריה מודינא (1571 - 1647) שחיבר שירים שניתן לקראם מימין לשמאל בעברית ומשמאל לימין באיטלקית.
24 במרץ 2022 הגב
נעם פרג'ון
רק אציין שמלך המשיח הוא מושג רחב הרבה יותר ממה שהוא נראה, והפולמוס לגבי הקשר בין האדמו''ר מחב''ד זצוק''ל להגדרות של משיח עמוק מדי בשביל הפלטפורמה הזאת.
08 באפריל 2022 הגב

הוספת תגובה