שוברי השיניים

רוביק רוזנטל | 18 במרץ 2016
גירסה ראשונה הופיעה בספר "הלקסיקון של החיים", הוצאת כתר, 2007. איורים: תמר קלנר

משפטים הקשים להגייה הם משחק לשוני נפוץ וגם אמצעי ספרותי, שיש לו גירסאות עבריות מגוונות

שוברי שיניים הם משחק לשוני אהוב ומוכר בכל שפה. הוא קרוי באנגלית tongue twisters (מעוותי לשון) ובגרמנית zungenbrecher (שוברי לשון). בדרך כלל מדובר בביטוי שרצף העיצורים בו יוצר קושי בהגייה. המשחק המקובל הוא השמעת הביטוי ברצף ובמהירות כמה פעמים, מהלך לשוני המעצים את הבלבול והטעות. גם מילים ושמות שונים נחשבים שוברי שיניים, אך זו שבירת שיניים מקרית, ואילו הביטוי שובר השיניים נולד במכוון לצורכי שעשוע.

שוברי השיניים נוצרים בדרך כלל כאשר יש בהם עיצורים סמוכים שקיימת ביניהם קִרבה פונטית, ודווקא משום כך המעבר המהיר מעיצור לעיצור קשה יותר. הדוגמה הבולטת לכך היא האותיות השורקות, זסשצ, שהשמעה רצופה שלהם אינה נוחה, בעיקר במעבר בין ש' ימנית לש' שמאלית או ס'. שוברי שיניים אחרים בנויים על עיצור זהה או עיצורים הומופוניים כמו כ' וח' הסמוכים זה לזה (חול=יכול=לאכול). לעתים מופיע מקבץ עיצורים בסדר שונה (נחש=נשך=נחש, גנן=גדל=דגן=גן).

שוברי השיניים הם בדרך כלל משפטי שטות שנוצרו לצורך המשחק. עם זאת, בשירה, כולל בשירה המקראית, יש לסמיכות העיצורים הגורמת ל"שבירת השיניים" תפקיד פואטי. הפרסומאים משתמשים בשוברי השיניים כאמצעי ליצירת תשומת לב של הצופה והמאזין.

שוברי השיניים הם משחק לשוני רב-תרבותי. כמעט בכל שפה נוצר מאגר של שוברי שיניים המוכר לדוברי השפה, והוא מותאם להיצע המילוני והפונטי של אותה שפה. בסיום הפרק מובא מקבץ טעימות בין-לשוני שנאסף ממקורות שונים. אחד המקורות הוא האתר האוסטרי uebersetzung.at, המביא שוברי שיניים שנוצרו ביותר ממאה שפות.

בקבוק בלי פקק

סדרת שוברי שיניים עבריים, חלקם נכסי צאן ברזל:

"שׂרה שׁרה שׁיר שׂמח, שׁיר שׂמח שׁרה שׂרה".

"נחש נשך נחש שנשך נחש". ויש מסיימים: נשך נחשה.

"גנן גידל דגן בגן, דגן גדול גדל בגן". גרסת-משנה: "גדעון הגנן גידל בגן גידולי דגן". גִרסה חתרנית משנות השבעים, המגדירה היאחזות נח"ל: "יום בגן, יום בדגן, יום בדגדגן".

"סשׁה שׂם שׁם שׁסק". גִרסה למתקדמים: "סשׁה שׁיסע שׁיניו בשׁסק". גִרסה לסטלנים: "סֶם שׂם שׁם סַם".

"בקבוק בלי פקק".

"כמה חול יכול אדם לאכול בכל ימות החול, אם בכל יום חול יכול אדם לאכול חצי קילו חול?".

"טאטאת את התא? – תטאטא אתה את התא!". זכה לגִרסה מולחנת.

"עכו כוסתה טל, צפת אף היא כוסתה טל". "כוסתה" במלעיל.

"אני לא מהמתמהמהים, אני מהמתמהמהות". גִרסה נוספת: "אני לא מהממהרים, אני מהממהרות".

"אשה נעלה נעלה נעלה, נעלה את הדלת בפני בעלה". בשובר השיניים הזה שימוש בהומופונים: מילים הנשמעות זהות אך הוראתן שונה.

