המשוכלים

רוביק רוזנטל | 18 במרץ 2016
גירסה ראשונה הופיעה בספר "הלקסיקון של החיים", הוצאת כתר, 2007. איורים: תמר קלנר

שיכולי ביטויים דוגמת 'זהג נהיר' הם ספורט עולמי וישראלי, זכות הראשונים המקומית שמורה לשייקה אופיר

ביטויים משוכלים (מונח המוצע כאן לשימוש) הוא משחק לשוני המוכר בתרבויות רבות. השם האנגלי שניתן למשחק ולגילוייו הוא ספונריזם (spoonerism) , על שם ויליאם ארצ'יבלד ספונר, מלומד אוונגלי מהמאה ה-19 שמיוחסים לו משפטים רבים מסוג זה.

ביטוי משוכל הוא ביטוי שנערך בו חילוף מכוון של עיצור בודד, תנועה או הברה, בין שתי מילים. הביטוי לפני השיכול יכול להיות משפט רגיל כלשהו, מטבע לשון, שם אדם או מקום וכדומה. בדרך כלל נשמרת זהות בתנועות בין הביטוי המקורי לבין הביטוי המשובש. בביטוי המשוכל זהג נהיר הוחלפו העיצורים ז' ונ' שבביטוי המקורי, שהוא מטבע לשון מוכרת: נהג זהיר. בביטוי המשוכל שבורית זכוכה הוחלפו העיצורים ש-ב-ר בעיצורים ז-כ-כ בצירוף זכוכית שבורה. במקרים נדירים השיכול נערך בתנועות ולא בעיצורים.

שיכול עיצורים בתוך מילה או ביטוי הוא טעות מזדמנת שאיש אינו מוגן בפניה, בעיקר במצב של בלבול או במילה הקשה להגייה (ראו "שוברי שיניים"). בביטויים המשוכלים השיכול הוא כאמור מכוון, ונועד לצורכי שעשוע לשוני בדרך כלל. ספונר עצמו, ככל הנראה, הרבה להתבלבל ולייצר ביטויים ללא כוונה, ואילו תלמידיו הפכו כמה מהמשפטים שהשמיע בסיס למשחק החדש. כך בביטוי you missed my history lecture, שאחרי שיכול הפך you hissed my mystery lecture. לעתים יש לביטוי המשוכל תפקיד סטירי. לעתים מזומנות הוא אינו תקין פוליטית, אבל הדובר מסתתר אחרי היותו "טעות". משמיע הביטוי המשוכל מלעיג או ממעיט בערכו של התוכן הגלום בביטוי המקורי. כך בביטוי הנפוץ קלבת שבת, שאינו ביטוי משוכל אלא מכיל מילה משוכלת, אך הפך לביטוי רווח.

אבי הביטויים המשוכלים העבריים הוא שייקה אופיר. הוא הניח את היסודות לכך במונולוג קצר שכתב בשנות השישים, בשם "בלבולי מילים", המובא כאן בשלמותו, באדיבות סרטיית קול ישראל. חלק מן הביטויים המשוכלים המופיעים בו הפכו ביטויים מקובלים ואהובים כמו "זרח מפרחוני" או "חצי גום ערוף". אופיר גם עמד על עריסת להקת "הגשש החיוור", שהולידה כמה ביטויים משוכלים שתועדו בפרק על הגששים בספר זה. יצירת ביטויים משוכלים היא תחביב של חובבי לשון למיניהם, ומעט מזה מובא גם כן בפרק זה.

שמו זרח מפרחוני

שייקה אופיר, בלבולי מילים

טוב, בשלק הריחון של התוכנית... סליחה... התבלבלתי. תראו, יש אנשים שמדברים ככה בלי לשים לב. הם אומרים: שמו זרח מפרחוני, במקום פרח מזיכרוני. יש לי חבר שגר בחרדס פנה. אתם יודעים איפה זה. זה על ידי כרדס פץ. זה טיפוס! כל היום הוא מסתובב חצי גום ערוף. יש לו אחות צעירה ממנו בשנתיים אבל מה, תימהונית. כל היום חצי צוחה, חצי בוחקת.

האבא שלהם זה יושב ראש פועצת המועלים של כרדס פץ. והנה הילד הגיע לגיל 13 והחליטו לעשות לו בר מצווה. הזמינו את יושב ראש הכנסת. הזמינו את מר לדיש קוז. הזמינו את החברה אידה בבלסון. הזמינו את מודה שיין, את פימון שרס, אבל הם רצו גם לעשות ערב אמנותי. החליטו לחפש זמרת בעלת משקל. בסוף החליטו: דודנה שמארי. הצרה שהמלווה שלה וושה מילנסקי היה בחוץ לארץ. התחילו לחפש קומפוזיטור, מצאו את יוזנן חראי. לא רצה. חיפשו עוד קומפוזיטור, מצאו את זובי דלצר.

