החיילים

רוביק רוזנטל | 18 במרץ 2016
גירסה ראשונה הופיעה בספר "הלקסיקון של החיים", הוצאת כתר, 2007. איורים: תמר קלנר

הצבא הישראלי יצר שפה עשירה בכל תחומי הפעילות הצבאית, ההווי וההיררכיה הצבאית לסוגיה

הצבא הישראלי נדרש עם הקמתו, ועוד לפני הקמת המדינה, ליצור שפה. השפה נועדה לצרכים שונים. הראשון שבהם הוא הצורך המבצעי. הצבא נדרש לקבוע שמות השונים לאימונים ולמצבי קרב, לכלי נשק וחימוש, לשרשרת הפיקוד ועוד. צורך שני היה תחום שפת המשימה הצבאית היומיומית, הפקודות ושפת הקשר, וכאן נולדו לא רק מילים וביטויים אלא גם תחביר מיוחד שאופיו לקוני. לצד אלה צמחה באופן טבעי שפת חיילים. גם היא ינקה מהסלנג המקובל ב"הגנה" ובפלמ"ח, ועם השנים התפתחה, הוסיפה יסודות רבים ופלטה אחרים. למרות שינויים מפליגים בצה"ל עצמו, וביחס החברה הישראלית אליו, הסלנג הצבאי הוא עדיין עמוד מרכזי, אם לא עמוד התווך של הסלנג הישראלי בכלל.

לעומת מרכיבים אחרים בסלנג הישראלי, בסלנג הצבאי בולטת שליטה כמעט מלאה של העברית. הסלנג הפלמ"חאי הושפע מאוד מן הערבית, אך עקבות ההשפעה הזו כמעט נמוגו. נותרו ביטויים מעטים שמקורם בצבא הבריטי, כמו אפטר ומסטינג. ניכרות בו תופעות לשוניות מקובלות, כגון הצמדת סיומות לועזיות ליסוד עברי – כמו למשל פטורניק וגולנצ'יק. בסלנג הצבאי נוכחת, במידה מעוררת השתאות, תופעת ראשי התיבות. במקרה זה ניכרת השפעת תרבות ראשי התיבות של השפה הצבאית הפורמלית, וכן מדרשי ראשי תיבות על מילים ומונחים קיימים. הסלנג הצבאי מושפע מאוד משפת הקשר הצבאית. השפה הזו נועדה מלכתחילה ליצור מילות קוד, אך המטרה הזו נשכחה והמילים חדרו לחיי הצבא ולעתים צורפו להן תוספות כגון 'חצאית דמעות' ככינוי סלנג לסמלת רווחה.

עיון בתכנים של הסלנג הצבאי מגלה כי הנושא המטריד יותר מכול את החיילים הוא ההיררכיה הצבאית. בפרק זה מובאים עשרות כינויים לחיילים שזה עתה התגייסו, וכן מונחים רבים העוסקים בקצינים ובזמן שנותר עד לשחרור. נושא מטריד נוסף הוא החופשות למיניהן. עם זאת, ניכרת יצירתיות רבה בכינויים הניתנים לכלי רכב צבאיים, כלי נשק, וכן תרבות מדרשי שמות הגנאי שמצמידים בני חיל מסוים לחילות אחרים. פרק מיוחד ומרשים בהיקפו הוא השפה שנוצרה בשני חילות שיצרו עולם משל עצמם, חיל האוויר וחיל הים.

פרק זה אינו עוסק במאפיינים הלשוניים והתחביריים של שפת הצבא בכלל. זו פיתחה ותרמה לעברית הישראלית את דפוס הריבוי של שמות עצם קיבוציים או בלתי ספירים, כמו 'נשקים' ו'דלקים', וכן את הנטייה לתאר תיאורי התרחשות מן העבר בלשון הווה. אלה ורבים אחרים ראויים להעמקה ולפיתוח.

פתח זיגים בשחור

אימונים ופעילות מבצעית

אוזניים. חיילי אויב הרוגים. נשמע בין חיילי הסדיר בשנות התשעים בלבנון.

אחד על אחד. סחיבת חייל על גב חייל אחר. אנגלית: one-on-one.

איקסים. חיילי אויב הרוגים. נשמע בין חיילים במלחמת לבנון השנייה.

אָלף נוּן אָלף נוּן. הודעת הרגעה בחזרה מפעילות מבצעית. ראשי תיבות: אין נזק, אין נפגעים.

אנגליה. הוראה ליציאה למשימה. משפת הקשר.

בּוּמים. 1. קולות המעידים על שיגור טיל או פגז. 2. קולות המעידים על מטוסי קרב שעברו את מחסום הקול.

בְּיבש. ללא תחמושת חיה: "ביבש הוא היה פוגע תמיד". גם: על יבש.

בַּלתָם. בלתי מתוכנן. מתייחס לכל מצב בלתי צפוי בשגרת הצבא או בפעילות מבצעית, התרחב לאזרחות.

בּרטוב, על רטוב. 1. אימון בתחמושת חיה. 2. במציאות, בעולם הממשי: "ברטוב זה נראה אחרת לגמרי". 3. ללא פתיחות והקדמות: "נתחיל ישר על רטוב" (בדיוני מטה).

גַּ'בֶּל. גבעה לטיפוס במהלך אימונים. רבים: גַ'בְּלָאוֹת. ערבית.

גוּמי. קליעים העשויים ממתכת מצופה גומי.

דיגם. ביצע משימה בצורה מושלמת.

דילוג. 1. צורת התקדמות מבצעית. 2. העברת מפקדה ממקום למקום: "תדלג את החפ"ק שלך". 3. העברת חפצים: "תדלג לי את הלחם".

הביא נון צדיקים. הוכיח שביצע את הניווט כראוי. נ"צ: ראשי תיבות של "נקודת ציון".

הדליק. השמיד טנק.

הזחיל. 1. גרם לחייליו לזחול. 2. השפיל, בדרך כלל כאשר המשפיל הוא במעמד נמוך מן המושפל.

הצמיד. הטיל על חייל לפעול כשהוא נושא עליו ציוד כלשהו: "הצמידו אותי למזרון עד סוף המסע".

הקפצה. קריאה למשימה בהתראה קצרה.

התכלַבלֵב. דיבר בגסות אל אזרחים פלסטינים במחסום.

זוּבּוּר. טקס חניכה צבאי הכולל התעללות. בשפה הכללית התרחב למהלך של ביקורת קשה על איש ציבור. ערבית.

חַזלָש. ביטול פקודות מבצעיות מיוחדות, ראשי תיבות: חזרה לשִגרה.

חִזלֵש. חזר לשִגרה.גם בסביל: חוזלש.

חיזבּאלון. חייל חיזבאללה.

חיילוּת. ביצוע מופתי ומדוקדק: "עשיתם את זה בחיילות מושלמת".

חנוכייה. טנקים פגועים של האויב.

חפירה. הצקה, התעללות.

טחן. 1. הטיל על חייליו משימות רבות ותכופות. 2. ביצע משימות רבות ותכופות שהוטלו עליו.

טחן צעירוּת. ביצע או פקד לבצע פעולות המיועדות לחיילים חדשים.

טרטורים. התעללות באמצעות משימות בלתי פוסקות. ככל הנראה בהשפעת אנגלית: torture.

ייצר אש. ירה מכלים שונים. אנגלית: produce fire.

יציאה. שיגור טיל או פגז, נפוץ במלחמת לבנון השנייה.

ירד לשטח. יצא למקום שבו מתקיימת פעילות מבצעית.

כולם נגד כולם. אימון מורכב והמוני. ראשי תיבות: כָּנָ"כּ.

כָּנוס קודקודים. כינוי לתנועת קריאה למפקדי-משנה במהלך פעילות מבצעית.

כִּפכֵּף. התעלל בחייליו.

לְבַנה. דרך עפר כבושה. משפת הקשר.

לִחצֵאָ. פעל בחוסר יוזמה או בנטייה לסגת. ראשי תיבות: לחץ אחורה.

