בוכו

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
בהיותי טירון, לפני 60 שנה במחנה 80, כאשר מישהו קיבל חבילה מהבית והכריז "בוכו", כלומר בונבונים וכולי, החברים הצטרפו לזלילה. הערך הוצע על ידי שרגא צביאלי.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019