אבטשניק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל המשרת בתפקידי אבטחת ביטחון שוטף. אבט"ש: אבטחת ביטחון שוטף.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019