לִחצֵק. פעל ביוזמה ובנחישות. ראשי תיבות: לחץ קדימה.

מָטָק זונה. מפקד טנק ללא טנק קבוע.

מספר בּרזל. מספר הניתן לחייל לפני יציאה למשימה קרבית, ואינו משתנה במשך כל תקופת הלחימה.

מצב שתיים. הכנה לשכיבת סמיכה: "לרדת למצב שתיים".

נוהל אָזָר. תרגול מצב בעקבות זריקת רימון. ראשי תיבות: אדם זורק רימון.

נוהל שָכֵן. הרשאה לשלוח קדימה שכן בעת ביצוע מעצר בשטחים.

נפילה. התפוצצות טיל או פגז, נפוץ במלחמת לבנון השנייה.

סוּס. חייל העומד כפוף בתעלה או מכשול כדי לאפשר לאחרים לעבור עליו.

סִנגֵ'ר. הטיל עבודות שירות משפילות על חייל הכפוף לו.

עלה לפיקוד. יצא למפגש פיקודי.

עשה קו. שירת באזור גבול בשירות מילואים.

עשו לו שמיכה. התעללו בו קשות בהפתעה, בדרך כלל חיילים לחברם כעונש על התנהגותו.

פָּזָצְטא. 1. מתכונת אימוני שדה, קיצור של אפזצט"א, ראשי תיבות: אש, פול, זחל, צפה, טווח, אש. 2. עבודה בנוהל מהיר ולא תקין.

פּיסטין. גבעה נידחת, יעד אימונים ללא סימני היכר.

פִּמפֵּם. ביצע שכיבות סמיכה.

פִּסטֵן. נע בתוך שטח הררי, בדרך כלל תוך כדי טעויות וקשיי ניווט.

פתח זיגים. נכנס בזהירות לתחום לא מוכר.

צוות זונה. צוות טנק שאין לו טנק קבוע.

קָדֶר. עונש משמעתי. ראשי תיבות: קליטה דרך הרגליים.

קוּם פוֹל. תרגול סרק, בדרך כלל כעונש משמעתי.

קידֵר. העניש, על פי קָדֶר.

רִשנֵץ. התנהג באדישות ובחוסר יוזמה. על פי ראש נצנץ.

שחור. כביש: "תתחיל לנוע על השחור". משפת הקשר.

שִפשֵף. אימן את חייליו בתנאים קשים ולאורך זמן רב.

תיזֵז. הטיל על חייליו משימות רבות ללא הרף ובגחמנות. על פי תזזית.

תפר. 1. הלך בניווטים בקו ישר בלי קשר לתנאי הדרך. 2. הרג: "תפרנו שלושה חיזבאלונים". 3. עובד בהספקים גבוהים.

גַלצָח במסדר דמעות

פקודות ותקנים

אלף מאתיים שישים. טופס תלונה חמור. על פי 630, בהכפלה.

אַפטֶר. 1. חופשת ערב. אנגלית: after, קיצור של after duty.

אַפטֶר שֵב. חופשה קצרה שבוטלה.

בְּדוֹם. בעמידה מתוחה.

בְּהקשב. בעמידה מתוחה ודמומה, על פי פקודת "הקשב!".

בּוּרֶקָסים. שבתות בבית הכלא, בעקבות הנוהג להגיש בכלא הצבאי בורקס בשבתות.

בְּטוּל. פקודת ענישה המורה להניף את הנשק בשתי ידיים באוויר. גם: אַכְּבָּר טוּל (ערבית).

בֵּית. הרשאה למנוחה בבסיס.

בְּסיסית. עבודה במחנה. קיצור של "עבודה בסיסית".

בּפנים. מצבו של מי שנשפט ונכלא: "קיבלתי 21 יום בפנים".

גַגָש. שעת כיבוי אורות. ראשי תיבות: גג שינה.

ג'וֹבְּניקון. תג שמי, תווית עם שם ותפקיד לזיהוי באירועים ציבוריים.

גימֶל. אישור יומי לחופשת מחלה.

גַלצח. הכנה למסדר. ראשי תיבות: גילוח צחצוח; גם: גַלְחָץ.

גְרָפיקה. גירוף הגינות בשטח המחנה.

דָלת. אישור מחלה לטווח קצר הניתן על ידי מפקד.

הקשב שָקט. פקודת הקשב ללא תשובת החיילים.

וַדֵא בּיצוע. דאג שהמשימה תושלם.

חֵית. מסדר. על פי צורת סידור החיילים במסדר.

חמישים וחמש. בקשת העברה מיחידה ליחידה. בעקבות טופס 55.

חַמשוּש. חופשת סופשבוע ארוכה, המתחילה ביום חמישי.

חַנתָר. חניך תורן. ראשי תיבות.

חַפשָש. חופשה ארוכה בסיום השירות הצבאי הסדיר. ראשי תיבות: חופשת שחרור.

חתום על זקן. קיבל הרשאה לא לגלח את זקנו.

חתום על משהו. אחראי לציוד צבאי.

טופס טיולים. טופס שחרור משירות.

יצא שבּת. השתחרר מהבסיס בסוף השבוע.

יציאה. חופשה צבאית.

כָּנוֹס! קריאה להתקבצות.

מיוחדת. חופשה שאינה על פי הנהלים, בניגוד ל"רגילה".

מָנילה. טופס שבו מפורטות למתגייס אפשרויות השיבוץ שלו. אנגלית: manila folder, בעקבות manila paper, נייר המיוצר מעלי צמח הגדל בפיליפינים.

מסדר אמריקאי. מסדר מתיש, שבו מוציאים את כל המיטות מחוץ למאהל.

מסדר דמעות. מסדר סיום טירונות, שבו משובצים החיילים ליחידות שונות.

מסדר טילים. מסדר שבו מודיעים מי הודח מהקורס.

מסדר מימייה. מסדר שתייה יזומה במהלך מסע או פעילות.

מסדר פאקים. מסדר תלונות מפקדים.

מספר חיים. זכייה בהגרלה המאפשרת למספר קטן של חיילים לצאת לחופשה.

מספר מוות. כישלון בהגרלה על יציאה לחופשה.

נוהל כספיתונים. עונש קולקטיבי על עבירה הנעשית ברשת הקשר. על פי כספיתון: קַשָר, בשפת הקשר.

נוהל מטאטא. עבודות בבסיס.

ניפץ שמירה. הפר את כללי השמירה באופן קיצוני.

סוגר מטכָּלית. נשאר בבסיס בשבת בשלב הקרוב ביותר לחובה להוציאו לחופשה.

סידר חֵית. אִרגן מסדר.

סַעֲפָּש. כינוי לא רשמי לזמן שנועד להתארגנות אישית לפני השינה. ראשי תיבות: סידורים עניינים פה שם. גם: סספשל"ר, סתם סידורים פה שם לא רציני.

עבודות רס"ר. עבודות שירות במחנה.

עגולה. שעה שלמה. משפת הקשר.

על אזרחי. ללא מדים.

על אָלף. במדי ייצוג.

על בֵּית. במדי עבודה.

עלה למשפט. התייצב לפני שופט צבאי.

עלה על טופס. ספג עבירת משמעת.

עלה על מדים. לבש מדים לקראת מסדר או פעילות.

עשה שבּת. נשאר בבסיס בסוף השבוע. גם: סוגר שבת, תופר שבת.

פאק. כישלון בתרגול או במשמעת. פאק באמינות; אי מסירת האמת. פאק בהשכמה: אי קימה בשעה המיועדת.

פָּס. אישור חופשה. אנגלית.

קטנות. דקות: "אני אצלך תוך עגולה ושלושים קטנות". משפת הקשר.

קיבּל יום. הופחת יום מחופשתו.

קיבּל שבּת. חופשת השבת שלו בוטלה.

קלירֶנס. טופס טיולים, גִרסת חיל האוויר. אנגלית: clearance.

רַבעוּש. חופשה הנמשכת מיום רביעי עד סוף השבוע.

