אוס

מילה חדשה שהתווספה למילון שירת הפזמניק
צורת שירה הנהוגה בחדר אוכל אחרי ארוחות ליל שבת. ה'אוס' מורכב משלוש שורות, בשורה הראשונה בעל האוס צועק את ה'שיר' שחיבר על מישהו בקהל, והקהל עונה בצעקה "אוס". מבנה אופייני לאוס הוא כזה שבשורה השניה משבח את מושא האוס, ואז מגיעה תפנית בשורה השלישית שהופכת את המשמעות, ומגיעה הקריאה "איזה בלגן".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019