המין הישראלי

רוביק רוזנטל | 18 במרץ 2016
גירסה ראשונה הופיעה בספר "הלקסיקון של החיים", הוצאת כתר, 2007. איורים: תמר קלנר

המילון הישראלי עמוס כינויים לכל תכונה אנושית, בדגש על תכונות שליליות. הסלנג מככב בתחום זה, עם תרומה ייחודית ליידיש ולערבית

באיזו דרך עוסקת הלשון במגוון התכונות של המין האנושי? על פני השטח היא מציעה כמה מילים נרדפות לכל תכונה. הטיפש העברי יכול להיות גם שוטה או אוויל, והרשע – נבל, ובלשון המקרא, בן בליעל. המבחר המצומצם יחסית הזה מותיר כר נרחב ליצירה בלשון הדיבור והסלנג. כאן פועלת החוכמה העממית בכל עוזה, ותכונות האנוש נטענות רגשות ויצרים, עשרה קבין של צרוּת עין ושמחה לאיד, אירוניה ולעג, לצד אהבה והתפעמות.

לקסיקון התכונות המרוכז בעמודים אלה מציג בראשית כל תכונה את המילים הרלוונטיות במשלב הבינוני והגבוה, ובהמשכן – את אוצר הדיבור והסלנג. אלה אינם שדות סמנטיים המציגים את מכלול המילים הרלוונטיות לתחום, אלא מילים נרדפות בלבד לנושא התכונה. המגוון מציג תמונה שקשה לטעות בה: ככל שתכונה נחשבת שלילית יותר, כך מגייסת שפת הדיבור יותר ויותר מילים לשימוש הדוברים. בראש ניצבים הטיפשים, הרשעים והמפסידנים. עם זאת, הנערצים והנחשקים זוכים גם הם לשלל מילים וביטויים.

באופן טיפוסי לסלנג העברי, מילים רבות מאוד באות משפות זרות. ראשונה להן היידיש, שהשילוב המיוחד בה בין טיפשות לרשעות מתאים יותר מכול לתאר תכונות פלוני ופלונית, ללכת רכיל, להשמיץ ולהתלהב. אין לתאר את גלריית הטיפוסים הישראלית עד היום הזה בלי השוויצר והנודניק, הפרייער והמאכער, הפוץ, השוואנץ, השמוק והחברה'מן. גם הלדינו תורמת את חלקה עם הפוסטמה והצ'פצ'ולה. מן הערבית חוברים אלינו הג'דע עם האהבל, הערס עם הג'חש. בקבוצת הטיפשים מעניינת תופעת הביטויים המעין-מדעיים מתחום הפסיכולוגיה, מאינפנטיל ועד דיסלקט, המשמשים את השפה.

שפת התכונות מלאה דימויים, בעיקר דימויי חיות. הדב והפרה הם השמנים, האפרוח חלש גוף, העלוקה והקרציה טרחנים, השור עקשן, הסוס חזק והחמור טיפש. גם הירקות בתמונה, בעיקר במה שקשור לטיפשות, מהבטטה והחסה ועד הקלבסה. כל אלה יחד מציירים את גן החיות האנושי, שבו תמיד זוכה הזולת לתשעה קבי מומים, בעוד אנו עצמנו הננו כליל השלמות.

הז'לוב והטמבלולו

חכמים

חכם * נבון * חריף * ידען * פיקח * שנון * בר אוריין * אינטֶליגֶנט * איינשטַיין * ראש על הכתפיים * ראש ביצה * ראש פתוח