רגילה. חופשה ארוכה שלה זכאים חיילים מדי כמה חודשים. קיצור של "חופשה רגילה".

שבוע שבוע. שיטת העבודה בצה"ל בתפקידים בסיסיים, כמו נהגות וטבחות.

שבר שמירה. נרדם בעת שמירה או הזניח את עמדתו.

שבּת מטכָּלית. חופשת סופשבוע שאין אפשרות לבטלה.

שבּת צ'ופר. חופשת שבת הניתנת לחיילים מצטיינים, כשהיחידה כולה נשארת בבסיס.

שבּת שֵב. ריתוק לשבת.

שַׁבּת. תורנות שבת בבסיס.

שמונה שמונה. תורנות רצופה: שמונה שעות עבודה, שמונה שעות מנוחה.

שַמנָש. טיפול בנשק. ראשי תיבות: שימון נשק.

שעת טָש. זמן בסוף היום המיועד לסידורים. ט"ש, ראשי תיבות: טרום שינה.

שֶׁק! סיום פקודה המתייחסת להצגת נשק במסדר. קיצור של "נשק".

שש מאות שלושים. תלונה צבאית, בעקבות טופס 630.

תקע תלונה. הגיש תלונה רשמית נגד חייל.

פאקיונר וקרימינל

טיפוסי חיילים

אלָדין. חייל המרבה לאונן. בעקבות אלדין, גיבור אגדה המשפשף מנורת קסמים.

בּוֹשׁניק. בטלן וחסר יוזמה, מקובל בחיל הים.

בּחוּרילָה. חיילת קרבית. מיזוג: בחורה+גורילה.

גֶ'ריקן. טיפש.גם: חיוך ג'ריקן, חיוך אווילי. בעקבות צורת הפקק הפתוח של הג'ריקן.

דִיסטאנסיוֹנֶר. מפקד המקפיד לשמור על מרחק מפקודיו.

וואסח. חייל המנסה להרשים את סביבתו, בעיקר באמצעות סיכות לוחם ומדים.

וישיונֶר. אומר הן. בעקבות וישר, מגב מכונית הנע מצד לצד.

חונק בית. חייל הנמצא זמן רב בחופשות.

החיילים 1

חייל של שוקולד. לוחם חסר כישורי לוחמה. אנגלית: chocolate soldier.

חֵית לָמֶד. חייל שאין ספק שישלים קורס בהצלחה, בדרך כלל בזכות ייחוסו. ראשי תיבות: חייב לגמור.

חַפשן. חייל חסר יוזמה, המשתדל להתחמק ממשימות.

כף למֶד. חסר יכולת קרבית, בלי קשר לפרופיל הרשמי שלו.

לחוץ בית. חייל המנסה להגיע בכל הזדמנות הביתה.

מוֹקוֹ. חייל חסר מעמד הזוכה לבוז והתעללות. מלדינו.

מורעל. חייל חדור מוטיבציה והתלהבות.

מזגניסט. חייל חובב משרדים.

מזרון פלוגתי. חיילת שמרבים לקיים אִתה יחסי מין.

מימייה. חייל שקל לגנוב ממנו. בעקבות שתה: סחב ציוד.

נמר. חייל קרבי מוכשר ונמרץ.

נַצנָץ. חייל בטלן וחסר יוזמה.בעקבות נצנץ, אור איתות מהבהב. גם: ראש נצנץ, מנצנץ. הסבר לא רשמי: הנצנץ יודע להיעלם ברגעים הנכונים, כאשר מוטלת משימה לא נעימה לביצוע. הסבר נוסף: "ראש נצנץ" הוא חייל בעל ראש קטן, עם קסדה בקוטר של נצנץ, כשלושה ס"מ.

סגן מפקד חצי חוליה. חייל חסר יוזמה ומעמד. מילולית: מפקד על עצמו בלבד. גם: סמח"ח מב"ש,סגן מפקד חצי חוליה מצומצמת בזמן שלום.

סטֶרילי. חייל המתרחק מעבודות קשות.

פאקיונֶר. חייל מועד לתקלות ולעונשים.

פְּטוֹרניק. חייל המצליח להשתחרר מפעילויות רבות, או מהשירות בכלל. גם: פְּטוֹריסט.

פעוּר. חייל תמהוני, בדרך כלל חדש. שם עצם: פעירוּת.

פְּרוֹפילניק. חייל בעל סיווג כושר נמוך, הזוכה משום כך להטבות או לשחרור מלא.

פֶּרלין. חייל אהוד וחביב.

צוללן. חייל היודע להסתדר. גם לצלול,להתחמק בחשאי ממשימות בלי להיענש. צלל, ראשי תיבות: צריך לדעת להסתדר.

צ'וּפָּריסט. חייל הנהנה מהטבות באופן תדיר או קבוע.

קָבָּאיסט. חייל גרוע, בעקבות קב"א, קבוצת איכות.

קבָּניסט. חייל שהוריד פרופיל אצל קצין בריאות הנפש.

קרימינל. חייל עצמאי הנוהג להתעלם מחוקי הצבא.

קָשָח. חייל טיפש, ראשי תיבות: קב"א של חרגול. גם קשץ: קב"א של צפרדע.

ראס ננס. ראש קטן.

ראש גדול. חייל בעל ראייה מערכתית, המתעניין ומנסה לפעול גם מעבר לתחום האחריות הצר שלו.

ראש נצנץ. ראו נצנץ.

ראש סיכה. חייל חסר יוזמה באופן מובהק, מתעקש לא לדעת גם מה שנאמר לו במפורש.

ראש קטן. חייל שאינו נוטל אחריות ויוזמה. גם: ראס ננס.

שפּיץ. חייל הפועל כהלכה, משקיע ומגיע להישגים ראויים. גם: שפּיצניק.

שָקֶל. חייל מוכשר ומשקיע. מדרש ראשי תיבות: שועל קרבי לוחם. על מקור הביטוי דעות שונות.

שש. חולה נפש.בעקבות הטופס המשטרתי f6, המיועד לחולי נפש. גם בשפת השוטרים.

חצאית דמעות לקודקוד

דרגות ותפקידים

אוּגדוֹנֵר. מפקד אוגדה.

אולר. קצין אג"ם.

אלוף משגֶה. כינוי לגלוג למי שזכה לדרגה גבוהה ללא הצדקה.

בּרזלים. דרגות קצונה, בעקבות דרגות המתכת של הקצינים.

בּרזלן. קצין.

גפרור. חייל פשוט, על פי שפת הקשר.

די גֵ'יי. חייל הנשלח לסבן את הצלחות במטבח המחנה. על פי די ג'יי, מתקלט.

דרגת אומץ. טוראי ראשון, דרגה שבוטלה. נאמר עליה שדרוש אומץ כדי לענוד אותה.

זרזיר. 1. רס"פ (רב סמל פלוגתי), על פי שפת הקשר. 2. טירון (מיושן).

חַפָּש. חייל שאינו מפקד: ראשי תיבות: חייל פשוט.גם: חַפָּשְׁנִיק.

חצאית. חיילת. משפת הקשר.

חצאית אָדידָס. מדריכת ספורט.

חצאית בּריסטול. אחראית לענייני תרבות וחינוך, מש"קית חינוך. גם: משקית טושים.

חצאית דמעות. אחראית לענייני רווחה ותנאי שירות, מש"קית ת"ש.

טַבָּחוֹס. כינוי ידידותי לטבח.

לתפוס חָפָּק. לקבל תפקיד פיקודי. חפ"ק, ראשי תיבות: חדר פיקוד.

מברג. קצין מבצעים, בעקבות שפת הקשר. קצין מבצעים זוטר: מברגון.

נהג בּוֹס. נהג צמוד לבעל תפקיד בכיר.

נָהָגוֹס. כינוי ידידותי לנהג.

