אמ"ק

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
ראשי תיבות: אזור מוכה קומנדו. קרדיט למושג מגיע לתא"ל (מיל') גל הירש, שהשתמש בו במהלך הרצאה שהעביר בכנס מפל"גים בעוצבת הקומנדו במהלך שנת 2018.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019