"לחדרי נכנס ננס, וגנב שם אננס. מי יודע אנה נס הננס עם אננס?". לשובר שיניים זה, המיוחס לחנניה רייכמן, גרסאות בוטות שבהן הופך הננס הגנב לננס האנס.

"שופט שלום שפט שלשום שישים שומרי שבת שצעקו 'שבס! שבס!'".

"מיששתי שמן שומשומין ושישים ושישה מִשמשים".

"שרשרת של שש שיניים שבורות".

"כשישים כושים קשישים".

שוברי השיניים 1

"שׂרוכים שׁחורים".

"אבא לא בא באל"ף באב, אבא בא בבי"ת באב".

"תחתוך חציל לחצי".

"מי מנע ממנו למלמל מילים?".

זלמנזל הנוזל

מחברי הטור הסטירי "זו ארץ זו", של שנות השבעים, תרמו כמה שוברי שיניים.

"איך אומרים בהולנדית: אנשי צבאנו עלו על גליל צואה בדרך לא זרועה? חוחותינו דרכו על חתכת חרא בדרך חתחתים".

"איך אומרים בהולנדית: הרופא רפופורט ניתח צפרדע בדיפרסיה? דוחדוח דודו"ח דחה דו-חי מדוכדך".

ומיהו יורשו של "דנידין הרואה ואינו נראה"? – זלמנזל הנוזל ואינו מנוזל.

חשק לשסק

פרסומאים ישראלים עושים מדי פעם שימוש מתוחכם בשוברי שיניים, ומשתמשים בקושי לבטא אותם כיתרון שיווקי. שימוש כזה נעשה גם במותגים שוברי שיניים כמו "זוגלובק" או "קלמנרבין".

"התוספת שתופסת".

"יש לי חשׁק לשׁסק".

"קוקה קולה קר כקרח".

בוקה מבוקה ומבולקה

מקורות היהדות הכירו את תופעת שוברי השיניים ותרמו לה תרומה נכבדה. רד"ק כותב: "לשון נופל על הלשון, והוא דרך צחות, כמו גד גדוד יגודנו, דן ידין עמו, ועקרון תיעקר".

"גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב" (ברכת יעקב, בראשית מט, יט). פיתוח בן ימינו: "גד דג דגים מדגדגים בגדה".

"שיר השירים אשר לשלמה" (שיר השירים א, א).

"עזובות ערי ערוער, לעדרים תהיינה" (מתוך משא דמשק, ישעיה יז, ב).

"בוקה, מבוקה ומבולקה" (נחום ב, יא).

"כי נמצאו בעמי רשעים, ישור כשך יקושים" (ירמיהו ה, כו).

"על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפייך יטופון" (מסכת אבות).

שלםה שלםה שלםה שלםה שלםה. שובר שיניים בלתי מנוקד מימי הביניים המיוחס לרש"י. על פי מסורת אחת יש לקרוא: שַׁלָּמָּה שְׁלֹמֹה שִׁלֵּם שַׂלְמָה שְׁלֵמָה. גִרסה נוספת: שַׁלָּמָּה שְׁלֹמֹה שַׂלְמָה שְׁלֵמָה שִׁלֵּמָה.

אץ קוצץ

שובר שיניים מוכר ואהוב מימי הביניים, העוסק בגוי רשע, נכתב על ידי רבי אליעזר הקליר:

"אץ קוצץ בן קוצץ, קצוצי לקצץ,/ בדיבור מפוצץ, רצוצי לרצץ./

לץ בבוא ללוצץ, פולץ ונתלוצץ/ כעץ מחצצים לחצץ, כנץ על ציפור לנצץ".

שורשי הפיוט בתלמוד הירושלמי, מסכת יבמות, בעקבות מלכים א טו, יח: "וישלחם המלך אסא אל בן-הדד בן-טברימון בן-חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר: קוצץ בן קוצץ!" במדרשים מוסיפים אפילו "קוצץ בן קוצץ בן קוצץ", ובילקוט שמעוני נכתב: "ייתלה קוצץ בן קוצץ על הקוץ".