נערי רָפוּל. נערים מאזורי פריפריה וברמת השכלה נמוכה. הביטוי נטבע כשם לפרויקט שהגה הרמטכ"ל רפאל איתן (רפול) בעת כהונתו בראשית שנות השמונים.

נֶפֶל. חייל שנכשל בקורס צבאי.

סַגֶּמֶת. נוהג של קצין חדש להטיל שררה מוגזמת. בעקבות סג"מ: סגן-משנה.

סָמך. משנה לקצין כלשהו. האות ס' מסמנת סגן בהגדרת תפקידים בצה"ל. סמ"פ: סגן מפקד פלוגה, סמג"ד: סגן מפקד גדוד, ועוד.

עֶבֶד. חייל העוסק בשירותים שונים עבור מפקדיו.

עובד רָסָר. חייל העוסק בעבודות שירות בבסיס.

עזיתים. קצינים בכירים, כינוי שהתיישן. בעקבות ספרי הרמטכ"ל לשעבר מוטה גור על "עזית, הכלבה הצנחנית".

עשרים ואחד. חייל ששוחרר מצה"ל עקב בעיות נפשיות. בעקבות פרופיל 21, המחייב שחרור מצה"ל.

קודקוד. מפקד. משפת הקשר.

קודקוד עולם. רמטכ''ל. גם: קודקוד עליון.

קודקודוֹן. קצין זוטר.

קוסם. קצין בריאות הנפש.

קָלָבּ. תנאי שירות נוחים. ראשי תיבות: קרוב לבית.

קלַבּלבּ. בסיס בקרבת מגורי החייל אך בתנאי שדה. ראשי תיבות: קרוב לבית לא בבית.

קָלָבְּניק. חייל המשרת בתנאי קל"ב.

קָמָרשָהלוּרה. קצין חסר תפקיד. ראשי תיבות על פי הסרט "גבעת חלפון": "קצין מטבח ראשי שנותן הוראות ובא רק לטעום".

רפוּלון. חייל מ"נערי רפול".

רץ קנקן. בעל תפקיד שירותי זוטר.

שאוויש. שליש. ערבית: משרת.

שֶׁקֶמיסט. חייל המשרת בתחנת שק"ם.

תירס. חייל ללא תפקיד.

שמונה מאות טיפשים

מדרשי שמות

גולני. גוף ונשמה למען נצח ישראל (נכתב בשירותים ציבוריים בעפולה).

יחידה 101. 100 יורים, אחד פוגע. נאמר על יחידות שונות.

מג"ב. מי גמר בית ספר?

מָכָט. מכוער חטיבתי. מתייחס למח"ט, מפקד חטיבה.

מם פֵא. רשמית: מפקד פלוגה. מדרש ראשי תיבות: מאדֶר פאקֶר.

נח"ל. נתקלתם! חכו לגולני (על פי חיילי גולני).

סַמבָּס. רשמית: סגן מפקד בסיס, מדרש ראשי תיבות: סתם מסתובב בבסיס.

קַמבָּץ. רשמית: קצין מבצעים, מדרש ראשי תיבות: קם בצהריים.

קריה. קמתי, ראיתי, יאללה הביתה.

שמונה מאות טיפשים. כינוי לחיילי גדוד הצנחנים 890.

שריון. שבת ראשונה יוצאים והשאר נשארים.

מרעל עד בנז"ט

רעל. על מקור הביטוי הנפוץ "מורעל" קיימות גרסאות שונות. מקורו ב"רעל", רצון עז להצטיין ולהצליח, והוא אינו מתייחס רק לחיילים קרביים. הגִרסה המקובלת והסבירה היא שמקורו בראשי התיבות רה"ל, רוח הלחימה. הדמיון למילה "רעל" פיתח פרשנויות שונות. האחת מציגה את הרצון לשרת ולהצטיין כ"רעל צבאי", או על פי האִמרה 'אם היה לנו רה"ל היינו שותים אותו'". פרשנות מאוחרת אחרת קושרת את "מורעל" ל"מוראל", מילה התואמת במידה רבה את ההוראה המקורית של "רעל": רוח לחימה. על פי מדרש נוסף, אך מפוקפק, מדובר בראשי התיבות של "ראשון אחרי לקרב".

שכפ"ץ. שכבת פיצוץ. במלחמת ההתשה, לאחר שהמצרים התחילו להשתמש בפצמ"רים עם מרעומי השהיה שחדרו את החולות ליד הבונקרים החפוזים שנבנו אז, פיתח חיל ההנדסה "שכבת פיצוץ". זו היתה מורכבת משתי וערב של פסי רכבת, שפורקו ממסילת הברזל אל-עריש=קנטרה. פגיעה של פצמ"ר בשכפ"צ גרמה לשבירה הפגז ללא נזק. במשך הזמן שופרו השכפ"צים והיו לסלי רשת ממולאים באבנים, שאותם ניתן לראות במוצבים של צה"ל. מאוחר יותר הושאל הביטוי לאפודי מגן אישיים.

בּזנָט. ראשי התיבות בזנ"ט זכו לשלל פרשנויות ועדיין אין הכרעה ביניהן. בכל המקרים מדובר בברזל זווית ומכאן האותיות בז. הוויכוח הוא ביחס להמשך המונח. על פי גִרסה אחת, בשנות השישים שימש המונח מעין עונש והוצמד במקומו של הרומ"ט, רובה מטען שנקרא גם fn, ומכאן: ברזל זווית נטען. על פי גרסה שנייה מדובר בבזנ"ת, ברזל זווית נגד תיל שהזדקר בקדמת הג'יפים ונועד לחתוך חוטי תיל בגובה מטר ועשרים המתוחים לרוחב הכביש. על פי גרסה נוספת מדובר בברזל הזווית הקצרהמרכיב את 'גדר העכביש' הפרושה בחזית המוצב. גדר זו אמורה לפרוש את זחל הטנק, ראשי תיבות: ברזל זווית נגד טנקים. על פי אתר צה"ל ראשי התיבות הם ברזל זוויתי נטוע.

אפרוחים ועציצים/ זמן שירות

אבא. חייל המשרת שנה בשירות סדיר.

אפרוח. חייל המסומן לתפקיד פיקודי כבר כחייל צעיר ויוצא לקורס באמצע המסלול.

בּזזזז. זמזום ארוך שנועד להשפיל חיילים חדשים. הנוהג החל בשנות השבעים לחיילים שמספריהם הצבאיים החלו ב-220, באסוציאציה לזרם החשמל.

בִּיבּ. חייל חדש בחיל הים, קיצור של בִּילג' בּוֹי.

בּיזבָּז. במלעיל, חייל חדש. בעקבות בזזזז, וגם בעקבות ביזבז, תבלין תימני ירוק.

בּיזון. חייל חדש. בעקבות בזזזז, וכן בהשפעת חיל הים: שיבוש של בילג'ון, מי שאמור לנקות את הבילג', שיפולי האונייה השקועים במים.

בַּמבּה. חייל/ת חדש/ה. מקור הביטוי במשפט "תנגב את פירורי הבמבה מהפה", על משקל "תנגב את החלב מהשפתיים".

בּשר טרי. חיילים חדשים. מאנגלית: fresh meat, וערבית: לַחמֶה טָרִיֶה.

דפוק. תקופת שירות מעבר לזמן המוקצב עקב ישיבה בכלא במהלך השירות. קיצור של "קבע דפוק".

הלם בָּקוּם. בלבול וחוסר התמצאות של חיילים מיד לאחר הגיוס.

הֶלמוּט. חייל חדש ומבולבל.

הפך תקליט. סיים את מחצית תקופת שירותו. מיושן.

ויליסים. חיילים בשנות החמישים שמספריהם האישיים החלו בספרות 44, על פי הספרות הפותחות של הטנדרים מסוג ויליס, שהיו נפוצים אז בצה"ל.

ותיק. חייל המשרת זמן רב ביחידה ותיקה.

חתם קבע. עבר לשרת בצבא הקבע.

טבלת ייאוש. לוח שנה לסימון הזמן העובר, ביטוי שהתרחב למצבים שונים גם מחוץ לצבא.