טיפשים

טיפש * כסיל * אוויל * שוטה * בור * חסר דעת * אַהבָּל * אַבּלה * אידיוֹט * טומטום * טוֹקמָק * טושטוש * טיפש * טַמבָּל * טֶמבֶּל * טַמבָּלוּלוּ * טרוֹנצ'וֹ * לאטַח * לֶיימֶך * מטומבל * מטומטם * מַעבּוּל * סָתוּם * סָתוּם בָּלוּם * סָתוּם בלחץ * עָמה * אימבָּציל * אינפַנטיל * דֶבּיל * דֶג * דֶגֶנֶרָט * דיסלֶקט * אוֹטיסט * דֶפֶקט * דַפָּר * ההורים שלך אחים? ההורים שלך בני דודים? בּול עץ * בּוֹק * קלוֹץ * בּוּלֶמה * בָּלאטה * גאוֹן * ג'וּחה * חוּשם * חֶלֶם * גוֹלֶם * כּוּרדי * גוש בשר * גוש טִמטוֹמֶת * פּאצָ'ה * פלוֹרֶסצֶנט * נעל * פּסיך * פּסיכי * אוֹקס * אַזנוֹ * חמאר * חמוֹר * עֶגֶל * עֵז * בַּטָטה * חסה * צנונית * קָלָבָסה * ראש כרוב * ראש ברזל * ראש פּאצָ'ה * ראש בָּלאטה * איטוּנג * קָבּא * שֶׂכֶל * תָמֶווָתֶה * תָמוֹי * אינטֶליגנָט * חכם בלילה * חכם של מה נשתנה * תֶרַח * בּימבּוֹ * בלונדינית מטומטמת

חסונים

חזק * חסון * גברתן * אַבָּדאי * ז'לוֹבּ * ז'לוֹבּאת * בריון * בריון קשׂקשׂים * בריון קשׂקשׂת * גַ'בּאר * פּוֹפּאי * שלֵייגֶר * גוֹרילה

חלשי גוף

חלש * חלוש * חלשלוּש * תשוש * רפה * זיבָּלֶה * אפרוח * ציפּלוֹן * צילֵייגֶר * ציפלוֹיגֶנֶר.

אמיצים

אמיץ * עז רוח * עז נפש * גיבור * ביצים מברזל * ביצים מעופרת * יש לו דם.

דאגנים

חרד * חששן * פּאניקיסט * פּאניקֶר * היסטֶרי * שפן * פקעת עצבים * פרצוף נפט * בּלַחַץ * לחוץ * יושב על קוצים/סיכות * קוצים בתחת * סיכות בתחת.

אכפתיים

אכפתניק * ראש גדול * אַמבּיציוֹנֵר * חיה פוליטית * חיית שטח

אדישים

אדיש * אַפָּתי * כבוי * סביל * ראש קטן * ראס ננס * ראש סיכה * ראש נַצנַץ * נַצנצָן * חַפָּשניק * עציץ * פלֶג * פלֶגמָט * דג קר * קאלטֶה פיש * טאפֶּט * פֶּרַח קיר * זוֹמבּי

הקלפטע והמשקיען

אנוכיים

אנוכי * אגואיסט * אגוצֶנטרי * אֶגוֹ מָניאק * בן יחיד * דואג לתחת של עצמו * אני ואני ואני * כּדאיניק * סוֹליסט * פּוֹץ * פּוֹץ איוָואנוֹביץ'

בוגדניים

בוגד * בוגדני * אוכל קורצא * מַלשן * שטינקֶר * מַשתָפּ * שפּיוֹן * מבריזן.

רשעים

רשע * נבל * מנוול * רע לב * בן בליעל * בן עוולה * זד * איש זדון * זונה * בן זונה * בן יונה * בן כלבה * בן טיבּוֹגה * אין לו לב * בֶּד גַיי * חֶלאה * חלאת המין האנושי * חַריאת * חַריָין * חתיכת חרא * טינופת * לא בן אדם * חזיר * חיה * חנֶבֶץ * כלב * מוצץ דם * מַלעוּן * מָניאק * מַניוּק * מפלצת * נאצי * נֶבֶז * מנוּבָז * נבֵיילֶה * נבֵלה * נָחָש * נקניק * עַקרוּט * פּוּסטֶמה * פָּזָוֶונק * פּסיכוֹפָּת * פַּסקוּדניאק * קאקֶר * קילֶר * קנאקֶר * שוואנץ * שמֶגֶגֶה * שמוֹק * שֶרֶץ * תת אדם * לב שחור * אַנטיפָּת * חָרא * פּוּחלָץ * קאפּוֹ * גֶסטָפּוֹ * בת זונה * בּיץ' * בּיצִ'ית * כלבה * כּלַבתֶה * קלַפטֶה * מַכשפה * מָכָשֵיפה

