דום מתוח

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
עמידה זקופה תוך הצמדת הרגליים זו לזו והידיים לצידי הגוף: "ועכשיו ניצבו בדום מתוח והמתינו בקוצר רוח לפקודתו של רב"ט אלוף" (אביטוב, 376).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019