בלמ"ז

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
בלתי מזוהה, ראשי תיבות המתייחסים למגוון עניינים, כגון דמויות או כלי נשק שאינם ניתנים להגדרה או לסיווג. בחיל המודיעין: "קיבלתי טלפון מבלמ"ז" (מקור לא מזוהה). הגדרה במילון הסמ"טים: "כינוי לתוכנית תקופתית ולבליל האדום הלא מזוהה בחדר אוכל קצינים". הגדרה במילון אלדר: חייל מכוער.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019