הפיוט הפך אצל שלום עליכם סימן היכר לגיבור סיפורו "הדגל", טופלה טוטוריטו, שעקב פגם בדיבור יכול היה לומר רק "אץ טוצץ בן טוצץ טצוצי לטצץ". קופל, הוא טופלה, התקשה גם בהגיית ג' ולכן התעללו בו במשפטים שוברי שיניים. כשביקשו ממנו להגות את שמו המלא וייחוסו, "קופל בן גיטל אשת קלמן", היה נשמע "טופל בן דיטל אשת טלמן". את השם "רבי גרשון גרגרת דרדקי מכפר גאלאגאנובקה", היה הוגה: "דרשון דרדרת דרדטי מטפר דאלאדאנובטה".

גיא גנהואמה גנהואמי

משפטים שוברי שיניים בשירה לא נולדו לשעשוע, ולהם תפקיד בבניית השיר ובמה שקוראים "מצלול". כמה דוגמאות:

"לילה היה לילו, לילו היה לא לה" (אלכסנדר פן, היה או לא היה).

"שגשגנה, שגינה, שדמות הפלא/ שגשגנה, שגינה, וגמולנה חיש!" (רחל, ספיח).

"נישח-נישח-נישח/ משתכשכים עם שחר" (אברהם שלונסקי, ואדי).

"גיא גנהואמה גנהואמי/ מי יעדגן את אינמי/ מה יאנמן את עדגי ענוגי/ גיא גנלאמה גנלאמי" (דוד אבידן, תיקון חצות).

יש חמציץ בעציץ

ויש גם שעשועים לשמם:

"מה'זתומרת מה'זתומרת? מהז'תומרת זאת אומרת זאת אומרת" (אברהם שלונסקי, אני וטלי בארץ הלמה).

"בארץ לובנגולו מלך זולו, אבי עם המטבולו אשר בהרי הבולוויה" (שמו של ספר ילדים מאת נחום גוטמן).

"סרז' עשה מסאז' אצל סאשה בפסאז'" (שיר בביצוע יוני רכטר, מילים שמוליק לוי).

האח, האח! צהל האח

הפייטן חנניה רייכמן הִרבה בשוברי שיניים.

"בקונצרט מר מלחי נם/ השירים קמל חינם/ סח מר מלחי:/ 'מלחינם/ במחילה, עמל חינם'".

"להוט אחרי תענוגות/ הלקקן טעם עוגות –/ והאוהב תעה נוגות/ סביב זוג עיניים ענוגות".

"יש לנוער שני פנים/ יש פן חוץ ויש פן פנים/ כמובן, פן פנים – מוצפן/ ואולם פן חוץ – חוצפן".

"ישנה הכרה קרה שמלחמה חמה/ תמחה כל מה שקרה מתחת לחמה".

"הדיאטה היא גזירה/ הגזורה לשם גִזרה".

"גם למען עמיתי/ לא אמית את אמיתי!". 

"לא ביטחון טחנות דיבור/ יבוצר ביטחון ציבור".

"אם בזז לשם ביזה/ את דגלו בזה ביזה".

"האח, האח! צהל האח/ נעים וחם ליד האח!".

"באות כבוד כיבדו אותך/ אך רם כבודך גם בלי אותך!".

"מה הסוף של פילוסוף?/ רק סופיסטיקה בלי סוף".

אמא אווזה

בקובץ התרגומים (החופשיים למדי, כעדות המחבר) שכתב אורי סלע ל"שירי אמא אווזה", שירים עממיים מהפולקלור האנגלי, מופיע מקבץ מרשים של שוברי שיניים.

"שולה שולה שבלולים בשלולית, כל שבלול ששולה שולה הוא שלה". גִרסה עברית לשובר שיניים אנגלי על שולת צדפות בחוף.

"נחמה חממי חיממה חמאה/ ללוש ממנה עוגה חומה/ אבל החמאה חמוצה משום מה/ ונחמה חממי מוחה דמעה/ היתה בלבה תקווה חמימה/ שתיתן חמותה לעוגה מחמאה/ ועכשיו רק תשמע מחאה וחימה/ ואין רחמים לה ואין נחמה".