הם חשבו שאם הערב יעלה יפה הם יופיעו בהיכל התרבות, יביאו את הפילמורת התיזהרמונית כדי לחזק את המעמד.

הילד הזה גמר בית ספר עממי. אבא שאל אותו, מה אתה רוצה ללמוד, ילד? הילד אמר: חקלאות. האבא שלח אותו לחקולטה לפקלאות בירושלים. כעבור שלושה חודשים: לא רוצה חקלאות, רוצה מכניקה. האבא התעניין מהו הבית ספר הטכני הטוב ביותר, אמרו לו, זה פקס מיין.

יום אחד אני נוסע אתו לטבריה, אני אומר לו, בן אדם, תיזהר, יש לך פה סיכונים מסובבים, לאט לאט. נכנס למסעדה ואומר, מלצר, תן לי בבקשה מנה אחת קצץ כבוד וכוס מיש מיצמיץ. לוקח את הכוס, נופלת על הארץ, המון שבורית זכוכה אפשר למצוא על הרגליים.

אני מקווה שבשלק החני זה כבר לא יקרה.

גועש נפל

כמה ביטויים הפכו חלק מהפולקלור הלשוני הישראלי, רובם ממטבחו של שייקה אופיר.

בין הטיפש לסדין. שיכול של בין הפטיש לסדן. נקמה לשונית בגברים, מיוחס לגרטכן מגבעת ברנר שסיפורה מופיע בעמודים אלה. ביטוי משוכל מתוחכם שבו מתערבב שיכול תנועות בין המילים עם שיכול עיצורים בתוך המילים.

גועש נפל. גועל נפש. אמא בשם שני כותבת: "הילדים שלי שיחקו בצבעי גואש, שני כלים נפלו ונשפך צבע על הרצפה. המראה היה רחוק מנעים לעין. ואז נזכרתי ב'גואש נֶפֶל', והכעס עבר".

זהג נהיר. שיכול גששי מן המערכון "הגל הקל" שכתב נסים אלוני: "איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר?".

זרח מפרחוני. פרח מזיכרוני. שיכול כפול: בין המילים, ובתוך המילה "מזיכרוני".

חיפור צירבנה עלי. שיבוש ילדים ותיק של "ציפור חירבנה עלי".

חל וחסיסה. חס וחלילה, שיכול ותיק ונפוץ.

חצי גום ערוף. חצי גוף ערום (אופיר).

המשוכלים 1

חצי צוחה, חצי בוחקת. חצי בוכה, חצי צוחקת, ביטוי משוכל בנימה פילוסופית (אופיר).

מיש מיצמיץ. מיץ מישמיש. ביטוי משוכל עם יסודות של שובר שיניים (אופיר).

שבורית זכוכה. הועתק מ"בלבולי מילים" למערכון "בית המשפט" של הגשש החיוור.

גרפון וסיימונקל

"בלבולי מילים" נתן את האות למשחק נרחב של שיבושי שמות של ידוענים ושל שמות מקומות.

אידה בבלסון. בבה אידלסון, מראשי מפא"י (אופיר).

איסט קלינטווד. השחקן-במאי קלינט איסטווד (יעוד גונן).

ארלוז רחובורוב. רחוב ארלוזורוב (מושיק לין).

ברונו יורמסקי. העיתונאי יורם ברונובסקי, כינוי שניתן לו על ידי עמוס קינן.

גזי גבית. השדרן גבי גזית.

גיל בייטס. מייסד מיקרוסופט ביל גייטס. 

גרפון וסיימונקל. צמד הזמרים סיימון וגרפונקל (מושיק לין).

דודנה שמארי. הזמרת שושנה דמארי (אופיר); גִרסה נוספת: דמארה שושני.

ווֹשה מילנסקי. המלחין משה וילנסקי (אופיר).

זובי דלצר. המלחין דובי זלצר (אופיר).

חרדס פנה. פרדס חנה (אופיר).

יוזנן חראי. המלחין יוחנן זראי (אופיר).

ירקה יפוני. הזמרת יפה ירקוני (יעוד גונן).

כרדס פץ. פרדס כץ (אופיר).

לדיש קוז. קדיש לוז, לשעבר יו"ר הכנסת (אופיר).

מודה שיין. משה דיין (אופיר).

מיכה רבקאלי. השחקנית רבקה מיכאלי (יעוד גונן).

נושה מסים. משה נסים, שר האוצר בשנות השמונים.

פומפ ז'ורז'ידו. נשיא צרפת ז'ורז' פומפידו.

פימון שרס. שמעון פרס (אופיר).

פיקה צביק. הזמר צביקה פיק.

פקס מיין. בית הספר המקצועי מקס פיין (אופיר).

קשה מצב. הנשיא משה קצב. השיכול נולד הרבה לפני פרשיות הנשיא.