נדיבים

נדיב * אציל * רחמן * מלאך * צדיק * למד וָוניק * טוב לב * לב ענק * לב זהב * נשָמה * נשמה טובה * זולתן * אלטרואיסט * לארג' * מפרגֵן * סחבקי * בחור זהב * בחור לעניין * גֶ'נטֶלמֶן * איש טוב * בן אדם * גוּד גַיי * מֶנטש

חרוצים

חרוץ * שקדן * מתמיד * שד * דינָמוֹ * בָּיוֹני * בּיצוּעיסט * אֶנֶרגַ'ייזֶר * טוּרבּוֹ * פצצת אנרגיה * תַקתקן * שפּיצניק * מַשקיעָן * דגרן * חַרשן * זיצפלַייש * דֶדיקֵייטֶד * סוס עבודה * סטֶכָנוֹביץ * שַפצרָן.

בטלנים

בטלן * עצלן * עצל * הולך בטל * נרפֶּה * גַרבּצָן * מַזמזָן * פַּדלָאה * פַּדלֶה * אוכל חינם * ג'וֹבּניק * פָּרָזיט * אנשי העבודה והשלום.

השנורר והמזליקו

נערצים

נערץ * אהוב * גיבור * גיבור לאומי * גֶ'דַע * חֶברֶמָן * קוּל * פטיש * פטיש אוויר * רַמבּוֹ * שאטֶר * שאקֶל * כלי * כלי כלי * כֵּלה * תוֹתָח * תותח כבד * תותח על * ווינֶר * כוכב * כוכב על * כוכב עולה * כוכב ציגלר * מֶטֶאוֹר * אלוף * אליל * אריה * מלך * מלך העולם * הגדול מכולם * קינג * קָנוֹן * צֶ'מפּיוֹן * סֶלֶבּריטי * סֶלֶבּ * מֶגה סֶלֶבּ * סטאר * מֶגה סטאר * סוּפֶּרסטאר * מפוּרסתָם * שווה * שפּיץ * תופעה * תופעת טבע * מספר * מספר אחת * מספר חזק * נוּמֶר * נוּמֶרוֹ אוּנוֹ * יהודי יקר * מַלמיליאן * אַייזֶן * אַייזֶן בֶּטוֹן * אין עליו

עניים

עני * אביון * דל * רש * דך * דלפון * חֶלֵכה * תפרן * אין לו גרוש על הנשמה * אין לו גרוש על התחת * הוֹמלֶס * שנוֹרֶר * חוֹראני * לא גומר את החודש * תפרן * בּאנקרוֹט * חנוק * שבר תוכנית חיסכון.

עשירים

עשיר * בעל המאה * איל הון * בעל הון * בעל בעמיו * אמיד * גביר * טחון * כָּבֵד * כריש * מיליונר * מיליארדֶר * מַליאן * צוחק כל הדרך אל הבנק * רוֹטשילד * חי כמו לוֹרד * יאפּי * ילד שמנת * מסודר בחיים

חמדנים

חמדן * תאב בצע * גרידי * טַמאע * שנוֹרֶר * עיניים גדולות * רָעֵב

בני מזל

בר מזל * מַזָליסט * מַזָליקוֹ * פוּקסיוֹנֵר * טֶפלוֹן * סינדרֶלה

מפסידנים

עלוב נפש * עלובי החיים * ביש גדא * מסכן * מך * מפסידן * גלמוד * ערירי * לוּזֶר * בּיזיוֹנֵר * גמר את הסוס * גמר את הקריירה * יצא חומוס * יצא סמרטוט * יצא פראיֶיר * מוּפסָד * מֶחדָלָטוֹר * מַנחוּס * מקרה אבוד * נֶפֶל * נֶפֶל אזרחות * סוס עייף * פאקיוֹנֵר * פּארטיוֹנֵר * פַספסן * פַקששן * פַשלוֹנֵר * פַשלָן * שָׂרוּף * סַנגָ'ר * יוֹצמָך * ירַחמיאֵל * מַסכּין * נֶבֶּך * נמוּשה * סמרטוט * עייף * עלוב * קרוע * שׂרוּט * תקוע * נולד לסבול * פָקאקט * פָקאקטֶה * פִּשפֵּש * צ'וּקוּ * צ'וּקוּמוּקוּ * קאליקֶר * קוּני לֶמֶל * שוואך * שלֵימָזֶל * שלֶפֶּר * תולעת * אין לו עתיד * בָּקאקט * מָחוּק * מת חי * מת מהלך * אַנדֶרדוֹג * אֶפֶס * אפס אפָסים * אפס גמור * אפס מאופס * גניחט * טַרמָח * ליצן * מיקי מאוּס * כבשה שחורה * ילדות עשוקה * כלוּמניק * ליגה זַיִן * מַדרוּבּ * פָּדָם * פַצלוּך * שַׂק חבטות * אוכל תסביכים * בתולה זקנה