"לגיל יגיל קנו חליל/ ולחלל החל/ עלי גבעה שם בגליל/ וגם שירי רחל".

"אתה! כן, אתה! אכלת אותה!/ קח מטאטא וטאטא את התא!", גִרסה נוספת למשפט המטאטא.

"לאשה נעלה אשר גרה בנעל/ היו עוללים על כל צעד ושעל/ ומה מעוללים כל אותם עוללים?/ צוהלים הוללים ומרבים תעלולים/ לא הועילו אלות, לא הועילו קללות/ לא חדלו הילולות, איטלולות ויללות./ מה עשתה האשה הנעלה? נעלה/ את כל עולליה בתוך נעלה".

"כשפיליפ הפיל מתפלפל על פִלפל/ ומפיל פילפילון תוך פלפול/ ואת הפלפל הוא עוד מפלפל/ בעיניו מפלבל וגופו מתפתל/ ואל פלא לאל הוא כולו מפלל/ כי הלפלף בכלל לא פילל/ שכל כך מפולפל הפלפל".

יורם טהרלב חיבר שיר-סיפור שכולו שוברי שיניים, פורסם בספר "אין כבר דרך חזרה", מצוי גם בגִרסה מושמעת בפי ציפי שביט:

"יש חריץ מסוכן בהור ההר/ ויש קפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ ויש שפיץ על הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ יש עציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ יש חמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ ויש ציץ לחמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ ויש מיץ בתוך ציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ וילד אמיץ/ שהציץ לחריץ/ הרביץ/ והשפריץ/ את המיץ/ מציץ החמציץ/ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהור ההר/ והסיפור נגמר!".

צדפה בקנקן שמנת

שוברי שיניים באנגלית

how can a clam cram in a clean cream can?

איך יכולה צדפה להידחס בקנקן שמנת נקי?

the thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout thursday.

33 הגנבים חשבו שירגשו את חצר המלכות במהלך יום חמישי.

stupid superstition!

אמונה טפלה מטופשת.

world wide web 

רשת האינטרנט, מקור ראשי התיבות www. תרגום מילולי: רשת כול-עולמית.

three swiss witches watch three swiss "swatch" watches. which swiss witch watches which swiss "swatch" watch?.

שלוש מכשפות שווייצריות מביטות בשלושה שעוני סווטש שווייצריים. איזו מכשפה שווייצרית מביטה באיזה שעון סווטש שווייצרי?

wayne went to wales to watch walruses

ויין הלך לוויילס לצפות בסוסוני ים.

eleven benevolent elephants

אחד-עשר פילים נדיבים.

she sells sea shells on the sea shore;/ the shells that she sells are sea shells i'm sure./ so if she sells sea shells on the sea shore,/ i'm sure that the shells are sea shore shells.

הנוסח המלא של השיר על מוכרת הצדפות על חוף הים, וראו "אמא אווזה".

how much wood would a wood-chuck chuck, if a wood-chuck could chuck wood?

כמה עץ יכול המכרסם לכרסם, אילו יכול המכרסם לכרסם עץ?

moses supposes his toes are roses, but moses supposes erroneously, for moses he knows that his toes aren’t roses, as moses supposes his toes to be.

שובר שיניים מפורסם מתוך הסרט "שיר אשיר בגשם".

that that is, is. that that is not, is not. is that it? it is?

מה שקיים, קיים. מה שאינו קיים, אינו קיים. האם זה קיים? זה קיים!

וגם שיר ילדים פופולרי על פטר פיפר המלקט פלפל כבוש:

peter piper picked a pack of pickled peppers,

a pack of pickled peppers peter piper picked.

if peter piper picked a pack of pickled peppers -

where's the pack of pickled peppers peter piper picked?

245

החושד חשד בחשוד

שוברי שיניים בשלל שפות

te tero roma manu nuda date tela latete.

לטינית: אמחץ אותך רומא בידי החשופות!, מיוחס לחניבעל.

barbros bror badade bara i barsebäck.

שוודית: אחיה של ברברה מתרחץ רק בבארסבק.

