ברמת הפרט

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
בהתייחסות לצרכיו או למעשיו של איש הצבא הבודד. הביטוי משמש גם במדעי החברה, במערכת החינוך ועוד.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019