המין הישראלי

השמנדריק והשמנמוך

עליזים

עליז * שמח * טוב לב * מאושר * לץ * ליצן * קונדס * דַחקָן * מצחיקָן * שטוּתניק * בלתי עציב.

גברים

גברי * גבר * גבר גבר * גבר לעניין * גבַרבָר * מאצ'וֹ * מוּזִ'יק * עַרס * קאוּבּוֹי * רַמבּוֹ * פּוֹפּאי * טאף גאי * נָמֵר * פּאקמֶן * פיטר פן * נקֵבה * סיסי

נשים

נשית * לֵיידי * פאם פאטאל * בובת בּארבּי * אָמָזוֹנה * בחורילה * גבריאלה * טוֹמבּוֹי.

צעירים

צעיר * נער * עלם * בחור * אברך * ילד * ינוקא * דרדק * זאטוט * עול ימים * פעוט * רך * טינאֵייגֶ'ר * טיפש-עשרה * ילדון * אֵייג'לֶס * גוזָל * דרדס * ג'חש * ז'וּליק * סמארקאץ' * פּוּשט * פּוּשטָק * פַספוּס * פצפונת * צוּציק * צעירון * צעירצ'יק * שֵייגֶץ * שמֶנדריק * פּישר * פּישרקֶה * תַכשיט

זקנים

זקן * קשיש * ישיש * סב * סבא * סבתא * בא בימים * שבע ימים * גריאטרי * אַלטֶה קאקֶר * אַלטֶה מוֹיד * אנו באנו * דינוֹזאוּר * הֶז בּין * המוֹהיקָני האחרון * חֶתיאר * מוצג מוזיאוני * נֵיאַנדֶרטָל * סֶנילי * עם רגל אחת בקבר * שמוּר היטב * תֶרַח * מתושלח * עוֹבֶר בּוֹטֶל * בּוֹבֶּה * זקֵיינֶה בּוֹבֶּה.

אבות ואמהות

אבא * אמא * אַבָּאִמא * אִמָאַבּא * פּאפּא * טאטֶה * דֶד * אַבּוּי * אָבּוּל בָּנאת * אַבּו תִנתֵיין * מאמא * מאמֶה * אידישה מאמֶה * אמא פולנייה * זקֵנים

צאצאים

בן * בת * צאצא * בן יוֹחיד * בכור * ילד סנדוויץ' * בן זקונים * ג'וּניוֹר * ילד מפתח * אֶנדֶה צדיק * מזיניק.

בני זוג

בעלי * אשתי * בן זוגי * אישי * רעייתי * אִשתָתי * חבר * חברה * מחוּתָן * אלמן קש * מאדאם * בהליכים * גרוש * פָּרוּד * פרק בֵּית.

קרובי משפחה

סבא * סבתא * סבא רבא * סבתא רבתא * בּוֹבֶּה * חותן * חותנת * חם * חמות * שוויגֶר * מחוּתָן * מָלָג * קוּזין * דוד * נכד * נֶכדוֹד

גבוהים

גבוה * גבה קומה * גבהן * כיפֵּח * ארוך * ארוך כמו שרוך * גוּליבֶר * טאוויל * טאוויל והביל * לאנגֶר * לוֹקש.

נמוכים

נמוך * נמוך קומה * גוץ * גמד * ננס * גובה דשא * דרדס * מֶטֶר צווֹנציק * שמנמוך * שמנגוץ * מאותגר אנכית.