כאבים בעצם הפָּזָם. תשוקה חריפה לסיים את השירות.

ליוַייסים. חיילים בסוף שנות השמונים שמספריהם האישיים החלו ב-501, על פי סימון מכנסי הג'ינס של חברת ליווייס.

לימון. קצין בשלבי הסיום של תפקידו.

לַמַנאיֵיק, יא מָנאיֵיק. הזמן שנותר עד השחרור: "עוד שלושה חודשים למנאייק". הביטוי מתייחס כנראה למפקדים, אך יש שמייחסים אותו לחיילים עצמם.

מחזור זונה. מחזור באמצע המסלול.

מַחמָטוּש. טירונים. ראשי תיבות: מחלקת מטבחים ושמירות.

מֵם אָלף. חייל המצוי פחות מארבעה חודשים לפני השחרור. ראשי תיבות: מחזור אחרון.

מקוצר. שירות קצר מהמקובל.

נסיך. חייל שהגיע ליחידה ותיקה לפני שסיים מסלול קודם.

סבּא. חייל המשרת שנתיים בשירות סדיר.

סוס. קצין בכיר שנצמדים אליו לצורכי קידום.

סיומת בּזזז. השמעת הספרות הראשונות במספר האישי בתוספת זמזום.

סַרקוֹפָג. חייל ותיק שאינו עושה דבר.

עמוֹס. מקבץ תנאים לקידום מהיר. ראשי תיבות: עיתוי, מזל וסוס.

עציץ. חייל ותיק לקראת שחרורו.

עציצות. מצב האדישות האופייני לחייל לפני שחרורו.

עצָמוֹל. תרופה בדיונית להקלת התשוקה לשחרור.

עתיק. חייל בחופשת שחרור.

פָּזָם. ותק. ראשי תיבות: פרק זמן מינימלי.

פָּזָם זונה. המחזור הקרוב ביותר לשחרור, שאנשיו נמנעים מכל פעילות מיותרת.

פָּזָם לוחץ. חייל שמועד שחרורו קרוב.

פזָמוּלֶדֶת. ציון שנה או שנתיים לשירות.

פזָמניק. קרוב לסיום השירות.

פַּזֶּמֶת. מחלה הכרוכה בצורך הדחוף לסיים את השירות.

פיליפּין. חייל חדש שמוטלות עליו משימות נחותות. מקובל בגבעתי.

פִּיסְטוֹן. חייל חדש.

פָקָצָה. חיילת חדשה המשרתת במשרד. ראשי תיבות: פקידה צעירה. התרחב למשמעות חדשה באזרחות.

צַבָּך. חייל לאחר תקופת-מה בשירות. ראשי תיבות: צעיר בכיר.

צ'וֹנג. חייל חדש, אולי בהתייחסות לעובדים הזרים הסינים, רמז למעמדו הנמוך של החייל. מדרש ראשי תיבות: צעיר ונוטף גרבר.

צ'וֹנגימון. חייל חדש, מיזוג: צ'ונג+פונגימון, אבקה צה"לית נגד פטריות ברגליים.

צַלחָד. כינוי גנאי לחייל חדש. ראשי תיבות: צעיר לח ודביק; גם: צָלָד, צַפלָד: צעיר פעור, לח ודביק.

צעיר. חייל שהתגייס לאחרונה.

צעיר מת. חייל חדש ביותר.

צְעירוּת. מכלול כללי ההתנהגות, המשימות והעונשים החלים על חיילים חדשים.

ריח של אקליפטוסים. חיילים שזה עתה התגייסו, על שום האקליפטוסים שבבקו"ם.

ריח של בָּקוּם. חיילים שזה עתה התגייסו.

שבר חתימה. הפסיק את שירותו בצבא הקבע לפני המועד עליו חתם.

שוֹקיסט. חייל חדש המתקשה להסתגל, ונראה שרוי בהלם. על פי שוֹק.

סונול ופזגז

דרגות ודימויים ויזואליים

ארונות. קצינים בדרגה נמוכה, מסג"מ עד סרן.

חרבות. קצין בדרגת אלוף ומעלה.

סונול. תג חטיבת הנח"ל, על פי צורתו המזכירה את סמל חברת הדלק.

סיטרוּאֶן. כינוי לבעל דרגת נגד, בעקבות סימן דרגה שנתפר על שרוולי הנגדים המזכיר את סמל חברת המכוניות.

סרדינים. סימון דרגה מלבני התפור בבד, אופייני למדי סמ"ר, שבו שלושה פסים מבד ועליהם פלאפל ממתכת.

פַּזגָז. אות השירות המבצעי, על פי צורת האות המזכירה סמל של חברת הדלק.    

פלאפֶלים. קצינים בכירים, מרבי סרנים עד אלופי משנה.

מאו מאו ודומדום

טעם של פעם

בקבוק מוֹלוֹטוֹב. בקבוק תבערה מאולתר. בקבוק ממולא חומר נפץ.

ג'בּע. שוטר צבאי, גרסת תש"ח. בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות נשלחה המשטרה הצבאית לכבוש את הכפרים ג'בע, אג'זים ועין ע'זל בכרמל, על כביש תל-אביב=חיפה, במבצע "שוטר". המשימה הוטלה עליהם כי הצבא היה מנוע מלפעול נגד הערבים בעת ההפוגה. היתה זו, כביכול, משימה משטרתית בתוך כיס ערבי מוקף על ידי מדינת ישראל. המבצע נכשל, ובעקבותיו זכה השוטר הצבאי לשם ג'בע.

דָוידקָה. מרגמה מתקופת מלחמת העצמאות.

זֶקס. סודות ביטחוניים. רוסית: zeks, בלשון הגנבים: התראה על סכנה.

טוּטוּ. רובה קל. בעקבות אנגלית: rifle 22.

טי טי ג'י. עסקי נשק לא חוקיים. ראשי התיבות באותיות לטיניות נרשמו על מכוניות שנאו את הנשק וכך הצליחו להערים על החיילים הבריטים. ראשי תיבות: תלחס טיזי גשפטן.

כדורי דומדום. כדורי נשק חי.

מָאוּ מָאוּ. חיילים משכבות נמוכות. בעקבות mau mau (המחתרת לשחרורקניה),וחודש מאי (החודש שבו גויסו חיילים שאינם בוגרי תיכון).

מֶסטינג. פנכת אוכל מאלומיניום. אנגלית: mess tin.

נָפּוֹליוֹנצ'יק. תותח מסוג מיושן ששירת את צה"ל עם קום המדינה.

פְּרימוּס. מטוס קל מתקופת מלחמת העצמאות.

פרעוש. מרגמה קטנה ממלחמת העצמאות.

צנחן. מצטרף חדש לפלמ"ח.

קָרָבּין. רובה מוארך מסוג מיושן. צרפתית: carabine.

רובה צ'כי. רובה מיושן ששירת את הצבא בשנות החמישים.

שָלַלניק. בוזז רכוש.

לניילן שע"ש

אווירה והווי

אווירה. הבעת הזדהות עם עלייה בדרגה או אירוע חגיגי. למשל: אווירת נג"דים.

אפיפות. עייפות לאחר חופשה סוערת. גם: אפף.שם תואר: אפוף.

בְּאָסָק. הלך רוח של סיום. ראשי תיבות: באווירת סוף קורס.

בְּדיסטאנס. תוך שמירה על מרחק היררכי.

בּול פגיעה. שירותים ללא אסלה.על שם משחק שולחן.

דִרבּק נֵס. הכין קפה באמצעות שני קנקנים נפרדים.

החריש. אכל מטעמים ביתיים בלי לשתף את חבריו, מעשה הנחשב חטא ומחייב אפילו "שמיכה".

הנפָצָה. 1. שמועה, בדרך כלל מופרכת, המתפשטת במהירות. 2. יוזמה ומוטיבציה גבוהה, ממי שלא נדרש לכך.