שמר כפריהו. כפר שמריהו. גִרסה חלופית: שפר כמריהו.

שן דילון. השדרן דן שילון.

צהרי האחוריים

יוצרים לא מעטים השתמשו בביטויים משוכלים לצרכים שונים, ובראשם הגששים, שיצרו גם משפטים משוכלים.

 • זמבורה, זה פַצְפֵצָה (מפעל הפיס): שיכול של צפצפה.
 • יש לפעמים 'תפערויות כל הזמן (כלא שש): שיכול-קיצור של התפרעויות, תוך השמטת הה"א.
 • שיסתובב בדיזנגוף עם כל הקושטפים (תיבת הדואר) שיכול של פושטקים.
 • בדקת פלטים פלגינות? (המוסך).
 • גלוסיו איחלחיאח (קרקר נגד קרקר).
 • המזרחה המסעדית (קנטטה לשווארמה).
 • השי הציצי (חתונת הדמים).
 • זהג נהיר (הגל הקל).
 • חיץ חם (זקני הגשש); ביטוי חצי משוכל.
 • עם כוס או עם קש? תביא עם קוש, עם קס (פגז קומפוט).
 • שבורית זכוכה (בית המשפט), הופיע לראשונה אצל שייקה אופיר.
 • שימשין עליך פלישתון! (שבת שלום).
 • אין דבר סרג'יו, היד פתוח והפנקס רושמת (גבעת חלפון).
 • אנחנו מזכירים למנוחה לשמור על השכנים של המאזינים (יומן החדשות).
 • בריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה (שחקן כדורסל).
 • הגוף נדבק לזיעה (טבריה תחתית).
 • היית במשחק בזמן המגרש? (אופסייד סטורי).
 • המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נא עיין במדריך הישן (הטלפון).
 • זה שעולה או שזה שעולה? זה שיורד או זה שיורד? (הכה את המומחה).
 • זוהי השאלה, מהי הפינה? (הכה את המומחה).
 • זריקות נגד חיסון עשו לזה? (השוטר ישעיהו).
 • זרק את הרס"ר על המסטינג (כלא שש).
 • יש חופש מדינה בדיבור הזה (בית המשפט).
 • מה עיר הבירה של פריז? צרפת (תיבת הדואר).
 • ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה (הכה את המומחה).
 • רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם (שבת שלום).
 • שדה התעופה בן גוריון על שם לוד (הרוסים הבאים).

תרומת ע. הלל לתרבות השיכולים בשיר של להקת התרנגולים "מרפסות": "צהרי האחוריים... (צחקוק...) אחורי הצהריים".

שם להקת ההיפ-הופ הדג נחש הוא שיכול של "נהג חדש".

יעקב פרוינד, המתמחה במשחקי לשון, מציע שיכול לשודדי בנקים, המקווים כי פריצת כספת תהיה כפריסת קצפת. על חיי העניים: קור חודר לחור קודר. על עלמה שובבה המוצאת חתן: משוּק המציאוֹת לשוֹק המציאוּת, דוגמה נדירה לשיכול תנועות.

עיסוי בפיסוק

ביטויים משוכלים משמשים כאמור לעקיפת תקינות פוליטית. על משה דיין סיפרו שאשה אחת באה לבקרו. אמרו לה שהוא עסוק בדיונים, והיא ענתה: "אני יוזעת".

בדיחת שיכול עתיקה: "אם היו קוראים לך מינה, הייתי ממיין אותך, אבל קוראים לך זינה". 

ובאותו עניין ממש: "תענוז לגיין על מגרן זום-אוויר", ובגִרסה יהודית: "נא לזכור – לגיין בשבת גה תענוז".

מילון הסלנג העולמי מתעד שיכול ותיק שבו המקור דווקא צנוע יותר מהשיכול: בעווית הזין, ובמקור: בזווית העין.

מהווי המרפאים בעיסוק: "ריפוי בעיסוק – עיסוי בפיסוק".

קֵייק אוף פִּיס

ביטויים משוכלים עבריים לא פסחו גם על ביטויים באנגלית, או בשילוב של שתי השפות.

בָּאג בָּדיזַיין זה זין בַּדיבָּאג. הומצא על ידי ראשי הביצה בממר"ם. תרגום: תקלה בעיצוב גוררת סבל בניפוי.

פאק אוף קופי. בסרט "מבצע סבתא" אומר קרמבו, הוא רמי הויברגר, למתנדבת: "קאם טו מיי רום, איי מייק יו קאפ אוף טי, פאק אוף קופי".

פיל ספוּד. פול ספיד, עוד דוגמה לביטוי שיש בו שיכול תנועות ולא עיצורים. על פי ילקוט הכזבים, בני הפוליטרוק נכנס למכונית ואומר לנהג: "פיל ספוד, אבל מהר".