חוסאם חסב חיסאב חסן.

ערבית: חוסאם חישב את חשבונות חסן.

son chat chante sa chanson.

צרפתית: החתול שלו שר את שירו.

un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien.

צרפתית: צייד שיודע לצוד, יודע לצוד בלי כלבו.

si six scies scient six cigars, six cent six scies scient six cent six cigars.

צרפתית: אם שישה מסורים מנסרים שישה סיגרים, שש מאות ושישה מסורים מנסרים שש מאות ושישה סיגרים.

fischers fritze fischt frische fische; frische fische fischt fischers fritze.

גרמנית: רשת הדייגים דגה דגים טריים, דגים טריים דגה רשת הדייגים.

shish sikh jigar sikhi shi shezar.

פרסית: שישה שיפודי כבד עבור שש מטבעות כסף.

dal kalkar kartal sarkar kartal sarkar dal kalkar.

טורקית: הענף מתרומם, הנשר שוקע, הענף שוקע, הנשר מתרומם.

yogurtu sarimsaklasakdami saklasak, sarimsaklamasakdami saklasak.

טורקית: האם יש להכין את היוגורט עם שום או להכין אותו ללא שום?

un berber disu berber: bre berber abrbre berber?

elkáposztásitotálanitotátok.

הונגרית: הפכתם אותו לנטול כרוב.

סַפָּר שואל ספר: תגיד לי, לבן של ספר קוראים גם כן ספר?

tertariw tetertariwen seletereterew, tetertariw betertariw bemeterteru teteratro tertariwen tereterew.

אמהרית: מאחר שהחושד חשד בחשוד, החשוד הפך חשדני כלפי החושד.

שמעון שוסטקוביץ' הוט געשיסען צוואי שיקסעס מיט איין שוס.

יידיש: שמעון שוסטקוביץ' הרג שתי נערות גוֹיות במכה אחת.

פון אלעסק ביז קען בריסק טראגט א פיקס א בּיקס אין פּיסק.

יידיש: מאלעסק עד לבריסק נושא שועל רובה בפיו. אלעסק ובריסק הן ככל הנראה הערים הסמוכות, יחסית, אולבסק באוקראינה ובריסק דליטא (ברסט-ליטובסק) ברוסיה הלבנה.

strc prst skrz krk.

צ'כית: הכנס אצבע לגרון.

az ipafai papnak fapipaja van, dehat az ipafai papipipa papi fapipa.

הונגרית: לכומר מאיפאפה (שם מקום) יש מקטרת עשויה עץ, לכן מקטרת העץ מאיפאפה היא מקטרת עץ של הכומר.

achtentachtig.

הולנדית: שמונים ושמונה.

 hotentotententententoonstelling.

הולנדית: תערוכת אוהלים הוטנטוטיים.  

מי תלה פה פיתה?

משחק לשון קרוב ברוחו לשוברי השיניים הוא משפט שהגייה מהירה שלו יוצרת אפקט של משפט אחר.

"מי תלה פה פיתה? פיתה לא תולים!" בקריאה מהירה המשפט נשמע ספרדי, אם כי אין לו משמעות בשפה זו: mita la popita.

"און א מעסער אסט א קי". ביטוי ביידיש שנועד לחנך לאכילה בסכין ומזלג: פרה אוכלת בלי סכין. בפולקלור הישראלי המשפט נשמע ספרדי, גם כאן ללא משמעות: "אונה מסה אסטה קי".

שוברי השיניים 2

במשחקי ילדים מתבקש אחד הילדים לחזור כמה פעמים על מילה. התוצאה היא מילה או משפט אחר: "תירס-תירס" (סטירה-סטירה), וכמובן, "ינטי פרזי".

דוגמאות מעולם הפרסום, מתאימות לתשדירי רדיו וטלוויזיה:

"מה נחה, מה?!" (תשובה ל"אמא נחה", תשדיר פרסומת למוצר "מנה חמה").

"אניטה זאת אני, תעני" (אניטה פללי בתשדיר פרסומת לשירותי טלפון).


1
תגיות :
תמונה ראשית
עוד בנושא
מאמרים קודמים