השלים ציוד. גנב פריטים שחסרו לו.גם: ייצר ציוד.

זוּלא. הלך רוח בטלני ונינוח. המקור כנראה ערבי. מדרש ראשי תיבות:זיונים ולא אימונים.

חמים וטעים. מזון, בעקבות שפת הקשר.

להסתמם. לישון, מקובל בחיל התותחנים.

להתבושש. להתבטל, מקובל בחיל הים, בעקבות בוש, בושניק.

לניילֵן שעָש. לישון שינה עמוקה. שע"ש, ראשי תיבות: שעות שינה.

לנצנץ. להתבטל כשהאחרים בסביבה עובדים. ראו ראש נצנץ.

לתפור מישהו. לפגוע בחייל ביחידה עקב איחור לתורנות או ביצוע לקוי של משימה.

מֶלט. דייסת סולת צבאית, חמין צבאי. גם: יציקה.

משחק איציק. משחק מסוכן בנשק, על שם חייל שהיה מעורב בו.

נוזל שחור. קפה, על פי שפת הקשר.

נֵס רובאית. נס קפה על בסיס חלב, מקובל בגבעתי כחלק משירותי החיילים החדשים לוותיקים.

סימוּלָטוֹר. מזון תעשייתי צמחוני.

סְפֶּרים. ציוד שנאסף על ידי חייל שלא באמצעות האפסנאות.

עפיצות. עייפות במהלך הפעילות הצבאית. ראשי תיבות:עייפות צבאית. פועל: התעפץ.שם תואר: עפוץ.

פיתייה. ארוחה ללא כלים.

פרישׂה. מסיבת פרידה רבת משתתפים ומזון לקצין פורש. גם: שתייה.

קריר ומגעיל. כינוי מקובל למזון המסופק במהלך פעילות מבצעית, הנגדה ל"חמים וטעים".

רב סרן שמועתי. גל שמועות.

ריח של אמא. תחושה ביתית, בעיקר בעקבות מצרכים הנשלחים מהבית.

שביזות יום אָלף. תחושת הדיכאון והתוגה אחרי חופשת שבת. בעקבות הביטוי האנגלי monday blues.

שבר דיסטאנס. התנהג לא על פי כללי ההיררכיה.

שתה. סחב ציוד.

תִקתֵק קפה. הכין קפה.

בראסו וקלימרו

חילות בצה"ל

אדום על אדום. צנחנים במדים, על פי צבע הכומתה והנעליים.

אדומים. צנחנים.

בּנישים. תלמידי ישיבות הסדר. ראשי תיבות: בני ישיבות.

בְּרָאסוֹ. שוטר צבאי (מיושן), אנגלית: brasso (תכשיר צחצוח, בעקבות brass, פליז).

גבולָני. כינוי לגלוג משולב לחיילי גולני וגבעתי.

ג'וֹבְּניק. בעל תפקיד פקידותי.

גוֹלַנצ'יק. חייל בחטיבת גולני. גם: גוֹלָנוֹאיד.

חטיבת קרייתי. חיילים בתפקידי משרד, המשרתים בקריה בתל אביב.

חייל צעצוע. חייל לא קרבי.

חִירִי בִּירִי. כינוי גנאי לחיל הרגלים.

חירניק. חייל המשרת בחיל הרגלים. חי"ר, ראשי תיבות: חיל רגלים.

חקָשניק. חייל ביחידת מילואים ותיקה, מיושן. ראשי תיבות:חיל קשישים.

ירוקים. 1. חיילים מחילות השדה. 2. שוטרי משמר הגבול.

כחולים. חיילי חיל האוויר.

לבָנים. חיילי חיל הים.

מוהנדס. במלעיל, חייל בחיל ההנדסה. ערבית.

מוֹסָדניק. איש המוסד לביון.

מטכָּליסט. לוחם בסיירת מטכ"ל.

מילואימניק. מי שנמצא או חייב בשירות מילואים.

מניאקים. שוטריםצבאיים.

מִשקונים. חיילי חטיבת בני משקים בחטיבת הנח"ל.

נחל עגבניות. כינוי לגלגני לנח"ל.

נַחלאווי. חייל בחטיבת הנח"ל.

סיירת איוב. יחידה שתפקידה להודיע למשפחה שבנה החייל נהרג.

פונגוס. חיילי חי"ר בפי חיילי חיל הים.

צ'יפּסים. שריונרים בחטיבות שלהן טנקים מיושנים המועדים לפגיעה, והם מצויים בסכנת ''טיגון'' בטנק.

צְנֵף. כינוי לגלוג לצנחן. יש מציגים את הכינוי כראשי תיבות: צנחן פעור, או צנחן נפל.

צְפַרגוֹל. 1. חייל בחיל השריון. 2. סיכת השריון. מיזוג: צפרדע+עגול, בעקבות צורת סיכת חיל השריון.

קומנדו 24. חיילים שהשתחררו עקב סעיף נפשי.

קָלִימֶרוֹ. שוטר צבאי, בעקבות calimero, דמות טלוויזיה  מצוירת משנותהשבעים שלאפרוח בשם זה, שעל ראשו קליפת ביצה, המזכירה את קסדת השוטרים הצבאיים.

שַׁבַּכּניק. איש שירותי הביטחון. שב"כ, ראשי תיבות: שירותי ביטחון כלליים.

שׁוּשׁוּאיסט. איש המוסד או השב"כ, אדם האוסף מידע בתנאי חשאיות.החיילים 2

שחור על שחור. חיילי שריון במדים, הביטוי מתייחס לצבע הכומתה והנעליים.

שחורים. 1. חיילי שריון. 2. תותחנים.

שייט. לוחם בשייטת 13.

שלדָגיסט. חייל ביחידת חיל האוויר שלדג.

שָׁלַתנִיק. חייל בשירות אזרחי. של"ת, ראשי תיבות: שירות ללא תשלום.

שריונֵר. חייל בשריון.

יפהפייה ואכזרית

ציוד ונשק

אַגמק. ציוד בסיסי למסע. ראשי תיבות: אלונקה, ג'ריקן, מכשיר קשר.

אייכמן. מגדל אימתני לאימוני צניחה, בעקבות הפושע הנאצי אדולף אייכמן. למתקן שני חלקים: אייכמן הגדול ואייכמן הקטן.

אכזרית. נושא גייסות משוריין שנבנה על ידי תע"ש בישראל, על בסיס מכלולים וגוף של טנק שלל מסדרת t הסובייטית.

אלפא. נושא גייסות ותחמושת בשירות חיל התותחנים.

בּוּגי. הגלגל המחזיק את שרשרת הטנק, רבים: בוגיזים. אנגלית:  bogie (עגלת משא).

בּורֶקס. מתפס משולש של רובה m-16, על פי צורתו.

בַּקתָבּ. מיכל חומר נפץ נוזלי המושלך מן המארב. ראשי תיבות: בקבוק תבערה.

בַּרדם. מטרת מתכת גדולה באימונים. בעקבות brdm, נגמ"ש מתוצרת סובייטית שנלקח שלל בכמויות מהצבא הסורי.

גוּזניק. מכשיר סימון ותאורה לתנאי שדה, צינור שבראשו פתילה טבולה בנפט. שיבוש של מונח אנגלי לאותו עניין: goose-neck (צוואר אווז).

ג'וּמֶר. טבעת טיפוס. בהשאלה: מפקד מתעלל.

זֶלדָה. נגמ"ש, נושא גייסות משוריין. ככל הנראה על שם אשתו של הקצין האמריקאי שהכניס את הנגמ"ש לשימוש בצה"ל.

חצי כבד. זחל"מ (זחל משוריין), משפת הקשר.

יפהפייה. נגמ"ש הנדסי כבד.

כבדים. טנקים, משפת הקשר.

מַגלָר. מברשת לצחצוח נשק. ראשי תיבות: מברשת גילוח לניקוי רובים.

מַדי אָלף. בגדי ייצוג. גם: כובע אלף, חולצת אלף וכו'.

