אבירבולאנס

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
רכב אביר שהוסב לשימוש כאמבולנס.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019