אביר

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
רכב שטח ישראלי, שסימנו M462. החליף בצה"ל את הנון נון (ע"ע). מופיע בדרך כלל בצורה מיודעת: "האביר".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019