מַדי בֵּית. בגדי אימונים ועבודה.גם: כובע בית, חולצת בית וכו'.

מוֹפָזית. מתקן פלסטי המחזיק מחסנית. על שם שאול מופז, שהנהיג את המתקן בתקופת היותו מפקד בית הספר לקצינים.

מכוער. נגמ"ש כבד.

מכלאות. בסיס או מאהל, בעקבות שפת הקשר.

מקוצר, מקוצרר, מקוצרץ. גרסאות שונות של רובה m-16.

מקל דאווין. מוט הדרכה נשלף.

מרמירית, ניבדונת, ציפלונגר. רכיבים מכניים פיקטיביים. נועדו להטעות את החיילים או לחפות על חוסר ידיעה של המדריך.

משוּכפָּץ. מוגן היטב. על פי שכפָּץ.

משני. טלפון קווי, בשפת הקשר, כאשר הטלפון העיקרי הוא אלחוטי: "תעלה מולי במשני".

נוזלים ארומים. דלק צבאי, משפת הקשר.

נוכחי. טלפון אלחוטי.

פָּאוּץ' שֶׁקֶם. נרתיק חגורה גדול. נקרא כך כי הוא מאפשר לאחסן בו ציוד רב שנקנה בשק"ם.

פילים בקנה. גרגרי חול המתגלים בנשק.

פּין שבּת. פין פציל המחבר את פין הנוקר למכלול ברובה m-16. נקרא כך מאחר שקל לאבד אותו והדבר גורר עונש ריתוק לשבת.

פּיקָה. במלעיל, מאגר חומר נפץ המעורר את המטען העיקרי בתחמושת.

פַּקפָּק. רימון אימונים.

צ'ימידָן. תיק חפצים אישי גדול המסופק לחיילים קרביים. יידיש.

קוּנץ פטנט. בורג נפוץ בטנקים ישנים.

קַפּלד. קובע פלדה. מקופּלד:חבוש בקובע פלדה.

קַפּלַסט. קובע פלדה מודרני, עשוי פלסטיק קשיח. ראשי תיבות: קובע פלסטי.

שאקֶל. וו בחלקו האחורי של משאית או טנק, המשמש לחיבור נגררים. אנגלית: shackle.

שפצור. שיפור, חידוש ועדכון של ציוד צה"לי. ראשי תיבות: שיפור צורה. תואר: משופצר.

שָׁקָשׁ. שק שינה.

תָדָל פילים. חיבור של שני תרמילי מסע יחד. ביטוי שהתיישן: חגוֹר פילים.

תירס. מתפס עגול של רובה m-16, על פי צורתו.

האריה השואג

מונחי חיל הים

אבא. החייל שמילא בעבר תפקיד מסוים בספינה. גם: סבא.

בן. ממשיך בתפקיד בספינה. גם: נכד.

בּילג'. שיפולי הספינה הפוגשים בקו המים. אנגלית.

מָנוֹל. פתח צר שדרכו יורדים לתוככי הספינה. אנגלית.

מֶס. מטבח וחדר אוכל בכלי שיט. אנגלית.

נאום הגבר. קריאה להסתערות על צוללת בספינות נגד צוללות. על פי משלי כט.

סאונדינג. מדידת עומק מים. בהשאלה: קיום יחסי מין. אנגלית.

סוּגִ'י. קרצוף הסיפון על ידי מטאטאים מיוחדים וסבון מעורב בסודה קאוסטית, בעקבות שם הסבון: soogee moogee.

סקאנק. גוף ימי לא מזוהה. אנגלית: skunk  (בואש).

בּוֹש. חופשה או מטלות פשוטות במיוחד. סלנג אנגלי: bosh (עניין מוזר ואבסורדי).

סקיפֶר. חובל או מפקד הספינה. אנגלית.

קילֶר. חייל שאינו רגיש למחלת הים, ומתפקד בכל מצב ים. אנגלית.

פְלאט. חייל הרגיש למחלת ים, ועל כן שוכב רוב הזמן "פלאט", אנגלית: ישר.

אריה. השאגות הנשמעות כאשר החייל מקיא.

פַּנטְרי. תורן הגשת אוכל. אנגלית.

שקית תה. צוללן למטרות מיוחדות.

קרצפים. חיילים המשרתים על ספינות הטילים.

מֶסֶנגֶ'ר. 1. חבל ארוך המשמש לתרגילי ימאות. 2. משימה קשה וחדגונית.

שְטיל. ים שקט באופן מיוחד. גרמנית.

פצ"א, מצ"א, זצ"א

מונחי חיל האוויר

אלפא, צ'ארלי, דלתא.  דיווח איכות פגיעות במטרה (פגיעה ישירה והשמדה, פגיעה ואי  השמדה, החטאה)

אני לוקח. הוראה של טייס לאיש צוות כי הוא אחראי בלעדי על הטסת המטוס.

בּידוֹנים. מיכלי דלק נתיקים. צרפתית.

ביום, בליל, בערפל. יכולת מבצעית בכל תנאי מזג אוויר ותנאי תאורה. משמש כמוטו של "טייסת העטלף".

ג'י. תאוצה, בדרך כלל אנכית למישור כנפי המטוס.

ג'י שלילי. סוג תמרוּן הדומה בתחושות הפיזיות של הטייס לטיסה הפוכה.

הילת הטייס. עיגול בצבעי הקשת העוטר את צללית המטוס.

הפלה. הפעלת חימוש נגד מטוס אויב הגורמת למחיקתו מהסד"כ.

הפסק קרב. דיווח בקשר על מנת לחדול מקרב אוויר עקב מגבלה או אירוע בטיחות.

חמש דקות, מיידי, הנע והמתן. הגדרה מבצעית למצבי כוננות ליירוט של טייסים ומטוסים.

חמש! תגובת אישור מקובלת, בעקבות חמש חמש.

חציית קו. מעבר של קו הגבול הטריטוריאלי, בדרך אל המשימה או בחזרה ממנה.

חתף. תקיפת מטרה קרקעית באזור מוגן טילים (אמ"ט) תוך תמרון רצוף ומהיר.

טאץ' אנד גו.  תהליך נחיתה בה רק נוגעים במסלול ומיד ממריאים שוב.

יהלום. 1. נקודת אור בצורת מעוין, המשמשת לכוונון בתצוגת הכוונת של הטייס. 2. על פי גִרסה מקובלת, החלק המתנוסס בראש הזצ"א (ע"ע).

כיוון, מהירות, כוח, גרר.  פעולות מיידיות לביצוע במצב חירום כדוגמת אובדן מנוע.

לאט לאט אנחנו ממהרים. מוטו של אחת מטייסות הקרנף.

לֵך הבּיתה. הופלת, הפסדת את הקרב. ביטוי מקובל באימוני קרבות אוויר.

לך סביב. הוראה של המגדל או של איש צוות למטיס לבטל את הנחיתה בגלל בעיה כלשהי ולבצע הקפה נוספת. שימוש חוץ-אווירי: כאשר בחורה מסרבת להיענות לחיזוריו של גבר.

לֵמפגש. הוראת הבקר למטוסי הקרב על הפנייתם ליירוט מטוסי אויב.

מבנה להגנה. צורת טיסה קרבית של מספר מטוסים.

מבנה מכונס. צורת טיסה של מספר מטוסים קרובים וצמודים למטוס המוביל ונעים על פיו.

מגע מכ"מ.  דיווח של הטייס כי הוא רואה את המטרה  במכ"מ.

מוביל. מפקד המבנה והמשימה.

מצח מדויק. מטוסים או מבני מטוסים הנעים זה מול זה בנתיבי טיסה מתנגשים. גם: הֶד און (אנגלית).

מקום וגובה? היכן את טס ובאיזה גובה. בשימוש יומיומי: איפה אתה?

סוֹליסט. טייס בטיסת סולו ראשונה.

סטיק. מוט ההיגוי והבקרה של המטוס. אחוז מסורתית בידו הימנית של הטייס. אנגלית.

