דגנרל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מפקד צבאי בכיר שלא ניחן בחוכמת יתר, הלחם של 'גנרל' ו'דֶגֶנֶרָט'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019