המילון לצבאית מדוברת

המילון לצבאית מדוברת מתעד את מכלול ביטויי הסלנג הצבאי, הז'רגון בחילות השונים, פתגמים צבאיים ועוד, ובקיצור: כל מה שלא נכלל במילון הצבאי הרשמי. הוא מבוסס על הספר "שירת הפזמניק" אותו ניתן לרכוש בחנויות הספרים, וכן ישירות מן ההוצאה באתר הוצאת כתר. המילון מאפשר הוספה של מונחים חסרים, ותוספת והערות למונחים קיימים. הערות, תוספות ותיקונים יתקבלו בברכה באמצעות החלונית "הערות ותוספות למילון".

בסוגריים מובאים מקורות הציטוטים המדגימים את המונח. פירוט המקורות מופיע בספר המודפס.

הערות ותוספות למילון

פק פק

30 בנובמבר 2021

טרנזיסטור

30 בנובמבר 2021

סקלקלפ

26 באוגוסט 2021

שצ"תק

02 ביוני 2021

אמ"ק

02 ביוני 2021

אסו"ם

02 ביוני 2021

צהלוד

08 בדצמבר 2020

קולה

02 בספטמבר 2020

יום קולה

02 בספטמבר 2020

תמונ"א

11 באוגוסט 2020

קוף

11 באוגוסט 2020

צ'קים

11 באוגוסט 2020