קֵייק אוף פִּיס. פיס אוף קייק (piece of cake). משפט משוכל מפי ג'ודי שלום ניר מוזס בגרסת "ארץ נהדרת".

פצעים גדולים מגרמניה

אתר סיפורי גבעת ברנר מביא מעוללות גרטשן, היא מרגלית ורד, שעליה אמר החבר נפתלי שהיא פותחת את הפה רק פעם ביום, בבוקר, אבל לא סוגרת אותו עד הערב. נוסף על בין הטיפש לסדין מספרים עוד על בלבולי הלשון המדהימים של גרטשן.

ערב אחד ניגשה גרטשן ל "סידור עבודה" ואמרה: "בבקשה, אני צריכה מחר לגן הירק בחור סריס". הסדרן הביט בה וניסה להבין, וגרטשן הסבירה ותיקנה: "סריס, אבל עם זין".

סיפרה גרטשן בסוד: "שמעתי שהרבה חברים מגבעת ברנר קיבלו פצעים (פיצויים) גדולים מגרמניה, ותיאו בלוך קיבל את הפצעים הכי גדולים". שאלו את גרטשן אם זה לא מסוכן והיא ענתה: "זה מסוכן באופן מוזרית" (מוסרית).

בארוחת הבוקר בגן הירק סיפרה גרטשן: "הבוקר, כשקמתי מהמיטה, קרה דבר מאוד משונה, אני מצאתי גבר אחד על המיטה וגבר אחד מתחת למיטה. לקח לי הרבה סמן להתלבש וכמעט איחרתי לעבוד" (הגבר הוא כמובן גרב).

על קולו של חוד

שיכולי ביטויים מתקופות ותחומים שונים.

ג'ים סטייק בונד. תיק ג'יימס בונד, שיכול של הגשש שייקה לוי.

דניאס ובאן. עפרה יניב כתבה על בתה יעל, שלאחר שחזרה מביקור במקורות הירדן פיזמה לאורך כל הדרך את השיר הבא: "באגס באני, דניאס ובאן". 

הוא שָפָן את חַדֶיה. "הוא חפן את שדיה", קלישאה של תיאור מיני ברומנים זעירים. על פי הסופרת והמתרגמת ורד טוכטרמן, המשפט המשוכל הזה הפך שם קוד לסדרת "שבט דוב המערות" מאת ג'ין אואל, שהכילה תיאורים מיניים חוזרים ונשנים.

הזמנו הַשְתָנים. השתנו הזמנים. מפי אריה מליניאק, ששמע את השיכול מפי שייקה לוי.

זולם בעבועים. בולם זעזועים, משולחנו של העיתונאי רן זיו. עוד בצקלונו: מחבק זרגים (מחזק ברגים), זכיון שבויות (שוויון זכויות), זלזל המגל (גלגל המזל).

חוויה נִשכי-בִּלְתחת. חוויה בלתי נשכחת, משולחנו של הקריקטוריסט (והמהדרין יאמרו האיטלוליתן) מושיק לין. עוד בצקלונו: איך שהרן זמץ (איך שהזמן רץ).

לְאַקפוץ חור. ביטוי משוכל בפולקלור של יחידה צבאית ותיקה, בעקבות מפקד שעלה מארה"ב והתקשה לבטא את הפקודה "לאחור קפוץ".

מיקוד מחוסל. חיסול ממוקד. נשלח על ידי גולש הקורא לעצמו "המסכל מאילת". וגם: פק בסתיתה (סטייק בפיתה); צלי גהל (גלי צה''ל); עוש הריר (ראש העיר).

מקהלת הצדיקים על שם ילדיבוב. מקהלת הילדים על שם צדיקוב, מקור לא ידוע.

נוער חלומי לוחץ. נוער חלוצי לוחם, כלומר, נח"ל. יש מייחסים את השיכול הלא מחמיא לבן גוריון, אך אין לכך הוכחות.

נרים וגבשים. גברים ונשים, שיכול מאת רנה ורבין ברשימה בעיתון "העיר" על אירוע טראנס-ג'נדר. גִרסה מוקדמת לשיכול המינים: זכרה ונקב.

על קולו של חוד. שיבוש ספונטני חביב של ניצן חן בשידור חי בערוץ הראשון, כשביקש לומר שההחלטה התקבלה על חודו של קול.                           

פלת וצבייר. צבת ופלייר. דוגמה לביטוי משוכל המשלב שני מרכיבים קרובים ולכאורה ממזג אותם. עוד בקבוצה: קץ וחשת (חץ וקשת), תפולים ואשכוזיות (תפוזים ואשכוליות).

רצתי משדה המקצרון. רצתי מקצה המסדרון, משולחנו של המשורר בלפור חקק.


1
תגיות :
תמונה ראשית
מאמרים קודמים