שמנים

שמן * בעל בשר * בריא * מלא * דשן * עב כרס * כרסתן * בּוּלפָס * בּוֹמבּילה * בּרוֹמבּילה * דֶבּ * דֶבּה * דוּבּה * דוּבּוֹן * דוּבּי * פָּרה * הר אדם * גַ'מוּס * חבית * טנק * רגלי פיל * רגלי איילה * שוֹמֶן פאס * שמֵן דוּבּוֹן * שמַנמוּך * בַּרמיל חיפה * רוּלה * מאותגר אופקית.

רזים

רזה * כחוש * דל בשר * צנום * גרום * שלד * סקילֶט * פֶרטֶל עוף * צימוק * שחיף * שחיף עצמות * מוּזֶלמָן * בּיאַפרה * אלקטרון.

צפונבון וצוקר פושקה

קצרי ראייה

קצר רואי * קצר ראייה * ממושקף * אַבּוּ אַרבַּע * אַחוואל * אַעווָר * עָוָור * בּלינדֶר * מִשקָפוֹפֶר * קָסוֹקֶר

יפים

יפה * יפה תואר * נאה * דוּגמן * חָתיך * חֲתיכי * יַפיוּף * שאף * רָזאלֶה * שאפה.

מכוערים

מכוער * כעור * מגעיל * דוחה * קוף * אוּרָנג אוּטָן * מחוּצ'קָן * נערת ריינס * עקומה * מפזרת הפגנות * כּוּנֵפה * צַ'פָּצ'וּלה * צִ'יריפָּחֶה * מֶדוּזה * פרצוף צנע * פרצוף תחת * פַּרציפלוֹך * בַּלמָז * כּוּנֵף * מוּטָץ * מוּטָציה * רגלי איקס * אוזנייהו.

תאוותנים

תאוותן * בעל תאווה * איש זימה * חשקן * חַרמן * מַזמזן * נַיָיק * סֶקס מָניאק * צוללן * ראש כחול * תַקתקן * פרפר * דון ז'ואן * קזנובה * פּלֵייבּוֹי * מתרוממת * נותנת.

נחשקים

נחשק * אהוב * כּוּסית * כּוּסית על * כּוּסייה * פצצה * פצצה בלונדינית * פצצת מין * בּוֹמבּה * בּחוּרינה * בֵּייבּ * מֶגה בֵּייבּ * בַּסבּוּסה * בּוֹבּוֹלינה * חתיכה * חתיכוֹנֶת * פַּרגית * לוֹליטה * מזרון * מזרון פלוגתי * מוּסית * קוּזינה * פֶּרַח * כּוּסוֹן * כּוּסוֹן על * כּוּסי * שרלילוֹן * שרמוּט * אשכי

חנפנים

חנפן * מתרפס * מלחך פנכה * לקקן * מלקק תחת * תוּחֶס לֵייקֶר * גרוּפּי * מַחמָד

מתחסדים

מתחסד * צבוע * היפוקריט * צדקני * שֶמֶן זית זך * יפה נפש * מגלגל עיניים * צוּקֶר פּוּשקֶה * בתולה באוזן * גרָציה * דוֹדה.

טרחנים

טרחן * טרדן * מקשן * נרגן * נוּדניק * ניגֶ'ס * נאג' * נאגֶ'ס * נָמֵר * עלוקה * קרצייה * קוּטֶר * אף ארוך * בכיין * טֶמפּיט * מציקָן * משגע פילים * קוץ בתחת * תרח זקן * טרוֹל * פּרימָדוֹנה

יהירים

יהיר * גאוותן * שחצן * שחץ * זחוח * מתנשא * רברבן * אָרוגנטי * אוויר חם * אין לו אלוהים * בלון * בלון נפוח * בעל גאוָוניק * גיבור גדול * גיבֶּר * אוּבֶּר חוּכֶם * גרוֹיסֶה חוּכֶם * דאווינֵר * וואנאבּי * וואסַח * חוּכֶם * חוֹכמוֹלוֹג * חוּצפֶּניאק * מוֹישה גרוֹיס * נאד נפוח * נָפּוֹליונצ'יק * גראף פּוֹטוֹצקי * סגן של אלוהים * סנוֹבּ * סנוֹבּה * עֵייצֶס גיבֶּר * עלה לו השתן לראש * עושה גלים * עושה רוּח * עושה שריר * פּוֹזאי * פלוֹצֶר * פַלצָן * פַלצָני * צדיק הדור * צנוע ידוע * שוויצֶר * אַבּוּ עַנתָר * שוּפוּני * שוּפוּני יא נאס * תרנגול * אָנוּ אָנוּ * צפוֹנבּוֹן * צפוֹני