סליפּ סטרים. מערבולות האוויר שמותיר אחריו מטוס, עיקבה.

פּאניק. ניקוי הכנפיים ממטענים מיותרים כדי לשפר את ביצועי התמרון שלו. על פי כתובת על כפתור אדום המשמש למטרה זו.

פּוּפים. ענני עשן קטנים מרחפים באוויר. אופייני לפיצוץ של פגזי נ"מ בגובה.

פַיינֶל. הצלע הסופית לקראת המסלול, לאחר שנגמרו תהליכי ההכנה לנחיתה.

פּיפֶּר. נקודת אור במרכז הכוונת לצורך כוונון החימוש.צרפתית.

פּיפֶּר און. הגדרת מצב מדויק כשהכוונת על המטרה.

פּיקֶל. 1. הכפתור האדום בראש הסטיק, שלחיצתו מפעילה את מערכת שיגור החימוש של המטוס. 2. רגע הביצוע של שחרור ושיגור החימוש. אנגלית: pickle.

פִּלפֵּל. כינוי למבער האחורי של מנוע סילון.

פִּלפֵּל מלא. מצב של הספק מירבי של מנוע הסילון במטוס הקרב. גם: יבש מלא.

פצ"א, מצ"א, זצ"א. אביזרים מקצועיים אופייניים של אנשי צוות אוויר. פנס צוות אוויר, משקפי צוות אוויר, ואידך זיל גמור.

פרופיל גובה רב. טיסה בגובה 50,000 עד 75,000 רגל. משמשת בעיקר למשימות צילום אווירי.

פּרוֹפֶּלוֹר. הכוח המניע של מטוסים עם מנועי בוכנה וטורבו, מדחף. אנגלית.

פרח. חניך קורס טייס

פתח מבערים. דחף את המצערת, וקיבל מהמנוע תוספת גדולה של דחף.

צא, כיוון. תהליך מובנה בטיסת ניווט המציב את המטוס בכיוון, במהירות ובגובה המתוכננים בחליפתו מעל נקודה קרקעית.

צ'וֹק פה סֶה. 1. סד גדול חזק ומגושם המשמש לעגינת המטוס בעת הרצת מנוע עם הפעלת מבער. 2. כינוי לאנשים עתירי מידות ומוגבלי מוח. צרפתית: p.c. (מבער אחורי).

ציור. עיקבת ענן אופיינית לטיסה בגובה מעל 20,000 רגל. גם: פסי התעבות.

קוֹקפּיט. תא הטייס.

קָלוּק. 1. טייס מטוסים קלים שעל כנפי הטיס שלו התנוססה האות קו"ף. 2. לא-יוצלח.

קצר בדלק. קרוב לאזילת הדלק, חייב לנחות מיד.

קצר וצר. 1. מסלול שהנחיתה בו וההמראה ממנו הם על מגבלת הביצועים של המטוס ודורשות מיומנויות גבוהות. 2. משימה קשה בתנאים גבוליים.

קשר עין. דיווח של הטייס כי הוא רואה את המטרה.

רגל, שתיים, שלוש, סטיק. דיקלום של סדר הפעולות לחילוץ המטוס מסחרור במטוס צוקית.

רוח אף. רוח נגדית לכיוון הטיסה.

רוח גב. רוח בכיוון הטיסה המסייעת לה.

רוח צולבת. רוח צִדית.

ריח של טכני. חיילים שהוכשרו למערך הטכני של חיל האוויר, באזור מפרץ חיפה.

שייט בגובה 40,000 רגל. היה לא ערני.

שעה שש. עמדת סיכון והתגוננות במפגש קרב אוויר.

שעה שתים עשרה. עמדת תקיפה במפגש קרב אוויר.

שעון, מפה, שטח. 1. שיטת ההזדהות בניווט בטיסה. 2. שיטת עבודה ותיקון טעויות.

שפְּריץ. 1. כינוי לצרור קצרצר של ירי בתותחי המטוס. 2. קצר, קטן.

שתיים למקום! הוראה והערה של מוביל למספר שניים במבנה, להגיע לעמדתו ביחס למוביל ולהישאר בה.

תמונה.  דיווח טייס קרב לבן המבנה שלו על כך שהוא מכיר את "תמונת הקרב", כלומר,  מיקום המטוסים האחרים ביחס אליו.

תן לו לחלוף. תרגיל תמרון חריף של המטוס, המבוצע על ידי מטוס נרדף במטרה להפוך לתוקף.

יש דֶרֶג ויש זֶרֶג

משפטי מפתח

או צל"ש או טר"ש. מעשה של הסתכנות מלאה, העשוי להביא בעקבותיו הצלחה ותהילה, או כישלון ודיראון. חלופה לביטוי האנגלי make or break.

איפה זה חונה? איך העניין מתקדם?, נהוג בישיבות מטה.

אכלו לי, שתו לי. סדרת תלונות ותירוצים מופרכים.

אכלנו מאותו מֶסטינג. יש לנו עבר משותף. גם, רצנו יחד על הגבעות וישנו באותו הפָּאוּץ'.

אנחנו כאן בניאונים. ביטוי של אנשי מטה ולפיו אנשי השטח מיטיבים להכיר את מפת הקרב.

הגר משה. היית מת/ה, במסגרת שיטת יצירת מילים על פי ראשי תיבות המסווים את הביטוי המקורי. על פי נוהל הדיבור ברדיו (נדב"ר).

ההיגיון נעצר בשין גימל. ביטוי למצבים שונים בשירות הצבאי. נוסח מלא: ההיגיון השתחרר, הצדק עוד לא התגייס והטמטום חתם קבע.

הוא לא ידליק את המשואה ביום העצמאות. חייל בעל יכולת בינונית.

הצבא הוא לא תוכנית כבקשתך. ביטוי ניחומים כהכנה לדחיית בקשה.

יחס גורר יחס, ולהיפך. משפט אהוב על מפקדים.

יש דֶרֶג ויש זֶרֶג. לקצינים תנאים טובים יותר מאשר לחיילים הפשוטים.

כָּנֵס לְמיידי. שים לב.

לא גדלתי בשק"ם. הייתי חייל קרבי. גם: לא גדלתי ברבנות הצבאית.

לא יכול הוא בן דוד של לא רוצה. משפט מוטיבציה.

לכל שבת יש מוצאי שבת. תגובת מפקד על פעולה הנעשית בשבת ומחייבת ענישה.

למה האחרונים תמיד בסוף? שאלת קש.

מה שלא הורג מחשל. תמצית הגבריות הצה"לית.

נשבר הזאב. נשבר הזין, בלשון נדב"ר (ראו הגר משה).

עם הגבות לחול. המצב קשה. פיתוח של "על הפנים".

ערפל בקיטבֶּג. אי סדר בציוד האישי.

פעם תותחן, תמיד נטחן. משפט נרגן של התותחנים.

צפֵה פגיעה. התגובה תגיע מאוחר יותר. ביטוי שמקורו באימוני ירי. גם: צפה בּוּם.

צריך לסמן אותו בסס''ל. מפקד גרוע. סס"ל: סרט סימון נפלים.

קשה באימונים – קל בקרב. משפט חינוכי שזכה לגרסאות סטיריות רבות.

שאלת קיטבג. שאלה מיותרת המזיקה למי ששואל אותה, התפשטה לאזרחות.

שָׂם וינְקֶר. פעל לקידומו המהיר.

שִפשוף נעים. ברכה מקובלת עם הגיוס לצבא.

שְתְץ. נזיפה בחייל חדש. ראשי תיבות: שתוק, צעיר!

תַלפָּש. תשובה חסרת משמעות. ראשי תיבות: תאמין לי פה שם.

תשעים מעלות לכוח. ביטוי מבצעי, שמשמעותו התרחבה ליחס בין מי שמבצע ומי שמתחמק.

יועצים לפרק זה: עמיר סנדר (צבא); ערן רמות, עמית שניר (חיל האוויר)


1
תגיות :
תמונה ראשית