ברעל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תוך רצון עז להילחם ולהצליח במשימות צבאיות: "הם כמו חיות טרף הסתערו ... קילפו הכל ברעל" (לשם, 278). וראו 'רעל'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019