כעסנים

כעסן * רגזן * זעפן * רתחן * איש חימה * מהיר חימה * דם חם * מחוּרפָן * עצבני * עַצבַּן * פתיל קצר * קנאי

נייס גאי ווילדה חייה

בינוניים

בינוני * חסר אישיות * אפור * ממוצע * מצוי * פשוט * בנאלי * נחמד * בחור טוב * יש בו משהו * ככה * ככה ככה * לא אַיי אַיי אַיי * לא בשר ולא חלב * פַּרוֶוה * לא הכי * לא הכי בעולם * לא הכי הכי * לא מאור גדול * לא מי יודע מה * לא מציאה גדולה * לא מריח לא מסריח * לא משהו * ליגה בֵּית * לֵיימֶן * סתם * סתם אחד * פּוּשט * פּוּשטי * נַייס גאי * מֵיינסטרימי * סוּבּארוֹאיד

המוניים

המוני * גס * גס רוח * זול * עממי * איש שוק * ווּלגארי * פֶּה מלוכלך * פרֵחה * פרֶח * צַ'חצַ'ח * צַ'חצ'וּח * יַכנֶה * יֶנטֶה * בָּלֶבּוּסטֶה * וַייבֶּרס * נוֹשים * פָקָצה * צַצקֶה * שרמוּטה * שרטוּחה * שרלוּלה * שרלילה * שרשוּחה * בּוּזוּ * גַחבּה * קַחבּה * הליקופטר * זַנזוֹנֶת * מוֹצצת * נערת דפוק אותי * קוּרבֶה * אינדיאני * בּאלֶגוּלֶה * בּהֵיימֶה * בהמה * בעל בּאסטה * מוכר חמוצים

אלימים

אלים * איש אגרוף * איש זרוע * חיה רעה * וילדֶה חָיֶה * כַּסחָן * כַּסַחיסט * אַבּוּ עָלי * וואחש

מרדנים

מרדן * סורר * סרבן * הילד הנורא * אנפאן טֶריבּל * טראבֶּל מֵייקֶר * אאוטסיידר * בָּר בשטח * סטודנט חופשי * פרפר חופשי * ציפור דרור * היפּי * פּאנקיסט

מטורפים

משוגע * מטורף * חולה רוח * חולה נפש * לא שפוי * רועה רוח * מופרע * חסר דעת * חסר לו בורג * טרָלָלה * ירד מהפסים * לא נורמלי * לוֹקוֹ * מג'וּנָן * מַג'נוּן * מוטרף * מוּפרע * מחוּפָף * מחוּרפָן * מטוּרלָל * מטורף * מסוּבָב על כל הראש * משוגע * משוגע על כל הראש * מֶשיגֶה * מֶשיגֶנֶה * נפל לו בורג * נפל על הראש * נפל על השכל * נשרף לו הפיוז * חי בסרט * ווירד * ווירדוֹ * ווירדי * עָבָּם * עוף מוזר * פריק * קוּקוּ * קרוע * קריזיוֹנֵר * קרימֶה קוֹפּ * ג'אנקי * חולה ניקיון * חולה פרסום * דפוק * דפוק בָּראש * דפוק בַּשכל * דפוק בצריח

עקשנים

עקשן * קשה עורף * דווקאי * דווקאיסט * אגוז קשה * דוֹן קישוט * משוגע לַדבר * נַחוּם תָקוּם * עַקשֶן פּארֶח * פַייטֶר * לא עוצר באדום * שוֹר * עור עבה * עור של פיל

הססנים

הססן * ביישן * חסר ביטחון * גמגמן * ספקן * פקפקן * מתלבט * יושב על הגדר * כן ולא * מֵהאוּם * אָמֶבּה * חסר חוליות * זַגזגָן * זיקית * יוֹיוֹ * שבשֶבֶת

הגרוטאה והברברן

מנותקים

בודד * מנותק * אוֹטיסט * אל תגע בי * סוֹציוֹמאט * אַסטרוֹ * אַסטרוֹנאוּט * הֶלמוּט * סוֹליטוֹ * סוֹליקוֹ

מבולבלים

מבולבל * מפוזר * אובד דרך * אובד עצות * תמהוני * מטושטש * מעורפל * אָאוּט * בּאָאוּט * אבוד * אַלצהַיימֶר * בּוּלבּוּל * גרוֹגי * מסויד * מעורבב * סֶנילי * פרופסור מפוזר * בּאוֹפסַייד * הלך לו הדיסקט.

עייפים

עייף * תשוש * יגע * יעף * לאה * רצוץ * הרוּג * הרוּס * זוֹמבּי * חצי מת * חרוֹפֶּר * יַשנוּן * יַשנוּני * מעוך * נַמנַם * נִשפַּך * סָחוּט * עייף מת * אָפוּף * עָפוּץ * שלוּפֶנֶר * פארשלוּפֶנֶר * פֵּייגֶר * שבור * שבוּק * שחוט * שפוּך * תַעבּאן * גרוטאה * כָּבֵד * קרוע.

מוכשרים

מוכשר * כישרוני * רב תושייה * מחונן * מיומן * עילוי * גאון * ילד פלא * ידי זהב * ג'יניוּס * סוּפֶּרמֶן * ספֶּץ * פֶנוֹמֶן * קָליבֶּר * ראש ברזל * ראש טוב * ראש של מיניסטר * אָשף * אֲשפי

קפדנים

קפדן * בררן * דייקן * איסטניס * פֶּדאנט * דקדקן * נוקדן * טהרן * פּיוריסט * ריגוֹריסט * סוֹפיסטיקֵייטֶד * סטַייליסט * פַיינשמֶקֶר * יֶקֶה.

רשלנים

רשלן * חַלטוּריסט * חָפיפניק * מרחן * חותך פינות * מעגל פינות * פַּרטָצ'ניק * בָּלָגָניסט * בַּרדָקיסט * סטודנטיאלי * חאפֶּר * זנוֹך * זָרוּק * זרוּקי * שלוֹך * שלוּמפֶּר * חורים בידיים * חלוד * שתי ידיים שמאליות * לוֹנסוֹ * חַנטָריש

פטפטנים

פטפטן * דברן * גבבן * להגן * קשקשן * בַּרבּרָן * פֶּה * פֶּה גדול * קַצ'קֶה * פַּלסָף * פַּלספָן * זַבּלָן * חַרטטָן.

שתקנים

שתקן * ספינקס * פּוֹקֶר פֵייס * פני פּוֹקֶר * שוּשוּ.

ערמומיים

ערמומי * ערום * פיקח * תחבלן * בעל מזימות * נכלולי * מַמזֵר * דרֵייער * צלופח * שובב * ערס * תככן * פּרוֹטֶקציוֹנֵר * פּוּשֶר * גָליציאנֶר * דילֶר * טרֶמפּיסט * מאכֶר * מלך הבּיצה * סוֹיחֶר * קוֹמבּינָטוֹר * תַחמָן * דרֶיֶיר

שקרנים

שקרן * רמאי * בדאי * גזמן * כזבן * נוכל * אף ארוך * אַרטיסט * בּלוֹפֶר * בַּלפָן * מַגזימָן * מַמציאָן * צִ'יזבָּטניק * פּינוֹקיוֹ

תמימים

תמים * תם * ישר * הגון * נאיבי * פראיֶיר * פראיֶיר של גולדה * חנאנה * חנאני * חנוּן * חנאג' * יוֹרָם * לַפלָף * נַחנַח * נַחנָחי * ניחנָח * סַבּוֹן * צ'וּדאק * עֶרלֶכֶר ייד * תינוק * תינוק מגודל * ילד טוב * ילד טוב ירושלים


1
תגיות :
תמונה ראשית